طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـگ نـمگی با ظرفیت 400 تن در سال - دانلود تحقیق مقاله پروژه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـگ نـمگی با ظرفیت 400 تن در سال
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـگ نـمگی با ظرفیت 400 تن در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال

22 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقموضوع طرح : توليد پفك نمكـي ظرفيت : 400 تن در سال سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريالدورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه ميزان اشتغالزايي : يازده نفربا توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد غذايي كمكي از قبيل فراورده هاي حجيم شده غلات مانند پفك نمكي و غيره بعلت قيمت نازل آن در مقايسه با قيمت نسبتا بالاي ساير تنقلات و بازار فروش نسبتا بالاي محصول، احداث واحد توليد پفك نمكي با عنايت به داخلي بودن كليه ماشين آلات خط توليد و عدم نياز ارزي ، علاوه بر اينكه خود كفايي كشور را تضمين مي‌كند زمينه مناسبي را جهت كسب بازارهاي خارجي و صدور محصول به كشورهاي همسايه در راستاي صادرات غير نفتي فراهم مي‌نمايد.       ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم...

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال طرح توجیهی طرح اقتصادی کار آفرینی تولید پفک نمکی

دانلود 22 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقموضوع طرح : توليد پفك نمكـي ظرفيت : 400 تن در سال سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريالدورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه ميزان اشتغالزايي : يازده نفربا توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد غذايي كمكي از قبيل فراورده هاي حجيم شده غلات مانند پفك نمكي و غيره بعلت قيمت نازل آن در مقايسه با قيمت نسبتا بالاي ساير تنقلات و بازار فروش نسبتا بالاي محصول، احداث واحد توليد پفك نمكي با عنايت به داخلي بودن كليه ماشين آلات خط توليد و عدم نياز ارزي ، علاوه بر اينكه خود كفايي كشور را تضمين مي‌كند زمينه مناسبي را جهت كسب بازارهاي خارجي و صدور محصول به كشورهاي همسايه در راستاي صادرات غير نفتي فراهم مي‌نمايد.       ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.    مراحل توليد پفك نمكي با ورود پودر ذرت از قبل آماده شده به ميكسر و رساندن رطوبت آن به 12% آغاز مي‌شود. سپس پودر وارد اكسترودر شده و در آن به شكل لوله هايي توخالي در آمده و در انتهاي سيلندر آن تيغه اي اين لوله ها را به ابعاد دلخواه قطع مي‌كند.    در قسمت مخزن آماده سازي لعاب يا دراژه روغن پودر...

طرح توجیه فنی , مالی و اقتصادی تولیـد پـفـک نـمکی با ظرفیت 400 تن در سال طرح توجیهی طرح اقتصادی کار آفرینی تولید پفک نمکی

22 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقموضوع طرح : توليد پفك نمكـي ظرفيت : 400 تن در سال سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريالدورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه ميزان اشتغالزايي : يازده نفربا توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد غذايي كمكي از قبيل فراورده هاي حجيم شده غلات مانند پفك نمكي و غيره بعلت قيمت نازل آن در مقايسه با قيمت نسبتا بالاي ساير تنقلات و بازار فروش نسبتا بالاي محصول، احداث واحد توليد پفك نمكي با عنايت به داخلي بودن كليه ماشين آلات خط توليد و عدم نياز ارزي ، علاوه بر اينكه خود كفايي كشور را تضمين مي‌كند زمينه مناسبي را جهت كسب بازارهاي خارجي و صدور محصول به كشورهاي همسايه در راستاي صادرات غير نفتي فراهم مي‌نمايد.       ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.    مراحل توليد پفك نمكي با ورود پودر ذرت از قبل آماده شده به ميكسر و رساندن رطوبت آن به 12% آغاز مي‌شود. سپس پودر وارد اكسترودر شده و در آن به شكل لوله هايي توخالي در آمده و در انتهاي سيلندر آن تيغه اي اين لوله ها را به ابعاد دلخواه قطع مي‌كند.    در قسمت مخزن آماده سازي لعاب يا دراژه...

طرح کار آفرینی تولید پوشال کولر تحقیق در در مورد پوستر تحقیق با در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان پروژه توليـد کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي تحقیق تن در مورد ژنراتور تحقیق سال در مورد ژنتیک تحقیق مالي در مورد ژن تحقیق ، در مورد پمپ ها تحقیق فني در مورد پمپ های هیدرولیكی تحقیق در مورد پلی پروپیلن تحقیق نـمكي در مورد پل شیشه ای گراند کانیون طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال تحقیق در مورد لیزر تحقیق ظرفيت در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک تحقیق سال در مورد پگماتیت تحقیق 400 در مورد گیاهان مرتعی تحقیق با در مورد گیاه چغندر قند تحقیق سال در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس مقاله پـفـك با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب تحقیق مالي در مورد کودتا تحقیق در مورد علم جبر تحقیق ، در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن تحقیق تن در مورد کنه گاوی تحقیق 400 در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس تحقیق ظرفيت در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي تحقیق ظرفيت در مورد کمبود آهن تحقیق با در مورد کمپوت و روش تهیه آن تحقیق ظرفيت در مورد گل ميناي چمني تحقیق 400 در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم تحقیق و در مورد کلیسم تحقیق نـمكي در مورد گلرنگ تحقیق تن در مورد گلخانه تحقیق مالي در مورد راز آفرینش تحقیق 400 در مورد گل کلم تحقیق مالي در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها تحقیق ظرفيت در مورد گسترش مديريت کشاورزي مقاله نـمكي با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب گزارش توجيه مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش توليـد گزارش عملي آب و خاك تحقیق طرح در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي تحقیق فني در مورد گرما تحقیق پـفـك در مورد گرافیک رایانه ای مقاله توجيه با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن تحقیق توليـد در مورد گاورنر تحقیق ظرفيت در مورد کاغذ و مقوا دانلود اقتصادي بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی وکتور پـفـك نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود اقتصادي فایل لایه باز(psd)کارت دعوت وکتور 400 های متنوع و زیبای گل گلی دانلود با بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود تن وکتور گل گلی رز صورتی وکتور نـمكي اسلیمی ، بته جقه و گلدار فریم 400 عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود در وکتور بته جقه بک سال گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود توجيه کلیپ آرت و آبنما دانلود توجيه وکتور گل گلی ِ گل رز دانلود مالي قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه پس فني زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی دانلود ، فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود در فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 وکتور 400 پترن گلدار از شاتر استوک دانلود سال فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود با بک گراند لایه باز گل رز دانلود ظرفيت بک گراند لایه باز کودکانه دانلود وکتور پترن گل گلی دانلود پـفـك بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden) دانلود با بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول) دانلود سال بک گراند با کیفیت گل گلی 1 فایل ظرفيت لایه باز شکوفه های بهاری دانلود تن طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD) دانلود و بک گراند لایه باز گل زنبق دانلود طرح کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1 فون و کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک دانلود مالي وکتور قاب گلدار رز صورتی فریم در عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت) با دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی) وکتور با نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 دانلود 400 فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود توليـد فون لایه باز آتلیه کودک- کد5 در دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم توليـد عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه توجيه دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2 دانلود ، بک گراند با طرح گل فني دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload) توجيه دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload) وکتور فني نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 مجموعه توجيه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل دانلود تن مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود در مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود توليـد مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی وکتور های متنوع و زیبای گل گلی وکتور در نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود مالي فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 فریم با عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود ، وکتور بته جقه دانلود و بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی فریم سال عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا وکتور طرح نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 وکتور ، پترن گلدار از شاتر استوک وکتور سال نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 وکتور ، های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک فایل ظرفيت های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی پترن نـمكي خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره وکتور فني برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator وکتور طرح اسلیمی ، بته جقه و گلدار دانلود 400 وکتور قاب گلدار رز صورتی بک توليـد گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود اقتصادي فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود ظرفيت فون و فریم لایه باز کودک 3 دانلود نـمكي بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود اقتصادي فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم مالي های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا وکتور طرح پترن توپ توپی و گل گلی پس پـفـك زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی دانلود پـفـك بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود ظرفيت وکتور نقوش هندسی و کاشی وکتور و های گل رز صورتی دانلود مالي وکتور گل گلی ِ گل رز فایل 400 لایه باز شکوفه های بهاری دانلود توجيه وکتور گل گلی رز صورتی دانلود پـفـك فریم لایه باز کودکانه-کد3 آبجکت تن انواع وسایل روشنایی دانلود توليـد فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload) کلیپ 400 آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها دانلود توليـد فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود کلیپ آرت و آبنما دانلود طرح وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا دانلود وکتور پترن گل رز دانلود ، فون و فریم لایه باز کودک فریم طرح عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه پس توجيه زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی وکتور بک گراند گلهای ختایی فون 400 لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload) دانلود نـمكي فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود سال مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  توليـد پـفـك نـمكي  با ظرفيت 400 تن در سال

22 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

ظرفيت : 400 تن در سال

سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه

ميزان اشتغالزايي : يازده نفر

با توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد غذايي كمكي از قبيل فراورده هاي حجيم شده غلات مانند پفك نمكي و غيره بعلت قيمت نازل آن در مقايسه با قيمت نسبتا بالاي ساير تنقلات و بازار فروش نسبتا بالاي محصول، احداث واحد توليد پفك نمكي با عنايت به داخلي بودن كليه ماشين آلات خط توليد و عدم نياز ارزي ، علاوه بر اينكه خود كفايي كشور را تضمين مي‌كند زمينه مناسبي را جهت كسب بازارهاي خارجي و صدور محصول به كشورهاي همسايه در راستاي صادرات غير نفتي فراهم مي‌نمايد.  

    ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

   مراحل توليد پفك نمكي با ورود پودر ذرت از قبل آماده شده به ميكسر و رساندن رطوبت آن به 12% آغاز مي‌شود. سپس پودر وارد اكسترودر شده و در آن به شكل لوله هايي توخالي در آمده و در انتهاي سيلندر آن تيغه اي اين لوله ها را به ابعاد دلخواه قطع مي‌كند.

   در قسمت مخزن آماده سازي لعاب يا دراژه روغن پودر پنير ، رنگ هاي مجاز خوراكي و نمك با درصدهاي لازم مخلوط شده و لعاب حاصل وارد 2 عدد تانك ذخيره لعاب مي‌شود. 

    پفك هاي خارج شده از اكسترودر پس از خشك شدن اوليه توسط دوش هايي به اين لعاب آغشته مي‌گردند و سپس مجددا به مدت پانزده دقيقه حرارت داده مي‌شوند تا رطوبت نهايي به 8% برسد. نهايتا پفك توليدي توسط نوار نقاله به قسمت بسته بندي انتقال يافته و در بسته هاي 20 تا 25 گرمي بسته بندي و كارتن گذاري شده و به انبار منتقل مي‌شوند.


nbsp nbsp nbsp لوله هايي توخالي شكل لوله هايي پودر وارد اكسترودر كند nbsp nbsp سپس پودر وارد مخزن آماده سازي روغن پودر پنير nbsp nbsp توليد پفك پفك نمكي ميzwnj شود نسبتا بالاي ميzwnj شوند ميليون ريال بسته بندي ميzwnj كند ميzwnj توليد ميليون فراهم مناسبي رطوبت اكسترودر


سایر محصولات :

طرح کار آفرینی تولید پوشال کولر


تحقیق در مورد پوستر


تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان


پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي


تحقیق در مورد ژنراتور


تحقیق در مورد ژنتیک


تحقیق در مورد ژن


تحقیق در مورد پمپ ها


تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیكی


تحقیق در مورد پلی پروپیلن


تحقیق در مورد پل شیشه ای گراند کانیون


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال


تحقیق در مورد لیزر


تحقیق در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک


تحقیق در مورد پگماتیت


تحقیق در مورد گیاهان مرتعی


تحقیق در مورد گیاه چغندر قند


تحقیق در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس


مقاله با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب


تحقیق در مورد کودتا


تحقیق در مورد علم جبر


تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن


تحقیق در مورد کنه گاوی


تحقیق در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس


تحقیق در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي


تحقیق در مورد کمبود آهن


تحقیق در مورد کمپوت و روش تهیه آن


تحقیق در مورد گل ميناي چمني


تحقیق در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم


تحقیق در مورد کلیسم


تحقیق در مورد گلرنگ


تحقیق در مورد گلخانه


تحقیق در مورد راز آفرینش


تحقیق در مورد گل کلم


تحقیق در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها


تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي


مقاله با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب


گزارش مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش


گزارش عملي آب و خاك


تحقیق در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي


تحقیق در مورد گرما


تحقیق در مورد گرافیک رایانه ای


مقاله با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن


تحقیق در مورد گاورنر


تحقیق در مورد کاغذ و مقوا


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوت


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند لایه باز گل رز


دانلود بک گراند لایه باز کودکانه


دانلود وکتور پترن گل گلی


دانلود بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden)


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول)


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 1


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD)


دانلود بک گراند لایه باز گل زنبق


دانلود کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1


فون کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت)


دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2


دانلود بک گراند با طرح گل


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل


دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


وکتور های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک


فایل های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی


پترن خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره


وکتور برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون و فریم لایه باز کودک 3


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا


وکتور پترن توپ توپی و گل گلی


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود وکتور نقوش هندسی و کاشی


وکتور های گل رز صورتی


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


دانلود فریم لایه باز کودکانه-کد3


آبجکت انواع وسایل روشنایی


دانلود فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


کلیپ آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا


دانلود وکتور پترن گل رز


دانلود فون و فریم لایه باز کودک


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


وکتور بک گراند گلهای ختایی


فون لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامیتگ ها :nbsp nbsp nbsp لوله هايي توخالي شكل لوله هايي پودر وارد اكسترودر كند nbsp nbsp سپس پودر وارد مخزن آماده سازي روغن پودر پنير nbsp nbsp توليد پفك پفك نمكي ميzwnj شود نسبتا بالاي ميzwnj شوند ميليون ريال بسته بندي ميzwnj كند ميzwnj توليد ميليون فراهم مناسبي رطوبت اكسترودر
سایر محصولات