پاورپوینت در مورد بدیعرشته ادبیات و زبان فارسی 145 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد بدیعرشته ادبیات و زبان فارسی 145 اسلاید
پاورپوینت در مورد بدیعرشته ادبیات و زبان فارسی 145 اسلاید

پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید

طرح درس•كلیات•بدیع لفظی:•روش تسجیع، روش تجنیس، روش تكرار•بدیع معنوی:•روش تشبیه، روش تناسب، روش ایهام، شیوۀ فرعی تضمّن، شیوۀ فرعی اغفال، ترتیب كلام، روش تعلیل و توجیههدفهای رفتاری •1- تعریف مفهوم «بدیع»•2- تعریف صنعت «بدیعی»•3- طبقه بندی انواع بدیع و توضیح تفاوت آنها•4- توضیح نقش صنایع بدیعی در آهنگین كردن كلام ادبی•5- تشخیص انواع مصوت ها و اصوات صامت•6- خواندن كلمه بر اساس آوا نوشته•7- تعریف واك و تشخیص تعداد واك در هر كلمه... ...

پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) 145 اسلاید پاورپوینت در مورد بدیع ( رشته ادبیات و زبان فارسی ) کارآموزی تحقیق پروژه مقال

دانلود طرح درس•كلیات•بدیع لفظی:•روش تسجیع، روش تجنیس، روش تكرار•بدیع معنوی:•روش تشبیه، روش تناسب، روش ایهام، شیوۀ فرعی تضمّن، شیوۀ فرعی اغفال، ترتیب كلام، روش تعلیل و توجیههدفهای رفتاری •1- تعریف مفهوم «بدیع»•2- تعریف صنعت «بدیعی»•3- طبقه بندی انواع بدیع و توضیح تفاوت آنها•4- توضیح نقش صنایع بدیعی در آهنگین كردن كلام ادبی•5- تشخیص انواع مصوت ها و اصوات صامت•6- خواندن كلمه بر اساس آوا نوشته•7- تعریف واك و تشخیص تعداد واك در هر كلمه... ...

پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) 145 اسلاید پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) 145 اسلاید پاورپوینت در مورد بدیع ( رشته ادبیات و زبان فارسی ) کارآموزی تحقیق پروژه مقال

طرح درس•كلیات•بدیع لفظی:•روش تسجیع، روش تجنیس، روش تكرار•بدیع معنوی:•روش تشبیه، روش تناسب، روش ایهام، شیوۀ فرعی تضمّن، شیوۀ فرعی اغفال، ترتیب كلام، روش تعلیل و توجیههدفهای رفتاری •1- تعریف مفهوم «بدیع»•2- تعریف صنعت «بدیعی»•3- طبقه بندی انواع بدیع و توضیح تفاوت آنها•4- توضیح نقش صنایع بدیعی در آهنگین كردن كلام ادبی•5- تشخیص انواع مصوت ها و اصوات صامت•6- خواندن كلمه بر اساس آوا نوشته•7- تعریف واك و تشخیص تعداد واك...

پاورپوینت اسلاید در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت - در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت 145 APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت 145 در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت بدیع(رشته در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت در در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پاورپوینت 145 در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت - در مورد ستون سازی-103 اسلاید پارپوینت در چارچوب معلمی -26 اسلاید پاور زبان پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاورپوینت 145 در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور در پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت و در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت بدیع(رشته در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت و در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت - در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت و در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت اسلاید در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت و در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت ادبیات در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت و در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید پاورپوینت فارسی) در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت فارسی) در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت - در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید زبان پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت ادبیات در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاور مورد پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت فارسی) در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاور مورد پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت فارسی) در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاورپوینت و در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت و در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت - در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت فارسی) در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت در در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت و در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت بدیع(رشته در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت - در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت بدیع(رشته در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت و در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت فارسی) در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید پاورپوینت - در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید پاورپوینت 145 درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید پاورپوینت - در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید پاورپوینت - در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید پاورپوینت بدیع(رشته در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید پاورپوینت ادبیات در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید پاورپوینت و در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید پاوروینت فارسی) در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید پاورپوینت و در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت 145 در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید پاورپوینت و در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید پاورپوینت مورد درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید پاورپوینت ادبیات در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید پاورپوینت بدیع(رشته در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید پاورپوینت - در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید پاورپوینت زبان در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید پاورپوینت مورد پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید پاورپوینت - در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید پاورپوینت - در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید پاورپوینت - در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید پاورپوینت ادبیات در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند ) پاورپوینت بدیع(رشته در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید پاورپوینت 145 در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید

طرح درس

كلیات
بدیع لفظی:
روش تسجیع، روش تجنیس، روش تكرار
بدیع معنوی:
روش تشبیه، روش تناسب، روش ایهام، شیوۀ فرعی تضمّن، شیوۀ فرعی اغفال، ترتیب كلام، روش تعلیل و توجیه
هدفهای رفتاری
1- تعریف مفهوم «بدیع»
2- تعریف صنعت «بدیعی»
3- طبقه بندی انواع بدیع و توضیح تفاوت آنها
4- توضیح نقش صنایع بدیعی در آهنگین كردن كلام ادبی
5- تشخیص انواع مصوت ها و اصوات صامت
6- خواندن كلمه بر اساس آوا نوشته
7- تعریف واك و تشخیص تعداد واك در هر كلمه
...

تعریف صنعت laquo صنعت laquo بدیعیraquo laquo بدیعraquo bull مفهوم laquo بدیعraquo توجیههدفهای رفتاری bull تعریف مفهوم laquo laquo بدیعیraquo bull bull روش شیوۀ فرعی laquo بدیعیraquo بدیعیraquo bull طبقه بندی توضیح تفاوت انواع بدیع بندی انواع صنعت laquo تعریف صنعت تعریف تشخیص توضیح انواع laquo


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید


پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید


پاورپوینت درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید


پاوروینت در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید


پاورپوینت درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید


پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید


پاورپوینت در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند )


پاورپوینت در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسیتگ ها :تعریف صنعت laquo صنعت laquo بدیعیraquo laquo بدیعraquo bull مفهوم laquo بدیعraquo توجیههدفهای رفتاری bull تعریف مفهوم laquo laquo بدیعیraquo bull bull روش شیوۀ فرعی laquo بدیعیraquo بدیعیraquo bull طبقه بندی توضیح تفاوت انواع بدیع بندی انواع صنعت laquo تعریف صنعت تعریف تشخیص توضیح انواع laquo
سایر محصولات