دانلود مقاله نرم افزار فری هند - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلود مقاله نرم افزار فری هند
دانلود مقاله نرم افزار فری هند

دانلود مقاله نرم افزار فری هند

دانلود مقاله نرم افزار فری هنددانلود مقاله نرم افزار  فری هند  مقدمه 8اصول پایه 10نرم افزار فری هندFree Hand چیست ؟ 10تصاویرگرافیکی 11صفحه خوش آمدگویی درFree Hand10 12باز کردن اولین فایل سند 14معرفی نوارها174 نوار وضعیت Statues 19کارباشکلها 21استفاده از ابزاربیضی 22استفاده از چند ضلعی 22فرمان کلیپ برد 22ترسیم مارپیچی 23کنترل وسفارشی کردن محیط کار24مشاهده نوار ابزار منو و نوارهای ابزار24کار با قاب ها25سفارشی ساختن قاب ها26سازمان دهی فضای کار27تغییر تنظیمات پیش فرض برای قابها29اختصاص دادن یا تغییر میانبرهای صفحه کلید 29 کنترل سندها وصفحات 31تنظیم صفحات سند 32کنترل اندازه وجهت صفحه 32نامگذاری صفحات34درست کردن یک کاغذ سفارشی /تغییرنام صفحات 35نسخه برداری از صفحه ها35تعریف مشخصه های صفحه برای چند صفحه 35تغییر نحوه مشاهده صفحات وصفحه کادر36Revert* 36بزرگنمایی ومشاهده39تنظیمات حالت نمایشی 39نامگذاری میدان دید 40بررسی فرمان های Edit View 40کار با پالت رنگ در Free Hand 43کار با قاب Color Mixer* 43مدل رنگCMYK 45مدل رنگRGB 46مدل رنگ HIS 47اضافه کردن رنگ به قاب Swatches 47کار باقاب Swatches 48پنهان وآشکار...

دانلود مقاله نرم افزار فری هند نرم افزار کامپیوتر

دانلود دانلود مقاله نرم افزار فری هنددانلود مقاله نرم افزار  فری هند  مقدمه 8اصول پایه 10نرم افزار فری هندFree Hand چیست ؟ 10تصاویرگرافیکی 11صفحه خوش آمدگویی درFree Hand10 12باز کردن اولین فایل سند 14معرفی نوارها174 نوار وضعیت Statues 19کارباشکلها 21استفاده از ابزاربیضی 22استفاده از چند ضلعی 22فرمان کلیپ برد 22ترسیم مارپیچی 23کنترل وسفارشی کردن محیط کار24مشاهده نوار ابزار منو و نوارهای ابزار24کار با قاب ها25سفارشی ساختن قاب ها26سازمان دهی فضای کار27تغییر تنظیمات پیش فرض برای قابها29اختصاص دادن یا تغییر میانبرهای صفحه کلید 29 کنترل سندها وصفحات 31تنظیم صفحات سند 32کنترل اندازه وجهت صفحه 32نامگذاری صفحات34درست کردن یک کاغذ سفارشی /تغییرنام صفحات 35نسخه برداری از صفحه ها35تعریف مشخصه های صفحه برای چند صفحه 35تغییر نحوه مشاهده صفحات وصفحه کادر36Revert* 36بزرگنمایی ومشاهده39تنظیمات حالت نمایشی 39نامگذاری میدان دید 40بررسی فرمان های Edit View 40کار با پالت رنگ در Free Hand 43کار با قاب Color Mixer* 43مدل رنگCMYK 45مدل رنگRGB 46مدل رنگ HIS 47اضافه کردن رنگ به قاب Swatches 47کار باقاب Swatches 48پنهان وآشکار کردن نام رنگها49رنگهای ساده ومخلوط 50ترسیم ابزار های خط 53ترسیم با ابزار خط آزاد 53کاربا مسیرهاونقطه ها55مفاهیمی در موردمسیرها 55ابزارVariable Stroke56ابزار خوش نویسی 57Pen Tool*58ایجاد یک مسیربا استفاده از ابزارقلم 58تعریف بزیه 59ترسیم با ابزار بزیه 60بریدن، شکل دادن و تغییر شکل اشیاء62منابع اشکال درFree Hand 62ابزار چاقو 63کارباابزار تغییرشکل آزاد 65قدرت آمیختگی ها69ایجادیک جلوه آمیختگی 70ویرایش جلوه های آمیختکی 71بررسی تنظیمات جلوه های آمیختگی71درک مسیرهای مرکب 72پیوستن مسیرها72ایجادعمق باجلوه های پرپسکتیووجلوه های Envelope 73نحوه کارباجلوه های پرسپکتیو 73اعمال پرسپکتیو 74ویرایش یک جلوه پرسپکتیو 76جلوه های Envelope* 76ایجادجلوه های Envelope 77استفاده از Envelope 77ذخیره کردن واعمال شکل های  Envelopeازپیش تایین شده79مدیریت ومرتب کردن اشیاء80مفهوم لایه هادرFree Hand 80بررسی پنجره Layers* 81ایجاد یک لایه جدید...

فروشگاه مقالات دانشجویی نرم افزار کامپیوتر

دانلود مقاله نرم افزار فری هنددانلود مقاله نرم افزار  فری هند  مقدمه 8اصول پایه...

دانلود هند مقاله در مورد استهلاک دانلودمقاله هند درمورد شیر و مصارف آن دانلودمقاله افزار پتروشیمی و محصولات آن دانلود افزار مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی دانلود نرم مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی دانلود مقاله مقاله گیاه پالایی دانلود افزار تحقیق Big Data مقاله مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه پروژه فری کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دانلود افزار تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ دانلود افزار تحقیق Big Data مقاله افزار درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه دانلود مقاله مقاله گیاه پالایی دانلود دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود نرم تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلود مقاله نرم افزار فری هند

دانلود مقاله نرم افزار فری هند

دانلود مقاله نرم افزار  فری هند

 

 

مقدمه 8

اصول پایه 10

نرم افزار فری هندFree Hand چیست ؟ 10

تصاویرگرافیکی 11

صفحه خوش آمدگویی درFree Hand10 12

باز کردن اولین فایل سند 14

معرفی نوارها17

4 نوار وضعیت Statues 19

کارباشکلها 21

استفاده از ابزاربیضی 22

استفاده از چند ضلعی 22

فرمان کلیپ برد 22

ترسیم مارپیچی 23

کنترل وسفارشی کردن محیط کار24

مشاهده نوار ابزار منو و نوارهای ابزار24

کار با قاب ها25

سفارشی ساختن قاب ها26

سازمان دهی فضای کار27

تغییر تنظیمات پیش فرض برای قابها29

اختصاص دادن یا تغییر میانبرهای صفحه کلید 29

 کنترل سندها وصفحات 31

تنظیم صفحات سند 32

کنترل اندازه وجهت صفحه 32

نامگذاری صفحات34

درست کردن یک کاغذ سفارشی /تغییرنام صفحات 35

نسخه برداری از صفحه ها35

تعریف مشخصه های صفحه برای چند صفحه 35

تغییر نحوه مشاهده صفحات وصفحه کادر36

Revert* 36

بزرگنمایی ومشاهده39

تنظیمات حالت نمایشی 39

نامگذاری میدان دید 40

بررسی فرمان های Edit View 40

کار با پالت رنگ در Free Hand 43

کار با قاب Color Mixer* 43

مدل رنگCMYK 45

مدل رنگRGB 46

مدل رنگ HIS 47

اضافه کردن رنگ به قاب Swatches 47

کار باقاب Swatches 48

پنهان وآشکار کردن نام رنگها49

رنگهای ساده ومخلوط 50

ترسیم ابزار های خط 53

ترسیم با ابزار خط آزاد 53

کاربا مسیرهاونقطه ها55

مفاهیمی در موردمسیرها 55

ابزارVariable Stroke56

ابزار خوش نویسی 57

Pen Tool*58

ایجاد یک مسیربا استفاده از ابزارقلم 58

تعریف بزیه 59

ترسیم با ابزار بزیه 60

بریدن، شکل دادن و تغییر شکل اشیاء62

منابع اشکال درFree Hand 62

ابزار چاقو 63

کارباابزار تغییرشکل آزاد 65

قدرت آمیختگی ها69

ایجادیک جلوه آمیختگی 70

ویرایش جلوه های آمیختکی 71

بررسی تنظیمات جلوه های آمیختگی71

درک مسیرهای مرکب 72

پیوستن مسیرها72

ایجادعمق باجلوه های پرپسکتیووجلوه های Envelope 73

نحوه کارباجلوه های پرسپکتیو 73

اعمال پرسپکتیو 74

ویرایش یک جلوه پرسپکتیو 76

جلوه های Envelope* 76

ایجادجلوه های Envelope 77

استفاده از Envelope 77

ذخیره کردن واعمال شکل های  Envelopeازپیش تایین شده79

مدیریت ومرتب کردن اشیاء80

مفهوم لایه هادرFree Hand 80

بررسی پنجره Layers* 81

ایجاد یک لایه جدید 81

قراردادن عنصرها در داخل لایه 82

انتقال شی ء از یک لایه به لایه ای دیگر 82

سفارشی کردن رنگ مربع های انتخاب 83

ادغام لایه ها83

مرتب سازی لایه ها84

واژه نامه 86

منابع و مآخذ 89

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این پروژه ابتداتاریخچه نرم افزار Free Handکه محصولMacromediaستتوضیح داده شده سپس در موردکارایی این نرم افزار ،این که یک  برنامه ترسیم وصفحه آرایی بسیار قدرتمندی به شمار می آید آن در مورداصول پایه ازجمله  عملکرد،تصاویرگرافیکی(برداری ،بیتی )،صفحه خوش آمدگویی درFree Hand10،،کارباشکلها ،کار با قاب هاوآمده است سازماندهی طرح که خود در دو بخش مجزاموردبرسی قرار گرفته ،که اینها عبارتندازکنترل سندها وصفحات،بزرگنمایی ومشاهده که درموردهریک از این دوفصل نیزتوضیحاتی آورده شده بخش سه در موردکار با رنگ هامی باشددریکی از فصلهای آن کار با پالت رنگ در Free Hand ودر رنگهای ساده ومخلوط برنامه Free Handراموردبرسی قرارداده است

 کاربا ابزاراشیاءرادر دوفصل جداگانه به قرار1-ترسیم ابزار های خطبریدن،2- شکل دادن و تغییر شکل اشیاء بیان میکند

سازمان دهی اشیاء واعمال جلوه هادرسه فصل قدرت آمیختگی ها،ایجادعمق باجلوه های پرپسکتیووجلوه های Envelope،مدیریت ومرتب کردن اشیاء آمده است

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 95

nbsp nbsp nbsp خوش آمدگویی درfree پنجره layers 81ایجاد لایه جدید 81قراردادن 80بررسی پنجره layers جدید 81قراردادن عنصرها داخل لایه 82انتقال nbsp nbsp نرم افزار مقاله نرم های envelope افزار فری پرپسکتیووجلوه های خوش آمدگویی افزار ابزار envelope استnbsp آمیختگی پرسپکتیو


سایر محصولات :

دانلود مقاله در مورد استهلاک


دانلودمقاله درمورد شیر و مصارف آن


دانلودمقاله پتروشیمی و محصولات آن


دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی


دانلود مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ


دانلود تحقیق Big Data


مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه


دانلود مقاله گیاه پالایی


دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی


دانلود تحقیق و بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگتگ ها :nbsp nbsp nbsp خوش آمدگویی درfree پنجره layers 81ایجاد لایه جدید 81قراردادن 80بررسی پنجره layers جدید 81قراردادن عنصرها داخل لایه 82انتقال nbsp nbsp نرم افزار مقاله نرم های envelope افزار فری پرپسکتیووجلوه های خوش آمدگویی افزار ابزار envelope استnbsp آمیختگی پرسپکتیو