پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور 55 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور 55 اسلاید
پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور 55 اسلاید

پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید

محورهای این ارائه گزارش پیشرفت مطالعات تطبیقی ارائه مدل تحلیل وضعیت موجود و مطلوببرنامه جمع آوری اطلاعات—گام اول : مطالعه  تطبيقي و اسناد مرتبط—گام دوم : تدوين چشم انداز توسعه فوتبال كشور و الزامات...

پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور اسلاید کارآموزی تحقیق پروژه مقاله پاو?

دانلود محورهای این ارائه گزارش پیشرفت مطالعات تطبیقی ارائه مدل تحلیل وضعیت موجود و مطلوببرنامه جمع آوری اطلاعات—گام اول : مطالعه  تطبيقي و اسناد مرتبط—گام دوم : تدوين چشم انداز توسعه فوتبال كشور و الزامات تحقق آن—گام سوم: تحليل وضعيت فوتبال كشور و شكاف با چشم انداز—گام چهارم: تدوین راهبرد و برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت—گام پنجم :تدوين نقشه استراتژي و پيشنهاد سيستم ارزيابي عملكرد مدل نهایی توسعه فوتبالاصول و مفروضاتنهادسازیتوانمندسازهاعوامل کلیدی موفقیت (نتایج میانی) روش جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت موجود و مطلوب (کیفی و کمی) بینش های بنیادین ... ...

پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور 55 اسلاید پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور اسلاید کارآموزی تحقیق پروژه مقاله پاو?

محورهای این ارائه گزارش پیشرفت مطالعات تطبیقی ارائه مدل تحلیل وضعیت موجود و مطلوببرنامه جمع آوری اطلاعات—گام اول : مطالعه  تطبيقي و اسناد مرتبط—گام دوم : تدوين چشم انداز توسعه فوتبال كشور و الزامات تحقق آن—گام سوم: تحليل وضعيت فوتبال كشور و...

پاورپوینت در در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت کشور APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت توسعه در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت در در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت مورد در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت کشور در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت کشور چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت تدوین در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور تدوین پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت سند در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت سند در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت سند در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت مورد در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت مورد در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت کشور در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت فوتبال در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت در در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت در در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید در پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت سند در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت فوتبال در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور فوتبال پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت توسعه در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت تدوین در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور فوتبال پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت سند در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت تدوین در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت تدوین در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت سند در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت فوتبال در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت تدوین در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مورد در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت سند در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت سند در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت کشور در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت فوتبال در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت سند در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت -55 در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت در در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت توسعه نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت در در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت مورد در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت اسلاید در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت تدوین در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت سند در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت توسعه در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت کشور در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت -55 در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت کشور در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت در در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت کشور در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت -55 در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید

محورهای این ارائه

  1. گزارش پیشرفت مطالعات تطبیقی
  2. ارائه مدل تحلیل وضعیت موجود و مطلوب
  3. برنامه جمع آوری اطلاعات
—گام اول : مطالعه  تطبيقي و اسناد مرتبط
—گام دوم : تدوين چشم انداز توسعه فوتبال كشور و الزامات تحقق آن
—گام سوم: تحليل وضعيت فوتبال كشور و شكاف با چشم انداز
—گام چهارم: تدوین راهبرد و برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت
—گام پنجم :تدوين نقشه استراتژي و پيشنهاد سيستم ارزيابي عملكرد

مدل نهایی توسعه فوتبال

اصول و مفروضات

نهادسازی

توانمندسازها

عوامل کلیدی موفقیت (نتایج میانی) 

روش جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت موجود و مطلوب (کیفی و کمی) 

بینش های بنیادین

...


تدوين نقشه استراتژي پيشنهاد سيستم ارزيابي سيستم ارزيابي عملكرد پنجم تدوين نقشه مدت—گام پنجم تدوين چهارم تدوین راهبرد های بلندمدت میان کوتاه مدت—گام پنجم مدل نهایی توسعه وضعیت موجود فوتبال كشور توسعه فوتبال جمع آوری نقشه استراتژي تدوين نقشه پنجم تدوين پيشنهاد سيستم سيستم ارزيابي فوتبال توسعه تدوين موجود ارائه تدوین وضعیت


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :تدوين نقشه استراتژي پيشنهاد سيستم ارزيابي سيستم ارزيابي عملكرد پنجم تدوين نقشه مدت—گام پنجم تدوين چهارم تدوین راهبرد های بلندمدت میان کوتاه مدت—گام پنجم مدل نهایی توسعه وضعیت موجود فوتبال كشور توسعه فوتبال جمع آوری نقشه استراتژي تدوين نقشه پنجم تدوين پيشنهاد سيستم سيستم ارزيابي فوتبال توسعه تدوين موجود ارائه تدوین وضعیت
سایر محصولات