تحقیق در مورد کاغذ و مقوا - دانلود تحقیق مقاله پروژه
تحقیق در مورد کاغذ و مقوا
تحقیق در مورد کاغذ و مقوا

تحقیق در مورد کاغذ و مقوا

29 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقمروری بر فرایند تولید کاغذ و مقواتولید کاغذ امروزه بطور کلی شامل همان مراحل و قدم هایی است که قرنها بکار گرفته شده، آماده سازی مواد فیبری، شکل دهی صفحه یا بافت، پرس کردن، خشک کردن، اندازه کردن و همواره سازی، هر چند در طی دو قرن گذشته بسیاری از جزئیات تغییر کرده است. هر کدام از این مراحل دستخوش تحقیقات و پیشرفت های زیادی شده اند تا بتوانند شرایط اقتصادی و اکولوژیک را برآورده سازند. تمامی مراحل زنجیره ای از فیبر تا مصرف کننده دچار این تحولات شده اند. این زنجیره تنها شامل صنایع کاغذسازی و صنایع وابسته مثل ماشین سازی و صنایع شیمیایی نمی شود بلکه صنایع مصرف کننده مثل چاپ را نیز در بر می گیرد.تحقیقات و گسترش بر روی جنبه های زیست محیطی و اقتصادی متمرکز شده اند از جمله:کاهش استفاده از مواد خام، انرژی و آب وکاهش صداقابلیت کارکرد زیاد و عمر طولانی ماشین آلات و قطعات آنهابهبود کیفیت کاغذ و مقوا با توجه به بهبود کیفیت تبدیلیکه منجر به نتایجی با ارزش عملی بالا از قبیل موارد زیر شده اند:درک بهتر و کنترل نتیجه بخش کل فرایندکاهش مصرف فیبر با کاهش وزن بایر با همان سطح کیفیت و ارزش عملیافزایش نرخ بازیافت در تولید با کاغذ گرافیک و تا 100% کاغذ روزنامه و نرخ رو به رشد بازیافت کاغذهای خیلی فشرده و کاغذهای باروکش نازکپر کننده ها و روکش های جایگزین قسمتی از مواد فیبری گرانقیمت شده و باعث بهبود کیفیت شده اندروش های پوشش دهی و شرکتی جدیدامنیت بیشتر در خشک کن ها و عملیات غلتک پرس، مکشمتدهای جدید در طراحی مواد برای جلوگیری از خوردگی قطعات ماشین آلاتکمترین تعداد نیروی انسانی در پروسه تولید کاغذ و مقواتحقیق و گسترش توسط ابزار آلات و علوم جدید حمایت می شود مثل:آنالیز فرایند با استفاده از وسایل اندازه گیری دقیق و روشهای آنالیز پیشرفتهشبه سازی فرایند و تکنیک های کنترل پیش رفتهبررسی و ریخت شناسی فیبرهای مورد استفادهمواد...

تحقیق در مورد کاغذ و مقوا کاغذ مقوا تاریخچه فرآیند تولید

دانلود 29 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقمروری بر فرایند تولید کاغذ و مقواتولید کاغذ امروزه بطور کلی شامل همان مراحل و قدم هایی است که قرنها بکار گرفته شده، آماده سازی مواد فیبری، شکل دهی صفحه یا بافت، پرس کردن، خشک کردن، اندازه کردن و همواره سازی، هر چند در طی دو قرن گذشته بسیاری از جزئیات تغییر کرده است. هر کدام از این مراحل دستخوش تحقیقات و پیشرفت های زیادی شده اند تا بتوانند شرایط اقتصادی و اکولوژیک را برآورده سازند. تمامی مراحل زنجیره ای از فیبر تا مصرف کننده دچار این تحولات شده اند. این زنجیره تنها شامل صنایع کاغذسازی و صنایع وابسته مثل ماشین سازی و صنایع شیمیایی نمی شود بلکه صنایع مصرف کننده مثل چاپ را نیز در بر می گیرد.تحقیقات و گسترش بر روی جنبه های زیست محیطی و اقتصادی متمرکز شده اند از جمله:کاهش استفاده از مواد خام، انرژی و آب وکاهش صداقابلیت کارکرد زیاد و عمر طولانی ماشین آلات و قطعات آنهابهبود کیفیت کاغذ و مقوا با توجه به بهبود کیفیت تبدیلیکه منجر به نتایجی با ارزش عملی بالا از قبیل موارد زیر شده اند:درک بهتر و کنترل نتیجه بخش کل فرایندکاهش مصرف فیبر با کاهش وزن بایر با همان سطح کیفیت و ارزش عملیافزایش نرخ بازیافت در تولید با کاغذ گرافیک و تا 100% کاغذ روزنامه و نرخ رو به رشد بازیافت کاغذهای خیلی فشرده...

تحقیق در مورد کاغذ و مقوا کاغذ مقوا تاریخچه فرآیند تولید

29 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقمروری بر فرایند تولید کاغذ و مقواتولید کاغذ امروزه بطور کلی شامل همان مراحل و قدم هایی است که قرنها بکار گرفته شده، آماده سازی مواد فیبری، شکل دهی صفحه یا بافت، پرس کردن، خشک کردن، اندازه کردن و همواره سازی، هر چند در طی دو قرن گذشته بسیاری از جزئیات تغییر کرده است. هر کدام از این مراحل دستخوش تحقیقات و پیشرفت های زیادی شده اند تا بتوانند شرایط اقتصادی و اکولوژیک را برآورده سازند. تمامی مراحل زنجیره ای از فیبر تا مصرف کننده دچار این تحولات شده اند. این زنجیره تنها شامل صنایع کاغذسازی و صنایع وابسته مثل ماشین سازی و صنایع شیمیایی نمی شود بلکه صنایع مصرف کننده مثل چاپ را نیز در بر می گیرد.تحقیقات و گسترش بر روی جنبه های زیست محیطی و اقتصادی متمرکز شده اند از جمله:کاهش استفاده از مواد خام، انرژی و آب وکاهش صداقابلیت کارکرد زیاد و عمر طولانی ماشین آلات و قطعات آنهابهبود کیفیت کاغذ و مقوا با توجه به بهبود کیفیت تبدیلیکه منجر به نتایجی با ارزش عملی بالا از قبیل موارد زیر شده اند:درک بهتر و کنترل...

طرح و کار آفرینی تولید پوشال کولر تحقیق کاغذ در مورد پوستر تحقیق و در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان پروژه در کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي تحقیق و در مورد ژنراتور تحقیق تحقیق در مورد ژنتیک تحقیق کاغذ در مورد ژن تحقیق در در مورد پمپ ها تحقیق در در مورد پمپ های هیدرولیكی تحقیق تحقیق در مورد پلی پروپیلن تحقیق و در مورد پل شیشه ای گراند کانیون طرح تحقیق توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال تحقیق و در مورد لیزر تحقیق مورد در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک تحقیق در در مورد پگماتیت تحقیق مقوا در مورد گیاهان مرتعی تحقیق و در مورد گیاه چغندر قند تحقیق تحقیق در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس مقاله تحقیق با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب تحقیق مقوا در مورد کودتا تحقیق تحقیق در مورد علم جبر تحقیق تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن تحقیق مورد در مورد کنه گاوی تحقیق مقوا در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس تحقیق کاغذ در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي تحقیق و در مورد کمبود آهن تحقیق و در مورد کمپوت و روش تهیه آن تحقیق تحقیق در مورد گل ميناي چمني تحقیق مورد در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم تحقیق و در مورد کلیسم تحقیق و در مورد گلرنگ تحقیق مورد در مورد گلخانه تحقیق مقوا در مورد راز آفرینش تحقیق مورد در مورد گل کلم تحقیق در در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها تحقیق تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي مقاله کاغذ با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب گزارش و مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش و گزارش عملي آب و خاك تحقیق کاغذ در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي تحقیق مقوا در مورد گرما تحقیق در در مورد گرافیک رایانه ای مقاله در با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن تحقیق و در مورد گاورنر تحقیق کاغذ در مورد کاغذ و مقوا دانلود کاغذ بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی وکتور و نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود تحقیق فایل لایه باز(psd)کارت دعوت وکتور در های متنوع و زیبای گل گلی دانلود و بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود و وکتور گل گلی رز صورتی وکتور در اسلیمی ، بته جقه و گلدار فریم تحقیق عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود و وکتور بته جقه بک در گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود در کلیپ آرت و آبنما دانلود مقوا وکتور گل گلی ِ گل رز دانلود تحقیق قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه پس در زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 وکتور تحقیق پترن گلدار از شاتر استوک دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود و بک گراند لایه باز گل رز دانلود مورد بک گراند لایه باز کودکانه دانلود مقوا وکتور پترن گل گلی دانلود مورد بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden) دانلود و بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود مقوا فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود تحقیق بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول) دانلود در بک گراند با کیفیت گل گلی 1 فایل تحقیق لایه باز شکوفه های بهاری دانلود مورد طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD) دانلود مورد بک گراند لایه باز گل زنبق دانلود تحقیق کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1 فون تحقیق کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک دانلود مقوا وکتور قاب گلدار رز صورتی فریم در عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا پس و زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت) کاغذ دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی) وکتور مورد نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 دانلود کاغذ فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک- کد5 مورد دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم تحقیق عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه و دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2 دانلود مقوا بک گراند با طرح گل کاغذ دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload) مورد دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload) وکتور و نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 مجموعه مقوا 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل دانلود تحقیق مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود و مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود تحقیق مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی وکتور و های متنوع و زیبای گل گلی وکتور مورد نقوش سنتی و طرح کاشی دانلود در فون لایه باز آتلیه کودک- کد12 فریم مقوا عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش دانلود و وکتور بته جقه دانلود کاغذ بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی فریم کاغذ عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا وکتور و نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3 وکتور کاغذ پترن گلدار از شاتر استوک وکتور کاغذ نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2 وکتور مورد های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک فایل مورد های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی پترن مقوا خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره وکتور مقوا برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator وکتور تحقیق اسلیمی ، بته جقه و گلدار دانلود و وکتور قاب گلدار رز صورتی بک و گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2 دانلود کاغذ فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود و فون و فریم لایه باز کودک 3 دانلود کاغذ بک گراند رویایی با کیفیت بالا دانلود در فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload) فریم در های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا وکتور کاغذ پترن توپ توپی و گل گلی پس تحقیق زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی دانلود مورد بک گراند لایه باز طرح گل - کد1 دانلود کاغذ وکتور نقوش هندسی و کاشی وکتور تحقیق های گل رز صورتی دانلود مقوا وکتور گل گلی ِ گل رز فایل در لایه باز شکوفه های بهاری دانلود مورد وکتور گل گلی رز صورتی دانلود و فریم لایه باز کودکانه-کد3 آبجکت کاغذ انواع وسایل روشنایی دانلود مقوا فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload) کلیپ مقوا آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها دانلود و فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود کاغذ کلیپ آرت و آبنما دانلود کاغذ وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا دانلود مقوا وکتور پترن گل رز دانلود مورد فون و فریم لایه باز کودک فریم و عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه پس در زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی وکتور و بک گراند گلهای ختایی فون در لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload) دانلود مقوا فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload) دانلود تحقیق مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

تحقیق در مورد کاغذ و مقوا

29 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

مروری بر فرایند تولید کاغذ و مقوا

تولید کاغذ امروزه بطور کلی شامل همان مراحل و قدم هایی است که قرنها بکار گرفته شده، آماده سازی مواد فیبری، شکل دهی صفحه یا بافت، پرس کردن، خشک کردن، اندازه کردن و همواره سازی، هر چند در طی دو قرن گذشته بسیاری از جزئیات تغییر کرده است. هر کدام از این مراحل دستخوش تحقیقات و پیشرفت های زیادی شده اند تا بتوانند شرایط اقتصادی و اکولوژیک را برآورده سازند. تمامی مراحل زنجیره ای از فیبر تا مصرف کننده دچار این تحولات شده اند. این زنجیره تنها شامل صنایع کاغذسازی و صنایع وابسته مثل ماشین سازی و صنایع شیمیایی نمی شود بلکه صنایع مصرف کننده مثل چاپ را نیز در بر می گیرد.

تحقیقات و گسترش بر روی جنبه های زیست محیطی و اقتصادی متمرکز شده اند از جمله:

 • کاهش استفاده از مواد خام، انرژی و آب وکاهش صدا
 • قابلیت کارکرد زیاد و عمر طولانی ماشین آلات و قطعات آنها
 • بهبود کیفیت کاغذ و مقوا با توجه به بهبود کیفیت تبدیلی

که منجر به نتایجی با ارزش عملی بالا از قبیل موارد زیر شده اند:

 • درک بهتر و کنترل نتیجه بخش کل فرایند
 • کاهش مصرف فیبر با کاهش وزن بایر با همان سطح کیفیت و ارزش عملی
 • افزایش نرخ بازیافت در تولید با کاغذ گرافیک و تا 100% کاغذ روزنامه و نرخ رو به رشد بازیافت کاغذهای خیلی فشرده و کاغذهای باروکش نازک
 • پر کننده ها و روکش های جایگزین قسمتی از مواد فیبری گرانقیمت شده و باعث بهبود کیفیت شده اند
 • روش های پوشش دهی و شرکتی جدید
 • امنیت بیشتر در خشک کن ها و عملیات غلتک پرس، مکش
 • متدهای جدید در طراحی مواد برای جلوگیری از خوردگی قطعات ماشین آلات
 • کمترین تعداد نیروی انسانی در پروسه تولید کاغذ و مقوا

تحقیق و گسترش توسط ابزار آلات و علوم جدید حمایت می شود مثل:

 • آنالیز فرایند با استفاده از وسایل اندازه گیری دقیق و روشهای آنالیز پیشرفته
 • شبه سازی فرایند و تکنیک های کنترل پیش رفته
 • بررسی و ریخت شناسی فیبرهای مورد استفاده
 • مواد شیمیایی و کارکردی در حال توسعه
 • استفاده از روشهای المان محدود، دینامیک پلات محاسباتی
 • تکنیک های مصور سازی نانو و میکرو
 • علم مواد شامل، لایه نشانی پلاسما یونی در مواد پایه در دماهای پایین

فرایند تولید کاغذ (شکل 12) با تحویل مواد خام از انبار شروع میشود که شامل:

فیبرها مثل:

 • خمیر های دست نخورده ( شیمیایی و مکانیکی) که در ظروف بزرگ خاص و بصورت سوسپانسیون آورده می شود. وقتی که خمیر و کاغذ هر دو در یک مکان تولید شوند.
 • کاغذهای بازیافتی معمولا بصورت
 • پر کننده ها و رنگدانه ها
 • افزودنی های شیمیایی

علوم جدید حمایت مثل آنالیز فرایند توسط ابزار آلات گسترش توسط ابزار پروسه تولید کاغذ وسایل اندازه گیری اندازه گیری دقیق ریخت شناسی فیبرهای شده اند تولید کاغذ مواد فیبری مواد خام بهبود کیفیت تکنیک های مصرف کننده تولید صنایع کیفیت کننده شیمیایی کاغذهای مراحل


سایر محصولات :

طرح کار آفرینی تولید پوشال کولر


تحقیق در مورد پوستر


تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان


پروژه کار آفرینی پودر گوشت و روغن صنعتي


تحقیق در مورد ژنراتور


تحقیق در مورد ژنتیک


تحقیق در مورد ژن


تحقیق در مورد پمپ ها


تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیكی


تحقیق در مورد پلی پروپیلن


تحقیق در مورد پل شیشه ای گراند کانیون


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد پـفـك نـمكي با ظرفيت 400 تن در سال


تحقیق در مورد لیزر


تحقیق در مورد چاپ کلاقه ای یا باتیک


تحقیق در مورد پگماتیت


تحقیق در مورد گیاهان مرتعی


تحقیق در مورد گیاه چغندر قند


تحقیق در مورد گويش‌ها و لهجه هاي زبان فارسي در استان فارس


مقاله با عنوان گونه‌های جدید خانواده در غرب


تحقیق در مورد کودتا


تحقیق در مورد علم جبر


تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل آثار افسانه ای نقاش قرن نوزدهم پل گوگن


تحقیق در مورد کنه گاوی


تحقیق در مورد کنفرانس سالیانه داووس در سوئیس


تحقیق در مرود روشي براي کنترل کيفيت کامپيوتري ، بر اساس سنجش مختصات سه بعدي


تحقیق در مورد کمبود آهن


تحقیق در مورد کمپوت و روش تهیه آن


تحقیق در مورد گل ميناي چمني


تحقیق در مورد گلكاري و آشنايي با مفاهيم


تحقیق در مورد کلیسم


تحقیق در مورد گلرنگ


تحقیق در مورد گلخانه


تحقیق در مورد راز آفرینش


تحقیق در مورد گل کلم


تحقیق در مورد اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها


تحقیق در مورد گسترش مديريت کشاورزي


مقاله با عنوان گزيده‌اي از پاسخهاي استاد مطهري در رابطه با مسأله حجاب


گزارش مقدماتي تأسيسات الكتريكي موزه فرش


گزارش عملي آب و خاك


تحقیق در مورد استفاده از گرمايش القايي براي پيش گرم براي پيش گرم كردن و تنش كاهي


تحقیق در مورد گرما


تحقیق در مورد گرافیک رایانه ای


مقاله با عنوان کد الکترونیکی محصول EPC ، استانداردها و شبکه جهانی آن


تحقیق در مورد گاورنر


تحقیق در مورد کاغذ و مقوا


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوت


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند لایه باز گل رز


دانلود بک گراند لایه باز کودکانه


دانلود وکتور پترن گل گلی


دانلود بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden)


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول)


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 1


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD)


دانلود بک گراند لایه باز گل زنبق


دانلود کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1


فون کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت)


دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2


دانلود بک گراند با طرح گل


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد10(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل


دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


وکتور های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک


فایل های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی


پترن خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره


وکتور برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون و فریم لایه باز کودک 3


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا


وکتور پترن توپ توپی و گل گلی


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود وکتور نقوش هندسی و کاشی


وکتور های گل رز صورتی


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


دانلود فریم لایه باز کودکانه-کد3


آبجکت انواع وسایل روشنایی


دانلود فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


کلیپ آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا


دانلود وکتور پترن گل رز


دانلود فون و فریم لایه باز کودک


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


وکتور بک گراند گلهای ختایی


فون لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload)


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامیتگ ها :علوم جدید حمایت مثل آنالیز فرایند توسط ابزار آلات گسترش توسط ابزار پروسه تولید کاغذ وسایل اندازه گیری اندازه گیری دقیق ریخت شناسی فیبرهای شده اند تولید کاغذ مواد فیبری مواد خام بهبود کیفیت تکنیک های مصرف کننده تولید صنایع کیفیت کننده شیمیایی کاغذهای مراحل
سایر محصولات