دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو
دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرودانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو    مقدمه1اهم ویژگیهای صنعت خودرو3واحد مهندسی خودرو 3واحد CNG5برسی عملکرد آلایندگی، مصرف سوخت در انواع مختلف خودروهای گاز طبیعی سوز5خودروهای گاز طبیعی سوز 6رفتارهای موتورهای گازسوزاشتعال جرقه ای7موتورهای گازسوز دوسوختی توام 9نتیجه گیری 10جدول (1) 12وضعیت صنعت خودرو در ایران13صنعت خودرو قبل از انقلاب 13صنعت خودرو پس از پیروزی انقلاب14تولید در سال 1379 16وضعیت صنعت قطعه سازی 17واحد بدنه سازی( بخش لیزر)18طرز کار دستگاه 19انواع لیزر 20دی اکسید کربن 20اصول عملیات 20مشخصات بازده لیزرهای دی اکسید کربن مشخصات زمانی 20مشخصات مکانی 21انواع قابل استفاده21آزمایشگاه تست DSD22تست ترمز22مجموعه تست های Subjectiveترمز 23مجموعه تست های Objective 23مجموعه تست های Subjectiveترمز دستی23آزمون سواری و خوش فرمانی (Ride and Handing)24قابلیت ها 24مشخصات 26آزمون شبیه سازی جاده (4-Poster)تست های دوام خودروی کامل بر روی جادهتست (PRD) 28تست (CARDUR 1) 28تست (CARDUR 2) 29تست های اجزای سیستم های دینامیکی خودرو 29تست های دوام 29تست های مشخصات30منحنی های مشخصه کمک فنر 30آزمایشگاه تست NVH 31اندازه گیری Objectiveو آنالیز صدا ابلیتها 32 آنالیز کیفیت صدا33ویژگی ها...

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو ایران خودرو

دانلود دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرودانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو    مقدمه1اهم ویژگیهای صنعت خودرو3واحد مهندسی خودرو 3واحد CNG5برسی عملکرد آلایندگی، مصرف سوخت در انواع مختلف خودروهای گاز طبیعی سوز5خودروهای گاز طبیعی سوز 6رفتارهای موتورهای گازسوزاشتعال جرقه ای7موتورهای گازسوز دوسوختی توام 9نتیجه گیری 10جدول (1) 12وضعیت صنعت خودرو در ایران13صنعت خودرو قبل از انقلاب 13صنعت خودرو پس از پیروزی انقلاب14تولید در سال 1379 16وضعیت صنعت قطعه سازی 17واحد بدنه سازی( بخش لیزر)18طرز کار دستگاه 19انواع لیزر 20دی اکسید کربن 20اصول عملیات 20مشخصات بازده لیزرهای دی اکسید کربن مشخصات زمانی 20مشخصات مکانی 21انواع قابل...

فروشگاه مقالات دانشجویی ایران خودرو

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرودانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو    مقدمه1اهم ویژگیهای صنعت خودرو3واحد مهندسی خودرو 3واحد CNG5برسی عملکرد آلایندگی، مصرف سوخت در انواع مختلف خودروهای گاز طبیعی سوز5خودروهای گاز طبیعی سوز 6رفتارهای موتورهای گازسوزاشتعال جرقه ای7موتورهای گازسوز دوسوختی توام 9نتیجه گیری 10جدول (1) 12وضعیت صنعت خودرو در ایران13صنعت خودرو قبل از انقلاب 13صنعت خودرو پس از پیروزی انقلاب14تولید در سال 1379 16وضعیت صنعت قطعه سازی 17واحد بدنه سازی( بخش لیزر)18طرز کار دستگاه 19انواع لیزر 20دی اکسید کربن 20اصول عملیات 20مشخصات بازده لیزرهای دی اکسید کربن مشخصات زمانی 20مشخصات مکانی 21انواع قابل استفاده21آزمایشگاه تست DSD22تست ترمز22مجموعه تست های Subjectiveترمز 23مجموعه تست های Objective 23مجموعه تست های Subjectiveترمز دستی23آزمون سواری و خوش فرمانی (Ride and Handing)24قابلیت ها 24مشخصات 26آزمون شبیه سازی جاده (4-Poster)تست های دوام خودروی کامل بر روی جادهتست (PRD) 28تست (CARDUR 1) 28تست (CARDUR 2) 29تست های اجزای سیستم های دینامیکی خودرو 29تست های دوام 29تست های مشخصات30منحنی های مشخصه کمک فنر 30آزمایشگاه تست NVH 31اندازه گیری Objectiveو آنالیز صدا ابلیتها 32 آنالیز کیفیت صدا33ویژگی ها 33اندازه گیری صدای عبور خودرو (Pass-by)34ویژگیها34تست مودال 34مدل سازی 35ضبط اطلاعات 35تجزیه و تحلیل 35ویژگی ها36ارزیابی حسی صدا و ارتعاشات خودرو36حوزه کاربردی تست های Subjective36ویژگی ها36اندازه گیری صدا و ارتعاشات درون خودرو37شرایط تست 37توانمندی38ویژگی ها 38آزمایشگاه تست ESE 39اندازه گیری مصرف سوخت 39اندازه گیری افت های مجموعه انتقال قدرت40تست ارزیابی سیستم تهویه خودرو 41مشکلات صنعت خودرو ایران و راهکارهای مناسب 42برنامه های آتی صنعت خودرو ایران 43نوآوریها در صنعت خودروسازی 44سیستم بالش ایمنی هوا (Air bag)44کنترل کروز (CRUISE)44موتورهای چند سوپاپه (Multi vavle engine) 45مرکز کنترل الکترونیکی (ECU)45سیستمهای پیشگیری از تصادم 45نمایشگر فشار تایرها 46دزدگیر الکترونیک 46سیستم کمکهای تصمیم گیری راننده (DECISION AIDS) 46سیستم اطلاعات راهنمای خودرو 46آینه های هشدار دهنده47آنتنهای چند منظوره47سیستم موقعیت یابی جهان 47سیستم ترمز ABSیا سیستم ضد بلوکه ترمز48سیستم احتراق الکترونیکی 48سنسورهای اعلام پنچری49سیستم فرمان الکترونبکی 49سیستم هوشمند جدید بنز 49موترونیک 50سیستم پایداری حرکت در پیچ ها (Electronic stability program) 50مبدل کاتالیتیک (Catalytic converter)50سایر سیستمهای جدید در صنعت خودرو51     مقدمهاز دیدگاه کارشناسان دو دهه پایانی قرن بیستم سالهای شگفتی و زمان یکه تازی فن آوری در عرصه های گوناگون حیات بشری لقب گرفته و اکنون در اغاز هزاره سوم میلادی شرایط جهان به گونه ای است که بیش بینی می گردد دگرگونی شیوه های تولید کالا و ارائه خدمات چهره زندگی را متحول خواهد کرد.بخش عمده ای از تحولات یاد شده در صنعت تجلی یافته است و گروه های مختلف صنعتی از جمله صنعت خودرو سازی به نحوی متاثر از این فرایند پویا بوده اند و رقابت در زمینه کسب بازارهای جدید حفظ بازار و مشتری موجود بدون آنها امکان پذیر نمی باشد.تولید خودرو و فعالیتهای صنعتی وابسته به آن در زمره گسترده ترین و پرسودترین فعالیتهای صنعتی- اقتصادی قرار دارند. صنعت خودرو از جمله صنایع مهم و تاثیر گذار در سرنوشت اقتصادی کشورهاست. پس از جنگ جهانی دوم رشد مثبت تولید خودرو بخصوص خودروهای سواری افزایش یافته ودر سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه بوده ایم. به همین دلیل بازار خودرو از رونق بسیار خوبی بهره مند شده و به لحاظ اهمیت آن در رده صنایع اساسی و زیر بنائی طبقه بندی شده و همواره مورد حمایت و تشویق دولتها قرار گرفته است.این صنعت سهم بالایی از تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. بطور مثال در امریکا اروپای غربی و ژاپن به ترتیب 7/ 14 درصد 2/10 درصد و4/9 درصد مجموع تولیدات صنعتی به این صنعت اختصاص دارد.خودرو سازی به دلیل ماهیت ویژه خود با شمار زیادی از صنایع نظیر فلزی ریخته گری ماشین سازی شیمیایی الکترونیک و رایانه نساجی غیر فلزی در ارتباط است و به سهم خود باعث شتاب تحرک و توسعه این صنایع بوده و ضمن ایجاد ارزش افزوده مناسب درصد بالایی اشتغال در جامعه ایجاد میکند.هر کشوری که دارای صنعت قدرتمند و مستقل خودرو سازی باشد در بیشتر بخشهای صنعتی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. لذا صنایع خودرو و قطعه سازی کشور در صددند با گسترش عرصه فعالیت های خود جایگاه خود را در اقتصاد داخلی و بین المللی پیدا نموده با بالندگی و پویایی خود روند توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.در این گزارش کار سعی برآان داریم به طور اجمالی به ارائه تاریخچه خودرو ، بیان ویژگی های این صنعت و...

دانلود مرکز مقاله در مورد استهلاک دانلودمقاله تحقیقات درمورد شیر و مصارف آن دانلودمقاله خودرو پتروشیمی و محصولات آن دانلود تحقیقات مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی دانلود دانلودگزارش مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی دانلود دانلودگزارش مقاله گیاه پالایی دانلود دانلودگزارش تحقیق Big Data مقاله تحقیقات درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه پروژه دانلودگزارش کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود تحقیقات تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ دانلود دانلودگزارش تحقیق Big Data مقاله کارآموزی درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه دانلود کارآموزی مقاله گیاه پالایی دانلود ایران طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود دانلودگزارش تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

دانلودگزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

 

 

 

 

مقدمه1

اهم ویژگیهای صنعت خودرو3

واحد مهندسی خودرو 3

واحد CNG5

برسی عملکرد آلایندگی، مصرف سوخت در انواع مختلف خودروهای گاز طبیعی سوز5

خودروهای گاز طبیعی سوز 6

رفتارهای موتورهای گازسوزاشتعال جرقه ای7

موتورهای گازسوز دوسوختی توام 9

نتیجه گیری 10

جدول (1) 12

وضعیت صنعت خودرو در ایران13

صنعت خودرو قبل از انقلاب 13

صنعت خودرو پس از پیروزی انقلاب14

تولید در سال 1379 16

وضعیت صنعت قطعه سازی 17

واحد بدنه سازی( بخش لیزر)18

طرز کار دستگاه 19

انواع لیزر 20

دی اکسید کربن 20

اصول عملیات 20

مشخصات بازده لیزرهای دی اکسید کربن مشخصات زمانی 20مشخصات مکانی 21

انواع قابل استفاده21

آزمایشگاه تست DSD22

تست ترمز22

مجموعه تست های Subjectiveترمز 23

مجموعه تست های Objective 23

مجموعه تست های Subjectiveترمز دستی23

آزمون سواری و خوش فرمانی (Ride and Handing)24

قابلیت ها 24

مشخصات 26

آزمون شبیه سازی جاده (4-Poster)

تست های دوام خودروی کامل بر روی جاده

تست (PRD) 28

تست (CARDUR 1) 28

تست (CARDUR 2) 29

تست های اجزای سیستم های دینامیکی خودرو 29

تست های دوام 29

تست های مشخصات30

منحنی های مشخصه کمک فنر 30

آزمایشگاه تست NVH 31

اندازه گیری Objectiveو آنالیز صدا ابلیتها 32 آنالیز کیفیت صدا33

ویژگی ها 33

اندازه گیری صدای عبور خودرو (Pass-by)34

ویژگیها34

تست مودال 34

مدل سازی 35

ضبط اطلاعات 35

تجزیه و تحلیل 35

ویژگی ها36

ارزیابی حسی صدا و ارتعاشات خودرو36

حوزه کاربردی تست های Subjective36

ویژگی ها36

اندازه گیری صدا و ارتعاشات درون خودرو37

شرایط تست 37

توانمندی38

ویژگی ها 38

آزمایشگاه تست ESE 39

اندازه گیری مصرف سوخت 39

اندازه گیری افت های مجموعه انتقال قدرت40

تست ارزیابی سیستم تهویه خودرو 41

مشکلات صنعت خودرو ایران و راهکارهای مناسب 42

برنامه های آتی صنعت خودرو ایران 43

نوآوریها در صنعت خودروسازی 44

سیستم بالش ایمنی هوا (Air bag)44

کنترل کروز (CRUISE)44

موتورهای چند سوپاپه (Multi vavle engine) 45

مرکز کنترل الکترونیکی (ECU)45

سیستمهای پیشگیری از تصادم 45

نمایشگر فشار تایرها 46

دزدگیر الکترونیک 46

سیستم کمکهای تصمیم گیری راننده (DECISION AIDS) 46

سیستم اطلاعات راهنمای خودرو 46

آینه های هشدار دهنده47

آنتنهای چند منظوره47

سیستم موقعیت یابی جهان 47

سیستم ترمز ABSیا سیستم ضد بلوکه ترمز48

سیستم احتراق الکترونیکی 48

سنسورهای اعلام پنچری49

سیستم فرمان الکترونبکی 49

سیستم هوشمند جدید بنز 49

موترونیک 50

سیستم پایداری حرکت در پیچ ها (Electronic stability program) 50

مبدل کاتالیتیک (Catalytic converter)50

سایر سیستمهای جدید در صنعت خودرو51

 

 

 

 

 

مقدمه

از دیدگاه کارشناسان دو دهه پایانی قرن بیستم سالهای شگفتی و زمان یکه تازی فن آوری در عرصه های گوناگون حیات بشری لقب گرفته و اکنون در اغاز هزاره سوم میلادی شرایط جهان به گونه ای است که بیش بینی می گردد دگرگونی شیوه های تولید کالا و ارائه خدمات چهره زندگی را متحول خواهد کرد.بخش عمده ای از تحولات یاد شده در صنعت تجلی یافته است و گروه های مختلف صنعتی از جمله صنعت خودرو سازی به نحوی متاثر از این فرایند پویا بوده اند و رقابت در زمینه کسب بازارهای جدید حفظ بازار و مشتری موجود بدون آنها امکان پذیر نمی باشد.

تولید خودرو و فعالیتهای صنعتی وابسته به آن در زمره گسترده ترین و پرسودترین فعالیتهای صنعتی- اقتصادی قرار دارند. صنعت خودرو از جمله صنایع مهم و تاثیر گذار در سرنوشت اقتصادی کشورهاست. پس از جنگ جهانی دوم رشد مثبت تولید خودرو بخصوص خودروهای سواری افزایش یافته ودر سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه بوده ایم. به همین دلیل بازار خودرو از رونق بسیار خوبی بهره مند شده و به لحاظ اهمیت آن در رده صنایع اساسی و زیر بنائی طبقه بندی شده و همواره مورد حمایت و تشویق دولتها قرار گرفته است.

این صنعت سهم بالایی از تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. بطور مثال در امریکا اروپای غربی و ژاپن به ترتیب 7/ 14 درصد 2/10 درصد و4/9 درصد مجموع تولیدات صنعتی به این صنعت اختصاص دارد.خودرو سازی به دلیل ماهیت ویژه خود با شمار زیادی از صنایع نظیر فلزی ریخته گری ماشین سازی شیمیایی الکترونیک و رایانه نساجی غیر فلزی در ارتباط است و به سهم خود باعث شتاب تحرک و توسعه این صنایع بوده و ضمن ایجاد ارزش افزوده مناسب درصد بالایی اشتغال در جامعه ایجاد میکند.

هر کشوری که دارای صنعت قدرتمند و مستقل خودرو سازی باشد در بیشتر بخشهای صنعتی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. لذا صنایع خودرو و قطعه سازی کشور در صددند با گسترش عرصه فعالیت های خود جایگاه خود را در اقتصاد داخلی و بین المللی پیدا نموده با بالندگی و پویایی خود روند توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.در این گزارش کار سعی برآان داریم به طور اجمالی به ارائه تاریخچه خودرو ، بیان ویژگی های این صنعت و گزارش از واحدهای مهم مرکز تحقیقات ایران خودرو بپردازیم.شرکت ایران خودرو یک شرکت بسیار بزرگ ومجهز درصنعت خودرو سازی کشورمی باشد وهمچنین دارای کادری مجرب و متخصص است.

شرکت از بخشهای مختلفی تشکیل یافته است.بخشهائی در ارتباط با نیروی انسانی مرکز تحقیقات وطراحی و بخشهای تولیدی وکارگاهی و...

مرکز وهسته مطالعات وتست وآزمایشات شرکت مرکزتحقیقات (R&D)می باشد.

برای تولید یک محصول جدید ابتدا باید محصول تعریف شود این تعریف که شامل خصوصیات مختلفی است که باید محصول داشته باشد از طرف مدیریت شرکت که نماینده مشتری است انجام می شود.

این تعریف به واحد مهندسی خودرو که جزئی ازمرکز تحقیقات است می رود تا با همکاری مستقیم مرکزمطالعات استراتژیک (portfolio vehicle outline)pvoمحصول تهیه وتدوین شود. سپس این طرح به مجری پروره داده شده ودرقالب چند پروره از قبیل استایل وطراحی بدنه وطراحی تزئینات وقوای محرکه و واحد ساخت نمونه فرستاده می شود تا قسمتهای مختلف آن طراحی شده ونمونه ای از آن ساخته شود وبعد از تستهای بسیار و برطرف کردن مشکلات آن و پس از تائید نهائی مدرک (engineering sign off)که یک مدرک معتبر جهت تائید طراحی محصول وسیستمهای آن در فازهای مختلف طراحی و تکوین برمبنای برنامه ارزیابی طراحی(design verification plan)DVPاست تدوین می شود.

این گزارش کار شامل گزارشی از واحدهای مختلف مرکز تحقیقات ایران خودرو میباشد.

مهمترین این واحدها واحد مهندسی خودرو واحدCNGواحد لیزر نمونه سازی واحد نمونه سازی سریع و آزمایشات تست می باشد.


ویژگیهای صنعت خودرو

-تولید بیش از 50 میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال 2000 میلادی

-ایجاد اشتغال برای بیش از 100 میلیون نفر در سراسر جهان

-از هر ده شغل صنعتی در جهان یک شغل آن به صنعت خودرو اختصاص دارد.

-رده اول در بخش صنعت و رده دوم در اقتصاد جهان پس از بانکها

-ادغام تولیدکنندگان بزرگ خودرو و سازندگان قطعات خودرو و در نهایت شکل گیری

شبکه تولید بهره گیری از ظرفیت خالی و سرمایه گذاری در توسعه محصول.

-ارتباط گسترده و تنگاتنگ صنعت خودرو با سایر گروههای صنعتی از قبیل فلزی

ریخته گری ماشین سازی شیمیایی الکترونیک و رایانه نساجی غیر فلزی سهم عمده در ارزش افزوده بخش صنعت


واحد مهندسی خودرو

اداره کل مهندسی خودرو به منظور حصول اطمینان از هماهنگ بودن پروژه های طراحی و توسعه محصول با اهداف تعریف شده مستقیما زیر نظر معاونت طراحی و توسعه محصولات جدید NPDتشکیل شده است. اهم وظایف این اداره کل در قالب موارد زیر امده است.

1. همکاری مستقیم با مرکز مطالعات استراتزیک در راستای تهیه و تدوین portfolio vehicle outline)) PVOبرای محصولات جدید مورد نظر.

2. تعریف پروژه های طراحی و توسعه جدید در قالب فرمهای استاندارد شده در سطح مرکز NPD.

3. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص الزامات قانونی legislationهر یک از بازارهای هدف و بروز نگه داشتن این اطلاعات برای ارائه به پروژه های طراحی و توسعه و نظارت بر درست انتخاب شدن این الزامات قانونی دراین پروژه ها

4. جمع آوری اطلاعات لازم در مورد ویژگی های خاص و یا امکانات خاص از محصولات رقیب به منظور بوجود اوردن امکان ارزیابی محصولات جدید شرکت با دیگر رقبا .

5. اعمال نظارت بر روی مدرک features listتهیه شده توسط پروژه های طراحی وتوسعه محصول جد ید به منظور حصول اطمینان از رعایت کلیه خواسته های تعریف محصول و در نهایت تایید این مدرک جهت انتشار.

6. انجام فاز هدف گذاری خرد ( فاز target setting) هر یک از پروژه ها به منظور حصول اطمینان از همراستایی این اهداف خرد با اهداف کلی پروژه های طراحی و توسعه محصولات جدید.


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 75

مرکز تحقیقات ایران منظور حصول اطمینان تحقیقات ایران خودرو nbsp nbsp nbsp کارآموزی مرکز تحقیقات صنعت خودرو ایران portfolio vehicle outline صنعت خودرو مرکز تحقیقات تست های nbsp nbsp تحقیقات ایران پروژه های های طراحی خودرو سازی خودرو طراحی توسعه محصول تولید صنعتی پروژه تحقیقات تعریف اطلاعات


سایر محصولات :

دانلود مقاله در مورد استهلاک


دانلودمقاله درمورد شیر و مصارف آن


دانلودمقاله پتروشیمی و محصولات آن


دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی


دانلود مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگتگ ها :مرکز تحقیقات ایران منظور حصول اطمینان تحقیقات ایران خودرو nbsp nbsp nbsp کارآموزی مرکز تحقیقات صنعت خودرو ایران portfolio vehicle outline صنعت خودرو مرکز تحقیقات تست های nbsp nbsp تحقیقات ایران پروژه های های طراحی خودرو سازی خودرو طراحی توسعه محصول تولید صنعتی پروژه تحقیقات تعریف اطلاعات