پارپوینت چارچوب معلمی 26 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پارپوینت چارچوب معلمی 26 اسلاید
پارپوینت چارچوب معلمی 26 اسلاید

پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید

هر مولفه جنبه ای مجزا از یک حوزه را معرفی می کند و 2 الی 5 عنصر به توصیف ویژگی خاصی از یک مولفه می پردازند. مولفه های فعالیت حرفه ای، چارچوبی جامع برای انعکاس جنبه های بسیار مختلف تدریس بدست می دهند. اگرچه مولفه ها مجزا هستند، به یکدیگر ارتباط دارند. برنامه ریزی و آماده سازی معلم بر آموزش او اثر می گذارد و همه اینها تحت تاثیر بازاندیشی  در تدریس یک درس قرار می گیرد. بعلاوه، بسیاری از ویژگیهای تدریس، مانند استفاده مناسب از فناوری، به تنهایی تشکیل مولفه نمی دهند بلکه در خدمت همه مولفه ها خواهند بود.حوزه اولبرنامه ریزی و آماده سازیچارچوب معلمی  حوزه ها، مولفه ها و شاخص هاچارچوب معلمی خصوصیات چهار سطح معلمی ...شاخص ها•مواد آموزشی تهیه شده در سازمانهای حرفه ای / منطقه•متون مختلف•منابع اینترنتی•منابع اجتماعی•شرکت...

پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید پارپوینت چارچوب معلمی 26 اسلاید پارپوینت چارچوب معلمی

دانلود هر مولفه جنبه ای مجزا از یک حوزه را معرفی می کند و 2 الی 5 عنصر به توصیف ویژگی خاصی از یک مولفه می پردازند. مولفه های فعالیت حرفه ای، چارچوبی جامع برای انعکاس جنبه های بسیار مختلف تدریس بدست می دهند. اگرچه مولفه ها مجزا هستند، به یکدیگر ارتباط دارند. برنامه ریزی و آماده سازی معلم بر آموزش او اثر می گذارد و همه اینها تحت تاثیر بازاندیشی  در تدریس یک درس قرار می گیرد. بعلاوه، بسیاری از ویژگیهای تدریس، مانند استفاده مناسب از فناوری، به تنهایی تشکیل مولفه نمی دهند بلکه در خدمت همه مولفه ها خواهند بود.حوزه اولبرنامه ریزی و آماده سازیچارچوب معلمی  حوزه ها، مولفه ها و شاخص هاچارچوب معلمی خصوصیات چهار سطح معلمی ...شاخص ها•مواد آموزشی تهیه شده در سازمانهای حرفه ای / منطقه•متون مختلف•منابع...

پارپوینت چارچوب معلمی 26 اسلاید پارپوینت چارچوب معلمی 26 اسلاید پارپوینت چارچوب معلمی

هر مولفه جنبه ای مجزا از یک حوزه را معرفی می کند...

پاورپوینت پارپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید پاورپوینت معلمی درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت اسلاید در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت پارپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاورپوینت معلمی در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پارپوینت معلمی چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاور -26 پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاور چارچوب پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت پارپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت معلمی در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت -26 در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت معلمی در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت چارچوب در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید چارچوب پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور معلمی پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت -26 در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاور اسلاید پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید پاورپوینت معلمی در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید پاورپوینت چارچوب درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید پاورپوینت معلمی اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید پاورپوینت پارپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پارپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید پاورپوینت چارچوب اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید پاورپوینت معلمی در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت چارچوب در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید پاوروینت -26 در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید پاورپوینت چارچوب در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17 پاورپوینت -26 در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پارپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید پاورپوینت پارپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی پاورپوینت -26 در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد اوريون-34 اسلاید پاورپوینت معلمی در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید پاورپوینت -26 در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20

پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید

هر مولفه جنبه ای مجزا از یک حوزه را معرفی می کند و 2 الی 5 عنصر به توصیف ویژگی خاصی از یک مولفه می پردازند. مولفه های فعالیت حرفه ای، چارچوبی جامع برای انعکاس جنبه های بسیار مختلف تدریس بدست می دهند. اگرچه مولفه ها مجزا هستند، به یکدیگر ارتباط دارند. برنامه ریزی و آماده سازی معلم بر آموزش او اثر می گذارد و همه اینها تحت تاثیر بازاندیشی  در تدریس یک درس قرار می گیرد. بعلاوه، بسیاری از ویژگیهای تدریس، مانند استفاده مناسب از فناوری، به تنهایی تشکیل مولفه نمی دهند بلکه در خدمت همه مولفه ها خواهند بود.

حوزه اول

برنامه ریزی و آماده سازی

چارچوب معلمی
 حوزه ها، مولفه ها و شاخص ها

چارچوب معلمی
خصوصیات چهار سطح معلمی ...

شاخص ها

مواد آموزشی تهیه شده در سازمانهای حرفه ای / منطقه
متون مختلف
منابع اینترنتی
منابع اجتماعی
شرکت مستمر معلم در دوره های آموزشی حرفه ای یا گروههای حرفه ای
سخنرانان میهمان
 
 

شاخص هاbull مواد هاbull مواد آموزشی مواد آموزشی تهیه منطقهbull متون مختلفbull معلمی شاخص هاbull سطح معلمی شاخص معلمی nbsp حوزه شاخص هاچارچوب معلمی هاچارچوب معلمی خصوصیات خصوصیات چهار معلمی خصوصیات هاچارچوب معلمی شاخص هاچارچوب چهار سطح سطح معلمی هاbull مواد شاخص هاbull معلمی شاخص nbsp حوزه مولفه معلمی تدریس منابع آموزشی


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید


پاورپوینت درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20تگ ها :شاخص هاbull مواد هاbull مواد آموزشی مواد آموزشی تهیه منطقهbull متون مختلفbull معلمی شاخص هاbull سطح معلمی شاخص معلمی nbsp حوزه شاخص هاچارچوب معلمی هاچارچوب معلمی خصوصیات خصوصیات چهار معلمی خصوصیات هاچارچوب معلمی شاخص هاچارچوب چهار سطح سطح معلمی هاbull مواد شاخص هاbull معلمی شاخص nbsp حوزه مولفه معلمی تدریس منابع آموزشی
سایر محصولات