پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه37 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه37 اسلاید
پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه37 اسلاید

پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها       مرحله نظارتنظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه تا حد قابل توجهي به چگونگي تنظيم برنامه ارتباط دارد.نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق اهداف پيش بيني شده در بودجه و برنامه هاي دولتي خواهد داشت.با توجه به ماهيت كلي نظارت به دو نوع نظارت دروني و بيروني تقسيم مي شود. 1- نظارت دروني: نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل و به وسيله خودش و به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون صورت مي گيرد. اين نوع نظارت را نظارت اداري نيز مي نامند. نظارت دروني به شكل نظارت مالي و نظارت عملياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت مي گيرد. 1) مبادله موافقت...

پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه نظارت بر بودجه مبادله موافقت نامه گزارش پیشرفت کار کمیته تخصیص اعتبار وظایف دیوان محاسبات تفریغ

دانلود قسمتی از اسلاید ها       مرحله نظارتنظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از...

پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه 37 اسلاید پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه نظارت بر بودجه مبادله موافقت نامه گزارش پیشرفت کار کمیته تخصیص اعتبار وظایف دیوان محاسبات تفریغ

قسمتی از اسلاید ها       مرحله نظارتنظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه تا حد قابل توجهي...

پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت  نظارت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت در در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت بر در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت مورد در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پارپوینت بودجه-37 چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت در در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاور  نظارت پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاور  نظارت پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاورپوینت اسلاید در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پاورپوینت  نظارت در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت بر در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت بر در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت بر در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت بر در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت در در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت بر در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت در در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت بر در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید در پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت بر در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت در در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور بودجه-37 پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت مورد در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت  نظارت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت بر در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت مورد در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد اتیسم -16 اسلاید پاورپوینت بر در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اتانازی -33 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید پاورپوینت  نظارت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید پاورپوینت بر در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید پاورپوینت مورد کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت بودجه-37 اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید پاورپوینت مورد اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت بر در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید پاوروینت بر در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید پاورپوینت بر در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر پاورپوینت مورد در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید پاورپوینت  نظارت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید پاورپوینت  نظارت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت در در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد OSHA - اسلاید 17 پاورپوینت بر در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی پاورپوینت بر در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی پاورپوینت  نظارت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید پاورپوینت  نظارت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید پاورپوینت بودجه-37 در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20

پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

 

 

مرحله نظارت

نظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،

تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه تا حد قابل توجهي به چگونگي تنظيم برنامه ارتباط دارد.

نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق اهداف پيش بيني شده در بودجه و برنامه هاي دولتي خواهد داشت.

با توجه به ماهيت كلي نظارت به دو نوع نظارت دروني و بيروني تقسيم مي شود.

 

1- نظارت دروني:

 

نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل و به وسيله خودش و به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون صورت مي گيرد. اين نوع نظارت را نظارت اداري نيز مي نامند.

 

نظارت دروني به شكل نظارت مالي و نظارت عملياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت مي گيرد.

 

1) مبادله موافقت نامه:

2) گزارش پيشرفت كار:

3) كميته تخصيص اعتبار:

وظايف ديوان محاسبات:

وظايف و اختيارات

محتواي گزارش تفريغ بودجه:

3- رعايت اصل كنترل بودجه اي:

4- مصرف صحيح هر يك از وجوه دولتي:

- اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي:

- مقايسه درآمدهاي واقعي با درآمدهاي پيش بيني شده:

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

 

 

 


nbsp nbsp nbsp تخصيص اعتبار وظايف كميته تخصيص اعتبار اعتبار وظايف ديوان وظايف ديوان محاسبات ديوان محاسبات وظايف مبادله موافقت نامه برنامه ريزي صورت nbsp nbsp نظارت دروني بيني شده پيش بيني اجراي بودجه كنترل بودجه نوع نظارت برنامه ريزي سازمان مديريت ريزي صورت بودجه نظارت مرحله برنامه دروني اجراي وظايف محاسبات


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید


پاورپوینت درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20تگ ها :nbsp nbsp nbsp تخصيص اعتبار وظايف كميته تخصيص اعتبار اعتبار وظايف ديوان وظايف ديوان محاسبات ديوان محاسبات وظايف مبادله موافقت نامه برنامه ريزي صورت nbsp nbsp نظارت دروني بيني شده پيش بيني اجراي بودجه كنترل بودجه نوع نظارت برنامه ريزي سازمان مديريت ريزي صورت بودجه نظارت مرحله برنامه دروني اجراي وظايف محاسبات
سایر محصولات