پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتی
پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتی

پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي

36 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقمحصول توليد : پودر گوشت محصولي به رنگ قهوه اي تيره با ذرات سفيد رنگ كه مصرف استخواني خرد شده در آن مي باشد ، بوده و بوي ويژه بخود مي باشد ارزش غذائي پودر گوشت بستگي به طرز تهيه و نوع موادي دارد كه در محلهاي مختلف بدست مي آيد . پودر گوشت خوب نبايد در اثر فشار بهم بچسبد و چمامچه چسبندگي ايجاد شود دليل بر ازدياد رطوبت و چربي است . چنانچه درصد چربي در پودر گوشت بالا باشد علاوه بر اينكه كيفيت محصول را كاهش مي دهد زمان نگهداري را نيز پايين مي آورد و در اين صورت جهت نگهداري آن بايستي از آنتي اكسيدان مجاز مانند B.H.T يا Ethoxy Quine استفاده نمود . بطور كلي توصيه مي شود محصول فوق بيش از يك سال پس از توليد نگهداري نشود . پودر گوشت حاوي مواد مختلف بشرح ذيل مي باشد . استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه ( 721 ) 1ـ ماده خشك    5/92 % 2ـ خاكستر        7/23 % 3ـ چربي           14% 4ـ پروتئين      4/50 % 5ـ فيبر          4/2 % 6ـ كلسيم       8/8 % 7ـ فسفر     4% استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه طيور ( 2389 ) 1ـ پروتئين      60 % 2ـ چربي        15% 3ـ رطوبت     8% 4ـ خاكستر   12% 5ـ كلسيم     6% 6ـ فيبر ( الياف ) 5/2 % 7ـ فسفر   2% 8ـ پودر قابل هضم 8% استاندارد پودر ماهي ( 722 ) 1ـ پروتئين   60 % 2ـ چربي    10 % 3ـ رطوبت 10 % 4ـ كلسيم   6% 5ـ فسفر   3% 6ـ مواد غير محلول   2% 7ـ نمك   2- % استاندارد پودر استخوان   ( 541 ) 1- رطوبت   8% 2ـ چربي   2% 3ـ  كلسيم   24% 4ـ فسفر   12% 5ـ مواد غير محلول 1% 6ـ خاكستر    80 % روغن صنعتي : روغن توليد شده در كارخانه پودر ضايعات كشتارگاه حدود 3 درصد وزني مواد اوليه را تشكيل مي دهد ودر حال حاضر با توجه به تاييد دانشكده دارو سازي تهران مصرف آن براي تهيه صابون و واكس بلا مانع است . آزمايشهاي بعمل آمده روي روغن استحصالي نتايج ذيل را بدست داده است . پراكسيد        4% ميلي اكيوالان در كيلو اسيد يته         184/3  هدف از اجراي طرح : هدف از اجراي اين طرح توليد محصولس است كه با استفاده از ضايعات كشتارگاه و ضايعات قصابيها و كارخانجات كنسرو و دستيابي به اهداف كلي ذيل را امكان پذير مي سازد : بازيابي ضايعا با استفاده از منابع عظيم پس مانده هاي كشتارگاهي و قصابيها و رستورانها و …ايجاد اشتغال در منطقه بمنظور بالا بردن سطح درآمد جامعه حفظ سلامت و بهداشت محيط احداث يكواحد توليدي بمنظور برداشتن گاهي در جهت خود كفائي كاهش وابستگي ارزي جهت واردات پروتئين دامي افزايش راندمان خوراك دام با توجه به محدوديت منابع تامين مواد اوليه در استان در صورتي كه امكان حمل ماهيهاي غير تاكول از مناطق شمالي و جنوبي كشور فراهم باشد طرح با توجيه اقتصادي به فعاليت خود ادامه خواهد داد و در غير اينصورت تامين مواد اوليه مشكل اصلي واحد خواهد بود و توصيه مي شود قبل از هر گونه سرمايه گذاري اطلاعات بيشتري در خصوص منابع تامين مواد اوليه كسب گردد.  پودر ماهي : تهيه پودر ماهي و روغن ماهي از ماهيهاي غير ماكول و صنايع كنسروسازي نيز با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات اين طرح امكان پذير مي باشد . مواد اوليه اي كه به آنها اشاره شد بطور گسترده اي در سواحل شمالي و جنوبي كشور وجود داشته و قابل دسترسي است و داراي غذائي زياد است . تبديل اين ضايعات به پودر ماهي و روغن ماهي از اين جهت داراي اهميت زيادي است كه ضمن ايجاد اشتغال از ضايعات مي تواند توليدي مفيد كه خود يكي از اقلام وارداتي عمده كشور را تشكيل مي دهد را انجام دهد . كليه ماشين آلات و تكنولوژي توليد در داخل كشور وجود داشته و هيچگونه وابستگي بخارج از كشور ندارد . عمليات پروسس  بصورتي است كه محصول توليدي ارزش غذائي موجود در ماده اوليه را بخوبي حفظ خواهد نمود . در طي عمليات توليد پودر روغن ماهي نيز حاصل مي شود كه خود كاربر گسترده...

پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي کار آفرینی طرح توجیهی پودر گوشت روغن صنعتی پودر ماهی کاربرد خواص

دانلود 36 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقمحصول توليد : پودر گوشت محصولي به رنگ قهوه اي تيره با ذرات سفيد رنگ كه مصرف استخواني خرد شده در آن مي باشد ، بوده و بوي ويژه بخود مي باشد ارزش غذائي پودر گوشت بستگي به طرز تهيه و نوع موادي دارد كه در محلهاي مختلف بدست مي آيد . پودر گوشت خوب نبايد در اثر فشار بهم بچسبد و چمامچه چسبندگي ايجاد شود دليل بر ازدياد رطوبت و چربي است . چنانچه درصد چربي در پودر گوشت بالا باشد علاوه بر اينكه كيفيت محصول را كاهش مي دهد زمان نگهداري را نيز پايين مي آورد و در اين صورت جهت نگهداري آن بايستي از آنتي اكسيدان مجاز مانند B.H.T يا Ethoxy Quine استفاده نمود . بطور كلي توصيه مي شود محصول فوق بيش از يك سال پس از توليد نگهداري نشود . پودر گوشت حاوي مواد مختلف بشرح ذيل مي باشد . استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه ( 721 ) 1ـ ماده خشك    5/92 % 2ـ خاكستر        7/23 % 3ـ چربي           14% 4ـ پروتئين      4/50 % 5ـ فيبر          4/2 % 6ـ كلسيم       8/8 % 7ـ فسفر     4% استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه طيور ( 2389 ) 1ـ پروتئين      60 % 2ـ چربي        15% 3ـ رطوبت     8% 4ـ خاكستر   12% 5ـ كلسيم     6% 6ـ فيبر ( الياف ) 5/2 % 7ـ فسفر   2% 8ـ پودر قابل هضم 8% استاندارد پودر ماهي ( 722 ) 1ـ پروتئين   60 % 2ـ چربي    10 % 3ـ رطوبت 10 % 4ـ كلسيم   6% 5ـ فسفر   3% 6ـ مواد غير محلول   2% 7ـ نمك   2- % استاندارد پودر استخوان   ( 541 ) 1- رطوبت   8% 2ـ چربي   2% 3ـ  كلسيم   24% 4ـ فسفر   12% 5ـ مواد غير محلول 1% 6ـ خاكستر    80 % روغن صنعتي : روغن توليد شده در كارخانه پودر ضايعات كشتارگاه حدود 3 درصد وزني مواد اوليه را تشكيل مي دهد ودر حال حاضر با توجه به تاييد دانشكده دارو سازي تهران مصرف آن براي تهيه صابون و واكس بلا مانع است . آزمايشهاي بعمل آمده روي روغن استحصالي نتايج ذيل را بدست داده است . پراكسيد        4% ميلي اكيوالان در كيلو اسيد يته         184/3  هدف از اجراي طرح : هدف از اجراي اين طرح توليد محصولس است كه با استفاده از ضايعات كشتارگاه و ضايعات قصابيها و كارخانجات كنسرو و دستيابي به اهداف كلي ذيل را امكان...

پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتی کار آفرینی طرح توجیهی پودر گوشت روغن صنعتی پودر ماهی کاربرد خواص

36 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقمحصول توليد : پودر گوشت محصولي به رنگ قهوه اي تيره با ذرات سفيد رنگ كه مصرف استخواني خرد شده در آن مي باشد ، بوده و بوي ويژه بخود مي باشد ارزش غذائي پودر گوشت بستگي به طرز تهيه و نوع موادي دارد كه در محلهاي مختلف بدست مي آيد . پودر گوشت خوب نبايد در اثر فشار بهم بچسبد و چمامچه چسبندگي ايجاد شود دليل بر ازدياد رطوبت و چربي است . چنانچه درصد چربي در پودر گوشت بالا باشد علاوه بر اينكه كيفيت محصول را كاهش مي دهد زمان نگهداري را نيز پايين مي آورد و در اين صورت جهت نگهداري آن بايستي از آنتي اكسيدان مجاز مانند B.H.T يا Ethoxy Quine استفاده نمود . بطور كلي توصيه مي شود محصول فوق بيش از يك سال پس از توليد نگهداري نشود . پودر گوشت حاوي مواد مختلف بشرح ذيل مي باشد . استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه ( 721 ) 1ـ ماده خشك    5/92 % 2ـ خاكستر        7/23...

طرح کار کار آفرینی تولید پوشال کولر تحقیق و در مورد پوستر تحقیق پروژه در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان پروژه پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي تحقیق پروژه در مورد ژنراتور تحقیق روغن در مورد ژنتیک تحقیق آفرینی در مورد ژن تحقیق صنعتي در مورد پمپ ها تحقیق و در مورد پمپ های هیدرولیكی تحقیق پروژه در مورد پلی پروپیلن تحقیق پروژه در مورد پل شیشه ای گراند کانیون طرح گوشت توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال تحقیق گوشت در مورد لیزر تحقیق آفرینی در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک تحقیق گوشت در مورد پگماتیت تحقیق صنعتي در مورد گیاهان مرتعی تحقیق کار در مورد گیاه چغندر قند تحقیق روغن در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس مقاله کار با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب تحقیق آفرینی در مورد کودتا تحقیق پودر در مورد علم جبر تحقیق آفرینی در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن تحقیق پروژه در مورد کنه گاوی تحقیق و در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس تحقیق روغن در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي تحقیق روغن در مورد کمبود آهن تحقیق و در مورد کمپوت و روش تهیه آن تحقیق روغن در مورد گل ميناي چمني تحقیق پودر در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم تحقیق صنعتي در مورد کلیسم تحقیق گوشت در مورد گلرنگ تحقیق گوشت در مورد گلخانه تحقیق و در مورد راز آفرینش تحقیق صنعتي در مورد گل کلم تحقیق و در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها تحقیق کار در مورد گسترش مديريت کشاورزي مقاله آفرینی با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب گزارش و مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش پروژه گزارش عملي آب و خاك تحقیق گوشت در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي تحقیق پروژه در مورد گرما تحقیق صنعتي در مورد گرافیک رایانه ای مقاله پودر با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن تحقیق و در مورد گاورنر تحقیق گوشت در مورد کاغذ و مقوا دانلود کار بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی وکتور روغن نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود روغن فایل لایه باز(psd)کارت دعوت وکتور پودر های متنوع و زیبای گل گلی دانلود گوشت بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود روغن وکتور گل گلی رز صورتی وکتور آفرینی اسلیمی ، بته جقه و گلدار فریم کار عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود پودر وکتور بته جقه بک و گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود صنعتي کلیپ آرت و آبنما دانلود کار وکتور گل گلی ِ گل رز دانلود کار قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه پس پودر زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی دانلود کار فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود صنعتي فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 وکتور پروژه پترن گلدار از شاتر استوک دانلود آفرینی فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود صنعتي بک گراند لایه باز گل رز دانلود آفرینی بک گراند لایه باز کودکانه دانلود آفرینی وکتور پترن گل گلی دانلود آفرینی بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden) دانلود روغن بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود پروژه فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود آفرینی بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول) دانلود پروژه بک گراند با کیفیت گل گلی 1 فایل و لایه باز شکوفه های بهاری دانلود صنعتي طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD) دانلود پروژه بک گراند لایه باز گل زنبق دانلود پروژه کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1 فون آفرینی کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک دانلود پروژه وکتور قاب گلدار رز صورتی فریم صنعتي عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا پس روغن زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت) و دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی) وکتور گوشت نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود گوشت فون لایه باز آتلیه کودک- کد5 صنعتي دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم کار عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه صنعتي دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2 دانلود و بک گراند با طرح گل آفرینی دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload) آفرینی دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload) وکتور صنعتي نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 مجموعه آفرینی 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل دانلود و مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود پروژه مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود گوشت مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی وکتور پروژه های متنوع و زیبای گل گلی وکتور آفرینی نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود پودر فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 فریم و عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود پروژه وکتور بته جقه دانلود و بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی فریم گوشت عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا وکتور پروژه نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 وکتور روغن پترن گلدار از شاتر استوک وکتور پودر نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 وکتور گوشت های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک فایل آفرینی های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی پترن صنعتي خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره وکتور روغن برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator وکتور صنعتي اسلیمی ، بته جقه و گلدار دانلود گوشت وکتور قاب گلدار رز صورتی بک پودر گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود گوشت فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود آفرینی فون و فریم لایه باز کودک 3 دانلود پودر بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود صنعتي فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم پروژه های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا وکتور گوشت پترن توپ توپی و گل گلی پس کار زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی دانلود و بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود و وکتور نقوش هندسی و کاشی وکتور صنعتي های گل رز صورتی دانلود روغن وکتور گل گلی ِ گل رز فایل آفرینی لایه باز شکوفه های بهاری دانلود گوشت وکتور گل گلی رز صورتی دانلود پودر فریم لایه باز کودکانه-کد3 آبجکت آفرینی انواع وسایل روشنایی دانلود پروژه فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload) کلیپ روغن آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها دانلود پروژه فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود آفرینی کلیپ آرت و آبنما دانلود پودر وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا دانلود و وکتور پترن گل رز دانلود پودر فون و فریم لایه باز کودک فریم پودر عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه پس گوشت زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی وکتور روغن بک گراند گلهای ختایی فون کار لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload) دانلود روغن فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود صنعتي مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي

36 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

محصول توليد :

پودر گوشت محصولي به رنگ قهوه اي تيره با ذرات سفيد رنگ كه مصرف استخواني خرد شده در آن مي باشد ، بوده و بوي ويژه بخود مي باشد ارزش غذائي پودر گوشت بستگي به طرز تهيه و نوع موادي دارد كه در محلهاي مختلف بدست مي آيد .

پودر گوشت خوب نبايد در اثر فشار بهم بچسبد و چمامچه چسبندگي ايجاد شود دليل بر ازدياد رطوبت و چربي است .

چنانچه درصد چربي در پودر گوشت بالا باشد علاوه بر اينكه كيفيت محصول را كاهش مي دهد زمان نگهداري را نيز پايين مي آورد و در اين صورت جهت نگهداري آن بايستي از آنتي اكسيدان مجاز مانند B.H.T يا Ethoxy Quine استفاده نمود .

بطور كلي توصيه مي شود محصول فوق بيش از يك سال پس از توليد نگهداري نشود . پودر گوشت حاوي مواد مختلف بشرح ذيل مي باشد .

استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه ( 721 )

1ـ ماده خشك    5/92 %

2ـ خاكستر        7/23 %

3ـ چربي           14%

4ـ پروتئين      4/50 %

5ـ فيبر          4/2 %

6ـ كلسيم       8/8 %

7ـ فسفر     4%

استاندارد پودر ضايعات كشتارگاه طيور ( 2389 )

1ـ پروتئين      60 %

2ـ چربي        15%

3ـ رطوبت     8%

4ـ خاكستر   12%

5ـ كلسيم     6%

6ـ فيبر ( الياف ) 5/2 %

7ـ فسفر   2%

8ـ پودر قابل هضم 8%

استاندارد پودر ماهي ( 722 )

1ـ پروتئين   60 %

2ـ چربي    10 %

3ـ رطوبت 10 %

4ـ كلسيم   6%

5ـ فسفر   3%

6ـ مواد غير محلول   2%

7ـ نمك   2- %

استاندارد پودر استخوان   ( 541 )

1- رطوبت   8%

2ـ چربي   2%

3ـ  كلسيم   24%

4ـ فسفر   12%

5ـ مواد غير محلول 1%

6ـ خاكستر    80 %

روغن صنعتي :

روغن توليد شده در كارخانه پودر ضايعات كشتارگاه حدود 3 درصد وزني مواد اوليه را تشكيل مي دهد ودر حال حاضر با توجه به تاييد دانشكده دارو سازي تهران مصرف آن براي تهيه صابون و واكس بلا مانع است . آزمايشهاي بعمل آمده روي روغن استحصالي نتايج ذيل را بدست داده است .

پراكسيد        4% ميلي اكيوالان در كيلو

اسيد يته         184/3

 

هدف از اجراي طرح :

هدف از اجراي اين طرح توليد محصولس است كه با استفاده از ضايعات كشتارگاه و ضايعات قصابيها و كارخانجات كنسرو و دستيابي به اهداف كلي ذيل را امكان پذير مي سازد :

  • بازيابي ضايعا با استفاده از منابع عظيم پس مانده هاي كشتارگاهي و قصابيها و رستورانها و
  • ايجاد اشتغال در منطقه بمنظور بالا بردن سطح درآمد جامعه
  • حفظ سلامت و بهداشت محيط
  • احداث يكواحد توليدي بمنظور برداشتن گاهي در جهت خود كفائي
  • كاهش وابستگي ارزي جهت واردات پروتئين دامي
  • افزايش راندمان خوراك دام

با توجه به محدوديت منابع تامين مواد اوليه در استان در صورتي كه امكان حمل ماهيهاي غير تاكول از مناطق شمالي و جنوبي كشور فراهم باشد طرح با توجيه اقتصادي به فعاليت خود ادامه خواهد داد و در غير اينصورت تامين مواد اوليه مشكل اصلي واحد خواهد بود و توصيه مي شود قبل از هر گونه سرمايه گذاري اطلاعات بيشتري در خصوص منابع تامين مواد اوليه كسب گردد.

 

پودر ماهي :

تهيه پودر ماهي و روغن ماهي از ماهيهاي غير ماكول و صنايع كنسروسازي نيز با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات اين طرح امكان پذير مي باشد . مواد اوليه اي كه به آنها اشاره شد بطور گسترده اي در سواحل شمالي و جنوبي كشور وجود داشته و قابل دسترسي است و داراي غذائي زياد است . تبديل اين ضايعات به پودر ماهي و روغن ماهي از اين جهت داراي اهميت زيادي است كه ضمن ايجاد اشتغال از ضايعات مي تواند توليدي مفيد كه خود يكي از اقلام وارداتي عمده كشور را تشكيل مي دهد را انجام دهد . كليه ماشين آلات و تكنولوژي توليد در داخل كشور وجود داشته و هيچگونه وابستگي بخارج از كشور ندارد . عمليات پروسس  بصورتي است كه محصول توليدي ارزش غذائي موجود در ماده اوليه را بخوبي حفظ خواهد نمود . در طي عمليات توليد پودر روغن ماهي نيز حاصل مي شود كه خود كاربر گسترده اي در صنايع مختلف من جمله صابون سازي ، دارو سازي و دارد 

 

 

مشخصات ظاهري و شكل :

پودر ماهي محصولي است برنگ قهوه اي روشن كه بر حسب نوع ماده اوليه و كيفيت عملكرد از رنگ قهوه اي روشن تا رنگ قهوه اي تيره متغير است اين محصول بايد داراي بوي طبيعي باشد و بشكل پودر و نرم و يكنواخت با قابليت نگهداري در مدت مديد بوده  و نبايد در اثر فشار بهم بچسبد و چنانچه چسبندگي ايجاد شود دليل بر ازدياد رطوبت و چربي است

خواص و كاربرد پودر ماهي :

در ميان منابع پروتئين حيواني پودر ماهي داراي ويژگيهاي برجسته اي است كه آن را به مكمل غذائي بسيار مناسب براي دام و طيور تبديل مي سازد . اين ويژگيها را مي توان مواد معدني موجود در پودر و ماهي مانند سلنيوم

( Se ) آهن ( Fe ) روي ( zn ) مس ( cu )‌و يد ( I ) همچنين ويتامينها بخصوص ويتامينهاي گروه B كه در ميان آن كولين بيوتين و ريبوفلاوين از اهميت بيشتري برخوردارند و وجود اسيد هاي امينه اي مختلف دانست . به همين دليل در جيره طيور تا 7% مي توان از پودر ماهي سود جست . ثابت شده است كه ميزان انرژي پودر ماهي 20 % بيشتر از انرژي غلات است .


nbsp nbsp nbsp چربيnbsp nbsp nbsp تامين مواد اوليه پودر ضايعات كشتارگاه خاكسترnbsp nbsp nbsp پروتئينnbsp nbsp nbsp منابع تامين مواد كشور وجود داشته استاندارد پودر ضايعات كلسيمnbsp nbsp nbsp nbsp nbsp پودر ماهي پودر گوشت مواد اوليه كلسيمnbsp nbsp استاندارد پودر فسفرnbsp nbsp چربيnbsp nbsp ضايعات كشتارگاه ضايعات اوليه توليد استاندارد نگهداري استفاده چربيnbsp منابع فسفرnbsp كلسيمnbsp


سایر محصولات :

طرح کار آفرینی تولید پوشال کولر


تحقیق در مورد پوستر


تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان


پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي


تحقیق در مورد ژنراتور


تحقیق در مورد ژنتیک


تحقیق در مورد ژن


تحقیق در مورد پمپ ها


تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیكی


تحقیق در مورد پلی پروپیلن


تحقیق در مورد پل شیشه ای گراند کانیون


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال


تحقیق در مورد لیزر


تحقیق در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک


تحقیق در مورد پگماتیت


تحقیق در مورد گیاهان مرتعی


تحقیق در مورد گیاه چغندر قند


تحقیق در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس


مقاله با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب


تحقیق در مورد کودتا


تحقیق در مورد علم جبر


تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن


تحقیق در مورد کنه گاوی


تحقیق در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس


تحقیق در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي


تحقیق در مورد کمبود آهن


تحقیق در مورد کمپوت و روش تهیه آن


تحقیق در مورد گل ميناي چمني


تحقیق در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم


تحقیق در مورد کلیسم


تحقیق در مورد گلرنگ


تحقیق در مورد گلخانه


تحقیق در مورد راز آفرینش


تحقیق در مورد گل کلم


تحقیق در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها


تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي


مقاله با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب


گزارش مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش


گزارش عملي آب و خاك


تحقیق در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي


تحقیق در مورد گرما


تحقیق در مورد گرافیک رایانه ای


مقاله با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن


تحقیق در مورد گاورنر


تحقیق در مورد کاغذ و مقوا


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوت


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند لایه باز گل رز


دانلود بک گراند لایه باز کودکانه


دانلود وکتور پترن گل گلی


دانلود بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden)


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول)


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 1


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD)


دانلود بک گراند لایه باز گل زنبق


دانلود کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1


فون کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت)


دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2


دانلود بک گراند با طرح گل


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل


دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


وکتور های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک


فایل های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی


پترن خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره


وکتور برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون و فریم لایه باز کودک 3


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا


وکتور پترن توپ توپی و گل گلی


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود وکتور نقوش هندسی و کاشی


وکتور های گل رز صورتی


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


دانلود فریم لایه باز کودکانه-کد3


آبجکت انواع وسایل روشنایی


دانلود فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


کلیپ آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا


دانلود وکتور پترن گل رز


دانلود فون و فریم لایه باز کودک


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


وکتور بک گراند گلهای ختایی


فون لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامیتگ ها :nbsp nbsp nbsp چربيnbsp nbsp nbsp تامين مواد اوليه پودر ضايعات كشتارگاه خاكسترnbsp nbsp nbsp پروتئينnbsp nbsp nbsp منابع تامين مواد كشور وجود داشته استاندارد پودر ضايعات كلسيمnbsp nbsp nbsp nbsp nbsp پودر ماهي پودر گوشت مواد اوليه كلسيمnbsp nbsp استاندارد پودر فسفرnbsp nbsp چربيnbsp nbsp ضايعات كشتارگاه ضايعات اوليه توليد استاندارد نگهداري استفاده چربيnbsp منابع فسفرnbsp كلسيمnbsp
سایر محصولات