دانلودمقاله صنعت کامپوزیت - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلودمقاله صنعت کامپوزیت
دانلودمقاله صنعت کامپوزیت

دانلودمقاله صنعت کامپوزیت

دانلودمقاله صنعت کامپوزیتدانلود مقاله صنعت کامپوزیت  مقدمه  1مروری بر منابع  4 کامپوزیت های دارای ذرات ریز  5 خواص کامپوزیت های ذره ای  9 انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده  9کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  11خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  13 خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده  15 مختصر در مورد آلومینیوم  24 سرامیک های پیشرفته  26 توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی  27 آزمون سختی  27 آزمون کشش 29 آزمون تخلخل سنجی 30روش انجام آزمایش  32تحلیل نتایج  50 نتایج حاصل از آزمون نونه AX  52 نتایج حاصل از آزمون نونه BX  54 نتایج حاصل از آزمون نونه CX 56نتایج حاصل از آزمون نونه DX  58 نتایج حاصل از آزمون نونه EX60 نتایج حاصل از آزمون نونه AY  62 نتایج حاصل از آزمون نونه BY 64 نتایج حاصل از آزمون نونه CY 66 نتایج حاصل از آزمون نونه DY  68 نتایج حاصل از آزمون نونه EY 70 نتایج حاصل از آزمون نونه AZ  72 نتایج حاصل از آزمون نونه BZ  74 نتایج حاصل از آزمون نونه CZ 76 نتایج حاصل از آزمون نونه DZ 78 نتایج حاصل از آزمون نونه EZ 80  تفسیر نتایج 100نتیجه گیری 109پیشنهادات 110منابع 111    چکیده مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند  از این مواد بیشتر در سازه های فضای  و صنایع هوایی استفاده می شود  مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: 1- فلز پایه 2- عامل تقویت کننده بصورت کلی از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلیکون اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلیکون به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب فلزی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه کردن مواد سرامیکی به فلز پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی فلز پایه ایجاد می شود که در اینجا به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم     مقدمهاستفاده از مواد کامپوزیت طبیعی، بخشی از تکنولوژی بشر از زمانی که اولین بناهای باستانی، کاه را برای تقویت کردن آجرهای گلی به کار بردند بوده است  مغولهای قرن دوازدهم، سلاح های پیشرفته ای را نسبت به زمان خودشان با تیر و کمان هایی که کوچکتر و قوی تر از دیگر وسایل مشابه بودند ساختند  این...

دانلودمقاله صنعت کامپوزیت صنعت کامپوزیت

دانلود دانلودمقاله صنعت کامپوزیتدانلود مقاله صنعت کامپوزیت  مقدمه  1مروری بر منابع  4 کامپوزیت های دارای ذرات ریز  5 خواص کامپوزیت های ذره ای  9 انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده  9کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  11خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  13 خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده  15 مختصر در مورد آلومینیوم  24 سرامیک های پیشرفته  26 توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی  27 آزمون سختی  27 آزمون کشش 29 آزمون تخلخل سنجی 30روش انجام آزمایش  32تحلیل نتایج  50 نتایج حاصل از آزمون نونه AX  52 نتایج حاصل از آزمون نونه BX  54 نتایج حاصل از آزمون نونه CX 56نتایج حاصل از آزمون نونه DX  58 نتایج حاصل از آزمون نونه EX60 نتایج حاصل از آزمون نونه AY  62 نتایج حاصل از آزمون نونه BY 64 نتایج حاصل از آزمون نونه CY 66 نتایج حاصل از آزمون نونه DY  68 نتایج حاصل از آزمون نونه EY 70 نتایج حاصل از آزمون نونه AZ  72 نتایج حاصل از آزمون نونه BZ  74 نتایج حاصل از آزمون نونه CZ 76 نتایج حاصل از آزمون نونه DZ 78 نتایج حاصل از آزمون نونه EZ 80  تفسیر نتایج 100نتیجه گیری 109پیشنهادات 110منابع 111    چکیده مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند  از این مواد بیشتر در سازه های فضای  و صنایع هوایی استفاده می شود  مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: 1- فلز پایه 2- عامل تقویت کننده بصورت کلی از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلیکون اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلیکون به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب فلزی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه کردن مواد سرامیکی به فلز پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی فلز پایه ایجاد می شود که در اینجا به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم     مقدمهاستفاده از مواد کامپوزیت طبیعی، بخشی از تکنولوژی بشر از زمانی که اولین بناهای باستانی، کاه را برای تقویت کردن آجرهای گلی به کار بردند بوده است  مغولهای قرن دوازدهم، سلاح های پیشرفته ای را نسبت به زمان خودشان با تیر و کمان هایی که کوچکتر و قوی تر از دیگر وسایل مشابه بودند ساختند  این کمانها سازه های کامپوزینی ای بودند که به وسیله ترکیب زردپی احشام (تاندون)، شاخ، خیزران (بامبو) و ابریشم ساخته شده بودند که با کلوفون طبیعی  پیچیده می شد این طراحان سلاح های قرن دوازدهم، دقیقاً اصول طراحی کامپوزیت را می فهمیدند  اخیراً بعضی از این قطعات موزه ای 700...

فروشگاه مقالات دانشجویی صنعت کامپوزیت

دانلودمقاله صنعت کامپوزیتدانلود مقاله صنعت کامپوزیت  مقدمه  1مروری بر منابع  4 کامپوزیت های دارای ذرات ریز  5 خواص کامپوزیت های ذره ای  9 انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده  9کامپوزیت های تقویت شده...

دانلود کامپوزیت مقاله نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان دانلود دانلودمقاله مقاله بتن و انواع آن دانلودمقاله کامپوزیت صنعت کامپوزیت دانلودمقاله کامپوزیت سازه بتن آرمه دانلودمقاله دانلودمقاله کاربرد GPS دانلود کامپوزیت مقاله گیاه پالایی دانلود صنعت تحقیق Big Data مقاله کامپوزیت درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه پروژه کامپوزیت کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود صنعت تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ دانلود کامپوزیت تحقیق Big Data مقاله دانلودمقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه دانلود دانلودمقاله مقاله گیاه پالایی دانلود دانلودمقاله طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود دانلودمقاله تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلودمقاله صنعت کامپوزیت

دانلودمقاله صنعت کامپوزیت

دانلود مقاله صنعت کامپوزیت

 

 مقدمه  1
مروری بر منابع  4
 کامپوزیت های دارای ذرات ریز  5
 خواص کامپوزیت های ذره ای  9
 انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده  9
کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  11
خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  13
 خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده  15
 مختصر در مورد آلومینیوم  24
 سرامیک های پیشرفته  26
 توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی  27
 آزمون سختی  27
 آزمون کشش 29
 آزمون تخلخل سنجی 30
روش انجام آزمایش  32
تحلیل نتایج  50
 نتایج حاصل از آزمون نونه AX  52
 نتایج حاصل از آزمون نونه BX  54
 نتایج حاصل از آزمون نونه CX 56
نتایج حاصل از آزمون نونه DX  58
 نتایج حاصل از آزمون نونه EX60
 نتایج حاصل از آزمون نونه AY  62
 نتایج حاصل از آزمون نونه BY 64
 نتایج حاصل از آزمون نونه CY 66
 نتایج حاصل از آزمون نونه DY  68
 نتایج حاصل از آزمون نونه EY 70
 نتایج حاصل از آزمون نونه AZ  72
 نتایج حاصل از آزمون نونه BZ  74
 نتایج حاصل از آزمون نونه CZ 76
 نتایج حاصل از آزمون نونه DZ 78
 نتایج حاصل از آزمون نونه EZ 80
  تفسیر نتایج 100
نتیجه گیری 109
پیشنهادات 110
منابع 111
 
 

 

 

چکیده 

مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند  از این مواد بیشتر در سازه های فضای  و صنایع هوایی استفاده می شود  مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: 1- فلز پایه 2- عامل تقویت کننده 
بصورت کلی از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلیکون اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلیکون به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب فلزی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه کردن مواد سرامیکی به فلز پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی فلز پایه ایجاد می شود که در اینجا به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم   
 
 
مقدمه
استفاده از مواد کامپوزیت طبیعی، بخشی از تکنولوژی بشر از زمانی که اولین بناهای باستانی، کاه را برای تقویت کردن آجرهای گلی به کار بردند بوده است  مغولهای قرن دوازدهم، سلاح های پیشرفته ای را نسبت به زمان خودشان با تیر و کمان هایی که کوچکتر و قوی تر از دیگر وسایل مشابه بودند ساختند  این کمانها سازه های کامپوزینی ای بودند که به وسیله ترکیب زردپی احشام (تاندون)، شاخ، خیزران (بامبو) و ابریشم ساخته شده بودند که با کلوفون طبیعی  پیچیده می شد این طراحان سلاح های قرن دوازدهم، دقیقاً اصول طراحی کامپوزیت را می فهمیدند  اخیراً بعضی از این قطعات موزه ای 700 ساله کشیده و آزمون شدند  آنها از نظر قدرت حدود %80 کمانهای کامپوزیتی مدرن بودند  در اواخر دهه 1800، سازندگان کانو قایق های باریک و بدون بادبان و سکان، تجربه می کردند که با چسباندن لایه های کاغذ محکم کرافت   با نوعی لاک به نام شلاک ، لایه گذاری کاغذی را تشکیل می دهند  در حالی که ایده کلی موفق بود، ولی مواد به خوبی کار نمی کردند  چون مواد در دسترس، ترقی نکرد، این ایده محو شد  در سالهای بین 1870 تا 1890 انقلابی در شیمی به وقوع پیوست  اولین رزین های مصنوعی (ساخت بشر) توسعه یافت به طوری که می توانست به وسیله پلیمریزاسیون از حالت مایع به جامد تبدیل شود  این رزین های پلیمری از حالت مایع به حالت جامد توسط پیوند متقاطع مولکولی تبدیل می شوند  رزین های مصنوعی اولیه شامل، سلولوئید، ملامین و باکلیت  بودند در اوایل دهه 1930 دو شرکت شیمیایی که روی توسعه رزین های پلیمری فعالیت می کردند، عبارت بودند از '' American Cyanamid '' و '' Dupont ''  در مسیر آزمایشاتشان هر دو شرکت به طور مستقل و در یک زمان به فرمول ساخت رزین پلی استر دست یافتند  هم زمان، شرکت شیشه '' Owens – lllinois '' شروع به ساخت الیاف شیشه به همان صورت بنیادی بافت پارچه های نساجی نمود  در طی سال های 1943 و 1936 محققی به نام '' Ray Green '' در اوهایو این دو محصول جدید را ترکیب کرد و شروع به قالب گیری قایق های کوچک نمود  این زمان را شروع کامپوزیت های مدرن می شناسند  در حین جنگ جهانی دوم، توسعه رادار به محفظه های غیر فلزی نیاز پیدا کرد و ارتش آمریکا با تعداد زیادی پروژه های تحقیقاتی، تکنولوژی نوپای کامپوزیت ها را توسعه بخشید  فوراً، به دنبال جنگ جهانی دوم، کامپوزیت به عنوان یک ماده مهندسی اصلی پدیدار شد محصولات ساخته شده از کامپوزیت ها در طی این دوره شامل این موارد بودند: قایق ها، بدنه اتومبیل ها، قطعات کامیون ها، قطعات هواپیماها، مخازن ذخیره زیر زمینی، ساختمان ها و بسیاری دیگر از محصولات مشابه امروزه صنعت کامپوزیت به رشد خود ادامه می دهد چرا که به دنبال افزایش قدرت، سبکی، دوام و زیبایی محصولات می باشیم 

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 123

nbsp nbsp nbsp nbsp اخیراً بعضی فهمیدند nbsp اخیراً این قطعات موزه 700 ساله کشیده شدند nbsp آنها نتایج حاصل آزمون نونه کامپوزیت های nbsp nbsp فلز پایه رزین های تقویت کننده های تقویت مواد مرکب nbsp این آزمون نتایج کامپوزیت تقویت بودند توسعه مکانیکی قطعات بررسی


سایر محصولات :

دانلود مقاله نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان


دانلود مقاله بتن و انواع آن


دانلودمقاله صنعت کامپوزیت


دانلودمقاله سازه بتن آرمه


دانلودمقاله کاربرد GPS


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگتگ ها :nbsp nbsp nbsp nbsp اخیراً بعضی فهمیدند nbsp اخیراً این قطعات موزه 700 ساله کشیده شدند nbsp آنها نتایج حاصل آزمون نونه کامپوزیت های nbsp nbsp فلز پایه رزین های تقویت کننده های تقویت مواد مرکب nbsp این آزمون نتایج کامپوزیت تقویت بودند توسعه مکانیکی قطعات بررسی