پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20 - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20
پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها      اشنایی اولیهیک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده‌ی بی‌سیم با برد...

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیک NFC انواع مختلف انتقال داده تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

دانلود قسمتی از اسلاید ها      اشنایی اولیهیک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری...

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20 پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیک NFC انواع مختلف انتقال داده تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

قسمتی از اسلاید ها      اشنایی اولیهیک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده‌ی بی‌سیم با برد کوتاه در فاصله‌ی 10سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی 13.56MHz توانایی تبادل اطلاعات با سرعت 424Kb/s (به صورت میانگین) را دارد. در این حالت اینترفیس NFCموجود در دستگاهها به صورت خودکار تنظیمات مورد راانجام میدهد وارتباط بصورتpeer-to-peerبین دو دستگاه برقرار...

پاورپوینت مورد در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت نزدیکNFC در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید پاورپوینت ارتباط درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت مورد در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت در در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت در در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پارپوینت 20 چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاور پاورپوینت پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاورپوینت در در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پاورپوینت مورد در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت 20 در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت در در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت در در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت 20 در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید مورد پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور ارتباط پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت -اسلاید در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت در در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاور پاورپوینت پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید پاورپوینت 20 درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید پاورپوینت در در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید پاورپوینت میدان اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید پاورپوینت مورد اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید پاورپوینت در در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت -اسلاید در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر پاورپوینت ارتباط در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد OSHA - اسلاید 17 پاورپوینت پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی پاورپوینت نزدیکNFC در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی پاورپوینت ارتباط در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی پاورپوینت در در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد اوريون-34 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC  -اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

 

اشنایی اولیه

یک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر

•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده‌ی بی‌سیم با برد کوتاه در فاصله‌ی 10سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی 13.56MHz توانایی تبادل اطلاعات با سرعت 424Kb/s (به صورت میانگین) را دارد. در این حالت اینترفیس NFCموجود در دستگاهها به صورت خودکار تنظیمات مورد راانجام میدهد وارتباط بصورتpeer-to-peerبین دو دستگاه برقرار میگردد.

انواع مختلف انتقال داده

  1. فعال
  2. غیرفعال

سه ویژگی کلی:

•قابلیت استفاده به جای کارت های غیرتماسی موجود
 
 باوجود این فناوری حالا 3 راه برای برقراری ارتباط وجود دارد
 
•اتصال از طریق Bluetooth

•اتصال از طریق WiFi

•nfc
 
 
 
 
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...
 

nbsp nbsp nbsp موجودnbsp nbsp باوجود غیرتماسی موجودnbsp nbsp این فناوری حالا راه برای برقراری های غیرتماسی موجودnbsp کلی bull قابلیت انواع مختلف انتقال مختلف انتقال دادهفعالغیرفعالسه انتقال دادهفعالغیرفعالسه ویژگی nbsp nbsp های غیرتماسی کارت های جای کارت غیرتماسی موجودnbsp قابلیت استفاده nbsp باوجود موجودnbsp nbsp ارتباط اتصال فناوری دستگاه اسلاید


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید


پاورپوینت درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20تگ ها :nbsp nbsp nbsp موجودnbsp nbsp باوجود غیرتماسی موجودnbsp nbsp این فناوری حالا راه برای برقراری های غیرتماسی موجودnbsp کلی bull قابلیت انواع مختلف انتقال مختلف انتقال دادهفعالغیرفعالسه انتقال دادهفعالغیرفعالسه ویژگی nbsp nbsp های غیرتماسی کارت های جای کارت غیرتماسی موجودnbsp قابلیت استفاده nbsp باوجود موجودnbsp nbsp ارتباط اتصال فناوری دستگاه اسلاید
سایر محصولات