پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد16 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد16 اسلاید
پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد16 اسلاید

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد-16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها     شرح مسأله فروشنده دوره گردمساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)كاربردها• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با يكديگر است.تعيين مسير بهينه حركت مته براي سوراخ كردن صفحه‏هاي مدارچاپي،   تعيين مسير بهينه انتقال داده در شبكه‏هاي كامپيوتري،   پردازش تصوير و تشخيص الگو،   از جمله زمينه‏هايي هستند كه حل TSP برايشان بسيار راه‏گشاست  روش های متداول برای حل TSPشبکه عصبی CNN-TSPالگوريتم آموزش CNN-TSPبهبود CNN-TSP...

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد-16 اسلاید پاورپوینت در مورد ارائه یک ها ی شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد الگوریتم های ژنتیکی حل TSP شبکه عصبی CNN TSP ?

دانلود قسمتی از اسلایدها     شرح مسأله فروشنده دوره گردمساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)كاربردها• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با يكديگر است.تعيين مسير بهينه حركت مته براي سوراخ...

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد 16 اسلاید پاورپوینت در مورد ارائه یک ها ی شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد الگوریتم های ژنتیکی حل TSP شبکه عصبی CNN TSP ?

قسمتی از اسلایدها     شرح مسأله فروشنده دوره گردمساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)كاربردها• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با يكديگر است.تعيين مسير بهينه حركت مته براي سوراخ كردن صفحه‏هاي مدارچاپي،   تعيين مسير بهينه انتقال داده در شبكه‏هاي كامپيوتري،   پردازش تصوير و تشخيص الگو،   از جمله زمينه‏هايي هستند كه حل TSP برايشان بسيار راه‏گشاست  روش های متداول برای حل TSPشبکه عصبی CNN-TSPالگوريتم آموزش CNN-TSPبهبود CNN-TSP با استفاده از منطق فازیطراحی پايگاه قواعد با استفاده از الگوريتم های ژنتيکیتابع هزينهشبيه سازی  و سایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها ... ...

پاورپوینت فروشنده در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت ژنتيکی در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت شبکه در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت یک در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت دوره چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت فازی در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور دوره پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور ارائه پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت ارائه در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت ژنتيکی در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت برای در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت فروشنده در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید جديد پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت درمورد در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت گرد-16 در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت حل در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور پاورپوینت پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور ارائه پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت فازی در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت یک در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت یک در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت گرد-16 در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت یک در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت برای در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت درمورد در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت یک در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت برای در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت برای در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت ژنتيکی نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت اسلاید در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت حل در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت یک در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت برای در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت برای در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مسأله در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت حل در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد-16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

شرح مسأله فروشنده دوره گرد

مساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)

كاربردها

• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.
• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با يكديگر است.
تعيين مسير بهينه حركت مته براي سوراخ كردن صفحه‏هاي مدارچاپي،
  تعيين مسير بهينه انتقال داده در شبكه‏هاي كامپيوتري،
  پردازش تصوير و تشخيص الگو،
  از جمله زمينه‏هايي هستند كه حل TSP برايشان بسيار راه‏گشاست
 

روش های متداول برای حل TSP

شبکه عصبی CNN-TSP

الگوريتم آموزش CNN-TSP

بهبود CNN-TSP با استفاده از منطق فازی

طراحی پايگاه قواعد با استفاده از الگوريتم های ژنتيکی

تابع هزينه

شبيه سازی

 

 

و سایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها ...


مسأله فروشنده دوره nbsp nbsp nbsp تعيين مسير بهينه بهينه انتقال داده مسير بهينه انتقال هاي كامپيوتري nbsp nbsp تعيين مسير كامپيوتري nbsp پردازش nbsp nbsp فروشنده دوره فروشنده دورهrlm دورهrlm گرد مسير بهينه تعيين مسير مسأله فروشنده بهينهrlm سازي فروشنده بهينه استفاده تعيين بهينهrlm دورهrlm مسأله


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :مسأله فروشنده دوره nbsp nbsp nbsp تعيين مسير بهينه بهينه انتقال داده مسير بهينه انتقال هاي كامپيوتري nbsp nbsp تعيين مسير كامپيوتري nbsp پردازش nbsp nbsp فروشنده دوره فروشنده دورهrlm دورهrlm گرد مسير بهينه تعيين مسير مسأله فروشنده بهينهrlm سازي فروشنده بهينه استفاده تعيين بهينهrlm دورهrlm مسأله
سایر محصولات