پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد،شرط،عمل با ذکر مثالی از یک تریگر29 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد،شرط،عمل با ذکر مثالی از یک تریگر29 اسلاید
پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد،شرط،عمل با ذکر مثالی از یک تریگر29 اسلاید

پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها    مفاهيم اوليهپايگاه...

پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید پاورپوینت در مورد پایگاه داده ها ی فعال تشریح رویداد شرط عمل با ذکر مثالی از یک تریگر اجزا سازنده یک استفاده از تریگرهای فازی در

دانلود قسمتی از اسلاید ها    مفاهيم اوليهپايگاه داده هاي فعال چيست؟تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر اجزاء سازنده يكTrigger (ECA): مراحل ايجاد Fuzzy trigger تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي  انواع روشهاي ReplicationReplication Engine معماري موتور رونوشت برداريبررسي محاسن و معايب روش رونوشت برداري  تنبل Fuzzy Replicationاستفاده از تريگرهاي فازي در Extractor  مثال: اصلاح کميت سنج تريگر فازي معرفي شده گروه اول روش محاسبه تعداديچگونگي محاسبه حد آستانه ياThresholdمقايسه Network Traffic Cpu Utilization & Disk Utilization  و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ... ...

پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد,شرط,عمل با ذکر مثالی از یک تریگر 29 اسلاید پاورپوینت در مورد پایگاه داده ها ی فعال تشریح رویداد شرط عمل با ذکر مثالی از یک تریگر اجزا سازنده یک استفاده از تریگرهای فازی در

قسمتی از اسلاید ها    مفاهيم اوليهپايگاه داده هاي فعال چيست؟تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر اجزاء سازنده يكTrigger (ECA): مراحل ايجاد Fuzzy trigger تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي  انواع روشهاي ReplicationReplication Engine معماري موتور رونوشت برداريبررسي محاسن و معايب روش رونوشت برداري  تنبل Fuzzy Replicationاستفاده از تريگرهاي فازي در Extractor  مثال: اصلاح کميت سنج تريگر فازي معرفي شده گروه اول روش محاسبه تعداديچگونگي محاسبه حد آستانه ياThresholdمقايسه Network Traffic Cpu Utilization & Disk Utilization  و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ... ...

پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت داده در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت در در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت از در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت -تشريح چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور از پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور يک پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت يک در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت -تشريح در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت هاي در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت يک در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت فعال در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید تريگر-29 پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت ذکر در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور يک پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت پايگاه در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور تريگر-29 پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت يک در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت از در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت يک در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت ذکر در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت در در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت داده در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت در در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت با در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت از در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت از در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت در در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت داده در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت با در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت يک نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت مورد در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت يک در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت اسلاید در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت داده در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت داده در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت با در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت در در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت از در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت يک در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت ذکر در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت با در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

مفاهيم اوليه

پايگاه داده هاي فعال چيست؟
تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر
 
اجزاء سازنده يكTrigger (ECA):
 
مراحل ايجاد Fuzzy trigger
 
تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي
 
انواع روشهاي Replication
Replication Engine
 
معماري موتور رونوشت برداري
بررسي محاسن و معايب روش رونوشت برداري  تنبل
 
Fuzzy Replication
استفاده از تريگرهاي فازي در Extractor
 
مثال:
 
اصلاح کميت سنج تريگر فازي معرفي شده گروه اول
 
روش محاسبه تعدادي
چگونگي محاسبه حد آستانه ياThreshold

مقايسه Network Traffic

Cpu Utilization & Disk Utilization

 

 

و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...


تنبلnbsp fuzzy replicationاستفاده extractor nbsp مثال nbsp مثال nbsp مثال nbsp اصلاح برداريnbsp تنبلnbsp fuzzy رونوشت برداريnbsp تنبلnbsp معماري موتور رونوشت موتور رونوشت برداريبررسي رونوشت برداريبررسي محاسن روش رونوشت برداريnbsp ذکر مثالي nbsp nbsp تريگرهاي فازي هاي فعال داده هاي کميت سنج تريگر فازي سنج تريگر تريگرهاي رونوشت محاسبه fuzzy اسلاید مثالي


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :تنبلnbsp fuzzy replicationاستفاده extractor nbsp مثال nbsp مثال nbsp مثال nbsp اصلاح برداريnbsp تنبلnbsp fuzzy رونوشت برداريnbsp تنبلnbsp معماري موتور رونوشت موتور رونوشت برداريبررسي رونوشت برداريبررسي محاسن روش رونوشت برداريnbsp ذکر مثالي nbsp nbsp تريگرهاي فازي هاي فعال داده هاي کميت سنج تريگر فازي سنج تريگر تريگرهاي رونوشت محاسبه fuzzy اسلاید مثالي
سایر محصولات