پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1اسلاید 23 - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1اسلاید 23
پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1اسلاید 23

پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1-اسلاید 23

قسمتی از اسلایدها    تعريف شبکه های کامپيوتریتکنولوژی کلیدی قرن بیستمتعاریف اولیهپيوند کامپيوتر و...

پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1-اسلاید 23 پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1 شبکه های شهری شبکه های گسترده شبکه های بیسیم شبکه های محلی شبکه یا یک سیستم توزیعی شبکه های ?

دانلود قسمتی از اسلایدها    تعريف شبکه های کامپيوتریتکنولوژی کلیدی قرن بیستمتعاریف اولیهپيوند کامپيوتر و مخابراتتفاوت بین شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شده وب: شبکه یا یک سیستم توزیعی ؟ کاربردهای شبکه های کامپیوتریکاربرد های تجاری اشتراک منابع (برنامه ها، تجهیزات، داده ها)مدل مشتری - سرویس دهندهپست الکترونیککنفرانس ویدئوییتجارت الکترونیک کاربرد های تجاری مدل مشتری - سرویس دهنده کاربردهای خانگیدسترسی به اطلاعات پراکنده در سراسر دنیاارتباطات دوجانبه (همتا-به-همتا)سرگرمی های تعاملیتجارت الکترونیک کاربردهای خانگی ارتباطات دوجانبه  کاربران سیارشبکه های محلیتعریفمشخصات اصلی یک LAN  .1اندازه.2تکنولوژی انتقال اطلاعات( مشکل ارسال همزمان).3توپولوژی شبکه های شهریشبکه های گستردهشبکه های بیسیم  و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ... ...

پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1 اسلاید 23 پاورپوینت در مورد شبکه های کامپیوتری 1 شبکه های شهری شبکه های گسترده شبکه های بیسیم شبکه های محلی شبکه یا یک سیستم توزیعی شبکه های ?

قسمتی از اسلایدها    تعريف شبکه های کامپيوتریتکنولوژی کلیدی قرن بیستمتعاریف اولیهپيوند کامپيوتر و مخابراتتفاوت بین شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شده وب: شبکه یا یک سیستم توزیعی ؟ کاربردهای شبکه های...

پاورپوینت در در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت در در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت 23 APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت 23 در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت های در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت های در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت های چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت در در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور کامپیوتری پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور مورد پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت های در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت کامپیوتری در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت شبکه در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید 1-اسلاید پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور 23 پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت شبکه در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت های در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور شبکه پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت های در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت های در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت 1-اسلاید در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت های در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت کامپیوتری در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت در در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت های در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت در در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت 1-اسلاید نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت های در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت 23 در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت 1-اسلاید در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت کامپیوتری در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت 23 در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت در در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت در در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مورد در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت کامپیوتری در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت 23 در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت 1-اسلاید در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد  شبکه های کامپیوتری 1-اسلاید 23

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

تعريف شبکه های کامپيوتری

تکنولوژی کلیدی قرن بیستم
تعاریف اولیه
پيوند کامپيوتر و مخابرات
تفاوت بین شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شده
 
وب: شبکه یا یک سیستم توزیعی ؟
 
کاربردهای شبکه های کامپیوتری
کاربرد های تجاری
 
اشتراک منابع (برنامه ها، تجهیزات، داده ها)
مدل مشتری - سرویس دهنده
پست الکترونیک
کنفرانس ویدئویی
تجارت الکترونیک
 
کاربرد های تجاری
مدل مشتری - سرویس دهنده
 
کاربردهای خانگی
دسترسی به اطلاعات پراکنده در سراسر دنیا
ارتباطات دوجانبه (همتا-به-همتا)
سرگرمی های تعاملی
تجارت الکترونیک
 
کاربردهای خانگی
ارتباطات دوجانبه
 
کاربران سیار
شبکه های محلی
تعریف
مشخصات اصلی یک LAN 
.1اندازه
.2تکنولوژی انتقال اطلاعات( مشکل ارسال همزمان)
.3توپولوژی
 
شبکه های شهری
شبکه های گسترده
شبکه های بیسیم
 
 
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...

مدل مشتری سرویس ارتباطات دوجانبه nbsp دوجانبه nbsp کاربران nbsp کاربران سیارشبکه خانگی ارتباطات دوجانبه کاربردهای خانگی ارتباطات دنیاارتباطات دوجانبه همتا شبکه های nbsp nbsp مدل مشتری مشتری سرویس خانگی ارتباطات ارتباطات دوجانبه nbsp کاربران سیارشبکه های کاربران سیارشبکه کاربردهای اطلاعات دوجانبه الکترونیکnbsp مشتری سیستم کامپیوتری سرویس


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :مدل مشتری سرویس ارتباطات دوجانبه nbsp دوجانبه nbsp کاربران nbsp کاربران سیارشبکه خانگی ارتباطات دوجانبه کاربردهای خانگی ارتباطات دنیاارتباطات دوجانبه همتا شبکه های nbsp nbsp مدل مشتری مشتری سرویس خانگی ارتباطات ارتباطات دوجانبه nbsp کاربران سیارشبکه های کاربران سیارشبکه کاربردهای اطلاعات دوجانبه الکترونیکnbsp مشتری سیستم کامپیوتری سرویس
سایر محصولات