پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» 37 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» 37 اسلاید
پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» 37 اسلاید

پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»    شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 وضعيت سازماندهي تحول اداري قبل از تشكيل كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداريمصوبه: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانیماده 1(تركيب اعضا در سطح وزارتخانه)ماده2 (تركيب اعضا در سطح استان)...بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور در خصوص «ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري »    شماره 202/93/13472 مورخ 1393/10/7 عناوين كميته‌هاي‌تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري اهم وظايف كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتياهم وظايف كميته سرمايه انسانياهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم5 – كميته...

پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت در مورد مصوبه اهم وظایف شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورا ی راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ های اجرایی و استانی وظایف سر

دانلود مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»    شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 وضعيت سازماندهي تحول اداري قبل از تشكيل كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداريمصوبه: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانیماده 1(تركيب اعضا در سطح وزارتخانه)ماده2 (تركيب اعضا در سطح استان)...بخشنامه معاونت توسعه مديريت و...

پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل (شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی) 37 اسلاید پاورپوینت در مورد مصوبه اهم وظایف شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورا ی راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ های اجرایی و استانی وظایف سر

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»    شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 وضعيت سازماندهي تحول اداري قبل از تشكيل كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداريمصوبه: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانیماده 1(تركيب اعضا در سطح وزارتخانه)ماده2 (تركيب اعضا در سطح استان)...بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور در خصوص «ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري »    شماره 202/93/13472 مورخ 1393/10/7 عناوين كميته‌هاي‌تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري اهم وظايف كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتياهم وظايف كميته سرمايه...

پاورپوینت پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت استانی» در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت شورای در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت خصوص در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت توسعه APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت در در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت شورای در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت مصوبه در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت راهبری در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت شورای در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت مصوبه چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت اداری در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت تشکیل در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور در پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور مدیریت پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت -37 در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت شورای در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت و در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت -37 در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت «شورای در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت مورد در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت راهبری در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت اجرایی در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت تشکیل در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت اسلاید در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت و در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید و پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت دستگاه‌های در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت -37 در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت مصوبه در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت شورای در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت مصوبه در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت مصوبه در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور اجرایی پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت راهبری در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت اجرایی در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت در در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور و پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت اداری در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت -37 در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت مدیریت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت مورد در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت راهبری در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت «شورای در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت -37 در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت راهبری در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مورد در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت راهبری در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت دستگاه‌های در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت اداری در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت شورای در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت اداری در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت مدیریت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت در در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت مدیریت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت دستگاه‌های در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت مدیریت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت مدیریت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت دستگاه‌های در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت راهبری در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت استانی» در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت مصوبه نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت -37 در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت اجرایی در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت خصوص در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت اداری در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اجرایی در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت و در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت در در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت مدیریت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت اجرایی در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت مورد در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اجرایی در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت در در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت اجرایی در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت خصوص در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل

«شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»
  
شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5

 

وضعيت سازماندهي تحول اداري قبل از تشكيل كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري

مصوبه: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

ماده 1(تركيب اعضا در سطح وزارتخانه)

ماده2 (تركيب اعضا در سطح استان)

...

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور در خصوص
«ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري »   
شماره 202/93/13472 مورخ 1393/10/7

 

عناوين كميته‌هاي‌تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري

 

اهم وظايف كميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي

اهم وظايف كميته سرمايه انساني

اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

5 – كميته مديريت عملكرد

اهم وظايف كميته مديريت عملكرد

ملاحظات لازم الرعايه

...

 


راهبری توسعه مدیریت شورای راهبری توسعه nbsp nbsp شماره توسعه مدیریت دستگاهzwnj مصوبه شورای عالی شورای عالی اداری وظايف كميته ساختار مديريتياهم وظايف كميته وظايف كميته راهبری توسعه توسعه مدیریت مدیریت دستگاهzwnj كميته مديريت های اجرایی nbsp nbsp كميته وظايف شورای توسعه تخصصي اجرایی اداري مدیریت راهبری


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :راهبری توسعه مدیریت شورای راهبری توسعه nbsp nbsp شماره توسعه مدیریت دستگاهzwnj مصوبه شورای عالی شورای عالی اداری وظايف كميته ساختار مديريتياهم وظايف كميته وظايف كميته راهبری توسعه توسعه مدیریت مدیریت دستگاهzwnj كميته مديريت های اجرایی nbsp nbsp كميته وظايف شورای توسعه تخصصي اجرایی اداري مدیریت راهبری
سایر محصولات