دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی
دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی    کلیات طرح تهیه ماکارونیمقدمهنتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونیفرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونیمیزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونیمیزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونیپراکندگی واحدهای ماکارونی در چند شهر ایراننمودار‌پراکندگی‌واحدهای ماکارونی در چند استان‌کشور تعریف چند نوع مختلف ماکارونیهدف و نکات مهم طرحنوع محصولظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانهروش کار و نحوه فرآیندکنترل کیفیتماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید)چگونگی‌استقرار‌ماشین‌آلات‌و‌فضای‌مورد‌نیاز‌در سالن تولیدزمین و ساختمانهای کارخانهتأمین برق سوختفاضلابتهویه و اطفاء حریقلوازم و تجهیزات اداریلوازم حمل و نقل و جابجاییوضعیت پرسنلی و کارگری کارخانههزینه های زمین و ساختمانهای کارخانههزینه های خاکبرداری ، دیوارکشی و...

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی احداث شرکت صنایع غذایی

دانلود دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی    کلیات طرح تهیه ماکارونیمقدمهنتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونیفرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونیمیزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونیمیزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونیپراکندگی واحدهای ماکارونی در چند شهر ایراننمودار‌پراکندگی‌واحدهای ماکارونی در چند استان‌کشور تعریف چند نوع مختلف ماکارونیهدف و نکات مهم طرحنوع محصولظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانهروش کار و نحوه فرآیندکنترل کیفیتماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید)چگونگی‌استقرار‌ماشین‌آلات‌و‌فضای‌مورد‌نیاز‌در سالن تولیدزمین و ساختمانهای کارخانهتأمین برق سوختفاضلابتهویه و اطفاء حریقلوازم و تجهیزات اداریلوازم حمل و نقل و جابجاییوضعیت پرسنلی و کارگری کارخانههزینه های زمین و ساختمانهای کارخانههزینه های خاکبرداری ، دیوارکشی و محوطه سازیهزینه های ساختمان کارخانههزینه ماشین آلات و تجهیزاتهزینه تأسیسات و تجهیزات عمومیهزینه قبل از بهره برداریمحاسبه هزینه احداث طرح ( سرمایه ثابت )هزینه های خرید مواد اولیههزینه پرسنلی و کارگریچارت سازمانیهزینه های تأمین بـرقهزینه تأمین آبهزینه های اعلام و اطفاء حریقهزینه های آزمایشگاه کنترل کیفیهزینه های تأمین وسایل حمل و نقل و جابجاییهزینه بیمه کارخانهمحاسبه هزینه در گردش کارخانهکل سرمایه گذاری طرحنحوه سرمایه گذاری و تأمین...

فروشگاه مقالات دانشجویی احداث شرکت صنایع غذایی

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی    کلیات طرح تهیه ماکارونیمقدمهنتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونیفرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونیمیزان...

دانلود ماکارونی مقاله در مورد استهلاک دانلودمقاله کارآفرینی درمورد شیر و مصارف آن دانلودمقاله ماکارونی پتروشیمی و محصولات آن دانلود دانلودگزارش مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی دانلود کارآفرینی مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی دانلود احداث مقاله گیاه پالایی دانلود طرح تحقیق Big Data مقاله طرح درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه پروژه طرح کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود احداث تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ دانلود طرح تحقیق Big Data مقاله ماکارونی درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه دانلود دانلودگزارش مقاله گیاه پالایی دانلود طرح طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود طرح تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی

 

دانلودگزارش کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی

 

  

 

کلیات طرح تهیه ماکارونی

مقدمه

نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی

فرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونی

میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی

میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی

پراکندگی واحدهای ماکارونی در چند شهر ایران

نمودار‌پراکندگی‌واحدهای ماکارونی در چند استان‌کشور

 تعریف چند نوع مختلف ماکارونی

هدف و نکات مهم طرح

نوع محصول

ظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه

 میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه

روش کار و نحوه فرآیند

کنترل کیفیت

ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید)

چگونگی‌استقرار‌ماشین‌آلات‌و‌فضای‌مورد‌نیاز‌در سالن تولید

زمین و ساختمانهای کارخانه

تأمین برق

 سوخت

فاضلاب

تهویه و اطفاء حریق

لوازم و تجهیزات اداری

لوازم حمل و نقل و جابجایی

وضعیت پرسنلی و کارگری کارخانه

هزینه های زمین و ساختمانهای کارخانه

هزینه های خاکبرداری ، دیوارکشی و محوطه سازی

هزینه های ساختمان کارخانه

هزینه ماشین آلات و تجهیزات

هزینه تأسیسات و تجهیزات عمومی

هزینه قبل از بهره برداری

محاسبه هزینه احداث طرح ( سرمایه ثابت )

هزینه های خرید مواد اولیه

هزینه پرسنلی و کارگری

چارت سازمانی

هزینه های تأمین بـرق

هزینه تأمین آب

هزینه های اعلام و اطفاء حریق

هزینه های آزمایشگاه کنترل کیفی

هزینه های تأمین وسایل حمل و نقل و جابجایی

هزینه بیمه کارخانه

محاسبه هزینه در گردش کارخانه

کل سرمایه گذاری طرح

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

کارمزد

هزینه استهلاک و هزینه تعمیر و نگهداری

قیمت تمام شده محصول

بررسی نقطه سر به سر

نمودار منحنی نقطه سر به سر در تولید کارخانه

روش فر‌آوردن (تولید)

شرایط ماکارونی فرآورده شده

بسته بندی و نشانه گذاری

ماکارونیهای غیر قابل مصرف

پاره‌ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی

 مشخصات متقاضیان

اطلاعات کلی مربوط به کالا یا کالاهای تولیدی

اطلاعات مربوط به بازار محصول

اطلاعات مربوط به دانش فنـی

لیست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه و سالانه

نوع و مقدار انرژی و هزینه آن

 

 

 

 

مقدمه

مصرف انواع ماکارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، کشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به کار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماکارونی عادت کرده اند. اتخاذ سیاست خود اتکایی در جهت میل به استقلال اقتصادی کشور ایجاب می کند که تولید ماکارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم کشورمان مورد حمایت قرار گیرد که امکانات جالبی برای تهیه انواع ماکارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماکارونی برای تولید آن ضمن اینکه گام مهمی در جهت توسعه کشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین کشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماکارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماکارونی در نقاط مختلف کشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است.

امید است با بهره برداری از این کارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به کشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.

 

نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی

 گزارش زیر نتایج آمارگیری از کارخانجات رشته ماکارونی سازی ایران می باشد. از 78 کارخانه تهیه رشته و ماکارونی که تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد کارخانجات کشور آمارگیری به عمل آمده است.

نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:

تعداد واحدها، وضع مملکت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشکالات تهیه مواد بسته بندی و اشکالات تولیدی( شامل اشکالات فنی کمبود قطعات یدکی) با بررسی که در مورد اشکالات اساسی کارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت که در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشکال اساسی وجود دارد.

ظرفیت اسمی کارگاههای ماکارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها که محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت کار روزانه بدست آمده است.

وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماکارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماکارونی در کارخانجات تولیدی میکرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و  ساخته میشود و توسط متخصصان کارخانجات سازنده در محل نصب می گردد.

1ـ تعداد واحدها وضع مالکیت بصورت در صد کارخانجات بر مبنای تعداد درکل و همچنین تعداد کارکنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد ظرفیت اسمی آمارگیری شده 960000 تن در سال بر اساس مقدار مواد موجود در گرمخانه طبق آمار موجود می باشد.

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 56

طرح احداث شرکت nbsp nbsp nbsp آمارگیری صنایع رشته میزان مواد اولیه مواد اولیه مصرفی احداث شرکت ماکارونیnbsp کارخانه تهیه رشته کارخانجات رشته ماکارونی رشته ماکارونی سازی مواد اولیه nbsp nbsp دانلودگزارش کارآفرینی عمل آمده ظرفیت اسمی بهره برداری واحدهای ماکارونی طرح احداث کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی کارخانجات تولید اولیه تأمین تولیدی هزینه


سایر محصولات :

دانلود مقاله در مورد استهلاک


دانلودمقاله درمورد شیر و مصارف آن


دانلودمقاله پتروشیمی و محصولات آن


دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی


دانلود مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگتگ ها :طرح احداث شرکت nbsp nbsp nbsp آمارگیری صنایع رشته میزان مواد اولیه مواد اولیه مصرفی احداث شرکت ماکارونیnbsp کارخانه تهیه رشته کارخانجات رشته ماکارونی رشته ماکارونی سازی مواد اولیه nbsp nbsp دانلودگزارش کارآفرینی عمل آمده ظرفیت اسمی بهره برداری واحدهای ماکارونی طرح احداث کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی کارخانجات تولید اولیه تأمین تولیدی هزینه