پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20 - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20
پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها      نظام مراقبت SURVEILLANCE تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتيمهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش موارد بیماری نیز باید استاندارد شود.استفاده هاي نظام مراقبت :ارزيابي وضعيت تعيين الويت پايش و ارزشيابي برنامه ها شناسايي مشكلات  ايجاد زمينه براي تحقيق انواع اطلاعاتی که بطور معمول تحت مراقبت قرار می گیرند : بيماري ها – سل, مالاريا, سرطان مري, ... عوامل خطر- مصرف سيگار, رفتارهای پرخطر ... موارد ابتلا و مرگ و میر نتایج آزمایشگاهی: نتایج سرولوژی، باکتریولوژیک، مقاومت داروها، ... وضعیت ناقلین: نوع ناقلین منطقه، وفور آنها، حساسیت به حشره کش ها شرایط محیطی: دسترسی به آب آشامیدنی، سطح آلودگی هوا، ... مخازن بیماری ها: انسانی و حیوانی خصوصیات جمعیت: سن، جنس، مهاجرت، ... مداخله های صورت گرفته: واکسن های مصرف شده، اماکن سم پاشی شده، تعداد افراد درمان شده اهداف نظام مراقبت :  پايش روند  شناسايي اپيدمي ها  شناسايي گروههاي در معرض خطر  تعيين اهداف برنامه  ارزيابي پيشرفت برنامه هاي مداخله اي مراقبت از بیماری چیزی فراتر از گزارش دهی انفعالی بیماری است و شامل اقدامات زیر است: بیماری های تابع مقررات گزارش اجباری بیماری های مشمول گزارش تلفنی:  بیماری های مشمول گزارش کتبی: توانائي نظام مراقبت در تشخيص مواردبرنامه مراقبت به دو شکل انجام می گیرد:  و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ... ...

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماری ها SURVEILLANCEنظام مراقبت مراقبت از بیماری تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

دانلود قسمتی از اسلاید ها      نظام مراقبت SURVEILLANCE تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتيمهم...

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20 پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماری ها SURVEILLANCEنظام مراقبت مراقبت از بیماری تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

قسمتی از اسلاید ها      نظام مراقبت SURVEILLANCE تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتيمهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش موارد بیماری نیز باید استاندارد شود.استفاده هاي نظام مراقبت :ارزيابي وضعيت تعيين الويت پايش و ارزشيابي برنامه ها شناسايي مشكلات  ايجاد زمينه براي تحقيق انواع اطلاعاتی که بطور معمول تحت مراقبت قرار می گیرند : بيماري ها – سل, مالاريا, سرطان مري, ... عوامل خطر- مصرف سيگار, رفتارهای پرخطر ... موارد ابتلا و مرگ و میر نتایج آزمایشگاهی: نتایج سرولوژی، باکتریولوژیک، مقاومت داروها، ... وضعیت ناقلین: نوع ناقلین منطقه، وفور آنها، حساسیت به حشره کش ها شرایط محیطی: دسترسی به آب آشامیدنی، سطح آلودگی هوا، ... مخازن بیماری ها: انسانی و حیوانی خصوصیات جمعیت: سن، جنس، مهاجرت، ... مداخله های صورت گرفته: واکسن های مصرف شده، اماکن سم پاشی شده، تعداد افراد درمان شده اهداف نظام مراقبت :  پايش روند  شناسايي اپيدمي ها  شناسايي گروههاي در معرض خطر  تعيين اهداف برنامه  ارزيابي پيشرفت برنامه هاي مداخله اي مراقبت از بیماری چیزی فراتر از گزارش دهی انفعالی بیماری است و شامل اقدامات زیر است: بیماری های تابع مقررات گزارش اجباری بیماری های مشمول گزارش تلفنی:  بیماری های مشمول گزارش...

پاورپوینت پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت در APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت -مراقبت چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور اسلاید پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاورپوینت بیماریها در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت - در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت - در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت - در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت - در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت - در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت 20 در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت در در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید بیماریها پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت - در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت بیماریها در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت -مراقبت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور SURVEILLANCE پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاور اسلاید پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت در در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت - در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت در در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت 20 در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت - در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت از در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت مراقبت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت -مراقبت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت اسلاید در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت 20 در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت در در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت -مراقبت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت 20 در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت مورد در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت - در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت - در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE -   اسلاید  20

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 نظام مراقبت
SURVEILLANCE

 

تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتي

مهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش موارد بیماری نیز باید استاندارد شود.

استفاده هاي نظام مراقبت :

ارزيابي وضعيت
 تعيين الويت
 پايش و ارزشيابي برنامه ها
 شناسايي مشكلات
  ايجاد زمينه براي تحقيق
 

انواع اطلاعاتی که بطور معمول تحت مراقبت قرار می گیرند :

 بيماري ها – سل, مالاريا, سرطان مري, ...
 عوامل خطر- مصرف سيگار, رفتارهای پرخطر ...
 موارد ابتلا و مرگ و میر
 نتایج آزمایشگاهی: نتایج سرولوژی، باکتریولوژیک، مقاومت داروها، ...
 وضعیت ناقلین: نوع ناقلین منطقه، وفور آنها، حساسیت به حشره کش ها
 شرایط محیطی: دسترسی به آب آشامیدنی، سطح آلودگی هوا، ...
 مخازن بیماری ها: انسانی و حیوانی
 خصوصیات جمعیت: سن، جنس، مهاجرت، ...
 مداخله های صورت گرفته: واکسن های مصرف شده، اماکن سم پاشی شده، تعداد افراد درمان شده
 

اهداف نظام مراقبت :

  پايش روند
  شناسايي اپيدمي ها
  شناسايي گروههاي در معرض خطر
  تعيين اهداف برنامه
 ارزيابي پيشرفت برنامه هاي مداخله اي
 

مراقبت از بیماری چیزی فراتر از گزارش دهی انفعالی بیماری است و شامل اقدامات زیر است:

 

بیماری های تابع مقررات گزارش اجباری

 بیماری های مشمول گزارش تلفنی:
 بیماری های مشمول گزارش کتبی:

توانائي نظام مراقبت در تشخيص موارد

برنامه مراقبت به دو شکل انجام می گیرد:

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


های مشمول گزارش nbsp nbsp nbsp نظام مراقبت nbsp اهداف نظام مراقبت درمان شدهnbsp اهداف مراقبت nbsp پايش شدهnbsp اهداف نظام پايش روندnbsp شناسايي اپيدمي هاnbsp شناسايي هاnbsp شناسايي گروههاي نظام مراقبت nbsp nbsp بیماری های هاnbsp شناسايي های مشمول nbsp بیماری مشمول گزارش مصرف شده مراقبت بیماری گزارش استفاده برنامه مداخله شناسايي هاnbsp


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :های مشمول گزارش nbsp nbsp nbsp نظام مراقبت nbsp اهداف نظام مراقبت درمان شدهnbsp اهداف مراقبت nbsp پايش شدهnbsp اهداف نظام پايش روندnbsp شناسايي اپيدمي هاnbsp شناسايي هاnbsp شناسايي گروههاي نظام مراقبت nbsp nbsp بیماری های هاnbsp شناسايي های مشمول nbsp بیماری مشمول گزارش مصرف شده مراقبت بیماری گزارش استفاده برنامه مداخله شناسايي هاnbsp
سایر محصولات