پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی137اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی137اسلاید
پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی137اسلاید

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید

قسمتی از اسلایدها     در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را...

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید پاورپوینت در مورد نشانه شناسی نشانه های نشانه های شایع اختلالات روانی شایع اختلالات روانی اختلالات درک انواع توهم اختلالات تفکر هذی?

دانلود قسمتی از اسلایدها     در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.•در برخورد با بيماران نشانه هاي مختلف...

پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی 137اسلاید پاورپوینت در مورد نشانه شناسی نشانه های نشانه های شایع اختلالات روانی شایع اختلالات روانی اختلالات درک انواع توهم اختلالات تفکر هذی?

قسمتی از اسلایدها     در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.•در برخورد با بيماران نشانه هاي مختلف را شناسايي كند.اختلالات دركدرك perception•تعبير و تفسير از محيط پيرامون•در سايه تجربه•درك محركها پيرو تجربه هاي قبلي فرد•پديده اي انتخابي•آگاهي از كيفيت، كميت، شباهتها و تفاوتهاي اجزاي محيط بوسيله اعضاي حسياختلال در درك•فريفتار Illusion•توهم Hallucinationانواع توهم•بينايي Visual•شنوايي Auditory•چشايي Gustatory•بويايي Olfactory•لامسه اي Tactile•كاركردي Functional•Synesthesia   اختلالات تفكرفرم فكر•انتزاعي abstract•عيني concreteاختلال در جريان فكراختلالات محتواي فكر •رؤيا پردازي Phantasy•وسواس Obsession•هذيان Delusion  اختلال در رفتارهاي كلامي اختلال در رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظه  توجه•Attention•ميزان تلاش براي تمركز روي يك محرك•تمركز  (concentration)تداوم توجه است  عاطفه  •Affect•حالت هيجاني بيروني فرد•تظاهر خارجي محتواي هيجاني فرد•هيجاني كه فرد ابراز...

پاورپوینت هاي در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت -نشانه در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت شناسي در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت درمورد چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور پاورپوینت پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور پاورپوینت پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت هاي در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید -نشانه پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت اختلالات در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور درمورد پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت هاي در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور شايع پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت درمورد در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت نشانه در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت شناسي نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت شناسي در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت درمورد در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت درمورد در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:

•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.
•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.
•در برخورد با بيماران نشانه هاي مختلف را شناسايي كند.
اختلالات درك
درك perception
•تعبير و تفسير از محيط پيرامون
•در سايه تجربه
•درك محركها پيرو تجربه هاي قبلي فرد
•پديده اي انتخابي
•آگاهي از كيفيت، كميت، شباهتها و تفاوتهاي اجزاي محيط بوسيله اعضاي حسي
اختلال در درك
•فريفتار Illusion
•توهم Hallucination
انواع توهم
•بينايي Visual
•شنوايي Auditory
•چشايي Gustatory
•بويايي Olfactory
•لامسه اي Tactile
•كاركردي Functional
•Synesthesia
 
 
اختلالات تفكر
فرم فكر
•انتزاعي abstract
•عيني concrete
اختلال در جريان فكر
اختلالات محتواي فكر
 
•رؤيا پردازي Phantasy
•وسواس Obsession
•هذيان Delusion
 
 
اختلال در رفتارهاي كلامي
 
اختلال در رفتارهاي حركتي
حافظه
اختلالات حافظه
 
 
توجه
•Attention
•ميزان تلاش براي تمركز روي يك محرك
•تمركز  (concentration)تداوم توجه است
 
 
عاطفه
 
•Affect
•حالت هيجاني بيروني فرد
•تظاهر خارجي محتواي هيجاني فرد
•هيجاني كه فرد ابراز مي كند و ديگران مي توانند در چهره فرد ببينند
 
اختلالات خلق
 
 
 
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...
 

nbsp nbsp nbsp شايع اختلالات رواني هاي شايع اختلالات رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull attentionbull attentionbull ميزان تلاش nbsp nbsp نشانه هاي هاي شايع اختلالات رواني شايع اختلالات هاي مختلف اختلالات فردbull هيجاني رفتارهاي محتواي رواني اختلال


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp شايع اختلالات رواني هاي شايع اختلالات رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull attentionbull attentionbull ميزان تلاش nbsp nbsp نشانه هاي هاي شايع اختلالات رواني شايع اختلالات هاي مختلف اختلالات فردbull هيجاني رفتارهاي محتواي رواني اختلال
سایر محصولات