پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی
پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار-66 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلاید ها      مضمون-بافت چیست؟-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس...

پاورپوینت در مورد روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار-66 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار تبلیغات سیار ان

دانلود قسمتی از اسلاید ها      مضمون-بافت چیست؟-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی-روش پیشنهادی-ارزیابی روش پیشنهادی-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها-تبلیغات سیار-نتیجه گیری -مراجع -ارسال مقالات   تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -برونی سیستم  ماهواره جهانیاستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی-درونی شبکه سنسورهااستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی  سيستم GPS شامل 3 بخش  فضا  كنترل   كاربري شبکه سنسوری برای برآورده ساختن خاصیت محرمانگی کاربر ودر نتیجه          مدیریت غیر متمرکز مطرح شد  فرستنده ها در محل هایی از سقف یا جاهای خاصی تعبیه شده اند ایستگاه رادیویی با ارسال امواج رادیویی به فعال سازی فرستنده ها،  می  پردازد.این امواج پس از رسیدن به فرستنده ها و فعال نمودن  آنها، سبب می شوند که   فرستنده شروع به ارسال امواج مافوق  صوت  کننددستگاه کاربر  با دریافت این امواج وامواج رادیویی  به تعیین فاصله  خود می پردازد. ایرادات وارد به سیستم های مطرح شده  محدوده پوششیقیمت های زیادی کاربران  توسعه دهندگان نرم افزارها زیرساختارهای مورد استفاده برای این کار محدود کمبود برنامه های کاربردی   اانگشت‌نگاري محلي (الگوریتم نزدیکترین فاصله)نگشت‌نگاري محلي Radar Method  Radar Results from Empirical MethodHorus system) Probabilistic Method)اجزای سیستم Horus استفاده از نرم افزار مطلب برای طراحی   شبکه عصبی RBF  برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک سیار     و سایر...

پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار 66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار تبلیغات سیار ان

قسمتی از اسلاید ها      مضمون-بافت چیست؟-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی-روش پیشنهادی-ارزیابی روش پیشنهادی-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها-تبلیغات سیار-نتیجه گیری -مراجع -ارسال مقالات   تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -برونی سیستم  ماهواره جهانیاستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی-درونی شبکه سنسورهااستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی  سيستم GPS شامل 3 بخش  فضا  كنترل   كاربري شبکه سنسوری برای برآورده ساختن خاصیت محرمانگی کاربر ودر نتیجه          مدیریت غیر متمرکز مطرح شد  فرستنده ها در محل هایی از سقف یا جاهای خاصی تعبیه شده اند ایستگاه رادیویی با ارسال امواج رادیویی به فعال سازی فرستنده ها،  می  پردازد.این امواج پس از رسیدن به فرستنده ها و فعال نمودن  آنها، سبب می شوند که   فرستنده شروع به ارسال امواج مافوق  صوت  کننددستگاه کاربر  با دریافت این امواج وامواج رادیویی  به تعیین فاصله  خود می پردازد. ایرادات وارد به سیستم های مطرح شده  محدوده پوششیقیمت های زیادی کاربران  توسعه دهندگان نرم افزارها زیرساختارهای مورد استفاده برای این کار محدود کمبود برنامه های کاربردی   اانگشت‌نگاري محلي (الگوریتم نزدیکترین فاصله)نگشت‌نگاري محلي Radar Method  Radar Results from Empirical MethodHorus system) Probabilistic Method)اجزای سیستم Horus استفاده از نرم افزار مطلب برای طراحی   شبکه عصبی RBF  برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک سیار     و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...  ...

پاورپوینت استفاده در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت از APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت موقعيت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت انگلیسی در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت از در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت موقعيت چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت از در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور -15 پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور -15 پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت از در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت با در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت در در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت براي در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت سیار-66 در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت -15 در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت مورد در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت سیار-66 در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت براي در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید از پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت روش در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور محيط پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت کاربرد در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت با در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور اسلاید پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت کاربرد در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت در در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت محيط در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت در در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت با در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت سیار-66 در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت عصبي در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت در در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت کاربرد در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت دروني در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت سیار-66 در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت در در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت روش در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت روش در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت از در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت موقعيت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت کاربرد در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت از در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت انگلیسی در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت اسلاید در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت موقعيت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت در در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت تجارت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت از در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت با در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت موقعيت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت محيط در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت براي در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت با در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار-66 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

 

مضمون

-بافت چیست؟
-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن
-روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی
-روش پیشنهادی
-ارزیابی روش پیشنهادی
-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها
-تبلیغات سیار
-نتیجه گیری
-مراجع
-ارسال مقالات
 
 
تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن
-برونی
 سیستم  ماهواره جهانی
استفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی
-درونی
 شبکه سنسورها
استفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی
 
 

سيستم GPS شامل 3 بخش

 فضا
 كنترل 
 كاربري
 
شبکه سنسوری
برای برآورده ساختن خاصیت محرمانگی کاربر ودر نتیجه          مدیریت غیر متمرکز مطرح شد 
فرستنده ها در محل هایی از سقف یا جاهای خاصی تعبیه

شده اند

 
ایستگاه رادیویی با ارسال امواج رادیویی به فعال سازی فرستنده ها،  می  پردازد.
این امواج پس از رسیدن به فرستنده ها و فعال نمودن  آنها، سبب می شوند که   فرستنده شروع به ارسال امواج مافوق  صوت  کنند
دستگاه کاربر  با دریافت این امواج وامواج رادیویی  به تعیین فاصله  خود می پردازد.
 
ایرادات وارد به سیستم های مطرح شده
 
 
محدوده پوششی
قیمت های زیادی
 کاربران
 توسعه دهندگان نرم افزارها
زیرساختارهای مورد استفاده برای این کار محدود
کمبود برنامه های کاربردی
 
 
اانگشت‌نگاري محلي (الگوریتم نزدیکترین فاصله)نگشت‌نگاري محلي
 
Radar Method
 
 
Radar Results from Empirical Method
Horus system) Probabilistic Method)
اجزای سیستم Horus
 
استفاده از نرم افزار مطلب برای طراحی   شبکه عصبی RBF
 
 برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک سیار  
 
 
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...
 

nbsp nbsp nbsp انگشت نگاری محلی اصلی مطرح برای های مختلف تعیین مختلف تعیین موقعیت روشهای اصلی مطرح nbsp nbsp های مختلف برنامه های تعیین موقعیت انگشت نگاری روشهای اصلی تعیین فرستنده امواج انگشت استفاده برنامه سیستم نگاری تجارت


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp انگشت نگاری محلی اصلی مطرح برای های مختلف تعیین مختلف تعیین موقعیت روشهای اصلی مطرح nbsp nbsp های مختلف برنامه های تعیین موقعیت انگشت نگاری روشهای اصلی تعیین فرستنده امواج انگشت استفاده برنامه سیستم نگاری تجارت
سایر محصولات