پاورپوینت در مورد هوش مصنوعیجست و جوی آگاهانه و اکتشاف71اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد هوش مصنوعیجست و جوی آگاهانه و اکتشاف71اسلاید
پاورپوینت در مورد هوش مصنوعیجست و جوی آگاهانه و اکتشاف71اسلاید

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید

فهرست متدهای جست و جوی آگاهانهيادگيری برای جست و جوی بهترجست و جوی محلی و بهينه سازیجست و جوی محلی در فضاهای پيوسته عاملهای جست و جوی Online تابع هزينه مسير، g(n) : هزينه مسير از گره اوليه تا گره nتابع اکتشافی، h(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از گره n به گره هدفتابع بهترين مسير، h*(n) : هزینه ی واقعی ارزان ترين مسير از گره n تا گره هدفتابع ارزيابي، f(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از طريقجستجوی حریصانه (مثال 2-ادامه) جستجویAجستجوی اکتشافی با حافظه محدود IDA* Iterative deepening A*بهترين جستجوی بازگشتي RBFSrecursive best-first searchجستجوی حافظه محدود ساده SMA*Simplified Memory Bounded A*توابع اکتشافی(مثال معمای 8-ادامه1)اثر دقت اکتشاف بر کارآیی(ادامه2)الگوریتم های جستجوی محلی و بهینه سازی GAالگوریتم ژنتیک یاجستجوی محلی در فضاهای پیوستهو سایر عناوین و توضیحات به همراه نمودارها و فرمولها...

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت در مورد هوش مصنوعی جست وجو ی آگاهانه و اکتشاف پاورپوینت در مورد هوش مصنوعی جست و جوی آگاهانه و اکتشاف کارآموزی تحقیق پروژه

دانلود فهرست متدهای جست و جوی آگاهانهيادگيری برای جست و جوی بهترجست و جوی محلی و بهينه سازیجست و جوی محلی در فضاهای پيوسته عاملهای جست و جوی Online تابع هزينه مسير، g(n) : هزينه مسير از گره اوليه تا گره nتابع اکتشافی، h(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از گره n به گره هدفتابع بهترين مسير، h*(n) : هزینه ی واقعی ارزان ترين مسير از گره n تا گره هدفتابع ارزيابي، f(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از طريقجستجوی حریصانه (مثال 2-ادامه) جستجویAجستجوی اکتشافی با حافظه محدود IDA* Iterative deepening A*بهترين جستجوی بازگشتي RBFSrecursive best-first searchجستجوی حافظه محدود ساده SMA*Simplified Memory Bounded A*توابع اکتشافی(مثال معمای 8-ادامه1)اثر دقت اکتشاف بر کارآیی(ادامه2)الگوریتم...

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعی جست و جوی آگاهانه و اکتشاف 71اسلاید پاورپوینت در مورد هوش مصنوعی جست وجو ی آگاهانه و اکتشاف پاورپوینت در مورد هوش مصنوعی جست و جوی آگاهانه و اکتشاف کارآموزی تحقیق پروژه

فهرست متدهای جست و جوی آگاهانهيادگيری برای جست و جوی بهترجست و جوی محلی و بهينه سازیجست و جوی محلی در فضاهای پيوسته عاملهای جست و جوی Online تابع هزينه مسير، g(n) : هزينه مسير از گره اوليه تا گره nتابع اکتشافی، h(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از گره n به گره هدفتابع بهترين مسير، h*(n) : هزینه ی واقعی ارزان...

پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت و APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت مورد در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت مصنوعي-جست در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت آگاهانه در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت مصنوعي-جست در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت و در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت و چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور در پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاورپوینت پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاور اکتشاف-71اسلاید پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت و در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت و در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت جوی در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت و در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت جوی در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت در در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت در در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت و در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت جوی در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور و پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت و در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاور و پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت جوی در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت در در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت در در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت مصنوعي-جست در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت آگاهانه در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت جوی در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت جوی در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت مصنوعي-جست در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت هوش در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت آگاهانه در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت در در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت اکتشاف-71اسلاید در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت در در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت آگاهانه نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت و در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت مورد در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مورد در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت و در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت در در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت و در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت هوش در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت جوی در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت و در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت هوش در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت و در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید

فهرست

متدهای جست و جوی آگاهانه
يادگيری برای جست و جوی بهتر
جست و جوی محلی و بهينه سازی
جست و جوی محلی در فضاهای پيوسته
 
عاملهای جست و جوی Online
تابع هزينه مسير، g(n) : هزينه مسير از گره اوليه تا گره n
تابع اکتشافی، h(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از گره n به گره هدف
تابع بهترين مسير، h*(n) : هزینه ی واقعی ارزان ترين مسير از گره n تا گره هدف
تابع ارزيابي، f(n) : هزينه تخمينی ارزان ترين مسير از طريق

جستجوی حریصانه (مثال 2-ادامه)

 جستجویA

جستجوی اکتشافی با حافظه محدود IDA*

Iterative deepening A*

بهترين جستجوی بازگشتي RBFS

recursive best-first search

جستجوی حافظه محدود ساده SMA*

Simplified Memory Bounded A*

توابع اکتشافی(مثال معمای 8-ادامه1)

اثر دقت اکتشاف بر کارآیی(ادامه2)

الگوریتم های جستجوی محلی و بهینه سازی

 GAالگوریتم ژنتیک یا

جستجوی محلی در فضاهای پیوسته

و سایر عناوین و توضیحات به همراه نمودارها و فرمولها ...


ارزان ترين مسير هزينه تخمينی ارزان تخمينی ارزان ترين memory bounded aتوابع bounded aتوابع اکتشافی smasimplified memory bounded ساده smasimplified memory ترين مسير ارزان ترين هزينه مسير گره هدفتابع جوی محلی هزينه تخمينی حافظه محدود تخمينی ارزان هزينه ارزان اکتشافی حافظه محدود جستجوی تخمينی فضاهای


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :ارزان ترين مسير هزينه تخمينی ارزان تخمينی ارزان ترين memory bounded aتوابع bounded aتوابع اکتشافی smasimplified memory bounded ساده smasimplified memory ترين مسير ارزان ترين هزينه مسير گره هدفتابع جوی محلی هزينه تخمينی حافظه محدود تخمينی ارزان هزينه ارزان اکتشافی حافظه محدود جستجوی تخمينی فضاهای
سایر محصولات