پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار 17 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار 17 اسلاید
پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار 17 اسلاید

پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید

انواع ساختمان:ساختمان ها بر اساس جنس مصالحي كه در آنها به كار رفته و نوع آنها به چند طبقه تقسيم ميشوند. 1- ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوار هاي حمال2- ساختمان هايي كه قسمتي از آنها اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است3- ساختمان با اسكلت حمال4- ساختمان يكپارچهانواع آوار (عامل ايجاد)‌: 1ـ سوانح زمين ساختي ( زلزله ،رانش زمين‌ و فرونشست سطح زمين ) آوار توليد شده بيش از يك محله را در بر مي گيرد و بسيار سنگين است.2ـ سوانح طبيعي (گردباد ،طوفان ) آوار توليد...

پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار 17 اسلاید پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار کارآموز

دانلود انواع ساختمان:ساختمان ها بر اساس جنس مصالحي كه در آنها به كار رفته و نوع آنها به چند طبقه تقسيم ميشوند. 1- ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوار هاي حمال2- ساختمان هايي كه قسمتي از آنها اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است3- ساختمان با اسكلت حمال4- ساختمان يكپارچهانواع آوار (عامل ايجاد)‌: 1ـ سوانح زمين ساختي ( زلزله ،رانش زمين‌ و فرونشست سطح زمين ) آوار توليد شده بيش از يك محله را در بر مي گيرد و بسيار سنگين است.2ـ سوانح طبيعي (گردباد ،طوفان ) آوار توليد شده بيش از يك محله را دچار صدمه مي نمايد و نيز كم حجم و سطحي است.3ـ انفجارات (انفجار گاز ،بمب گذاري ها و جنگ ) آوار به بيش از  چند ساختمان صدمه قابل توجهي به ديگر...

پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار 17 اسلاید پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار 17 اسلاید پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار کارآموز

انواع ساختمان:ساختمان ها بر اساس جنس مصالحي كه در آنها به كار رفته و نوع آنها به چند طبقه تقسيم ميشوند. 1- ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوار هاي حمال2- ساختمان هايي كه قسمتي...

پاورپوینت انواع در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید پاورپوینت -17 در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید پاورپوینت مدلهای در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید پاورپوینت مدلهای APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه پاورپوینت -17 در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30 پاورپوینت و در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید پاورپوینت پوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65 پارپوینت اسلاید چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت -17 در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید پاور -17 پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33 پاور آوار پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید پاورپوینت مدلهای در مورد ستون سازی-103 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید پاورپوینت پوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید پاورپوینت پوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد SCRUM Development- اسلاید10 پاورپوینت آوار در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید پاورپوینت پوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18 پاورپوینت پوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید پاورپوینت و در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128 پاورپوینت مدلهای در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید مدلهای پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید پاورپوینت آوار در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاور مدلهای پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت پاور در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید پاور اسلاید پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید پاورپوینت مدلهای در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاورپوینت آوار در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مدلهای در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت مدلهای در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت مدلهای در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت -17 در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت و در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت -17 در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت -17 در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت انواع در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت و در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت آوار در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت و در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت ساختمان نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت مدلهای در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت -17 در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت -17 در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت آوار در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت ساختمان در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت و در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت پاور در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت مدلهای در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت و در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت آوار در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت انواع در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت پوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد   نظام سلامت-137 اسلاید

پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید

انواع ساختمان:

ساختمان ها بر اساس جنس مصالحي كه در آنها به كار رفته و نوع آنها

به چند طبقه تقسيم ميشوند.

 1- ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوار هاي حمال

2- ساختمان هايي كه قسمتي از آنها اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است

3- ساختمان با اسكلت حمال

4- ساختمان يكپارچه

انواع آوار (عامل ايجاد): 

1ـ سوانح زمين ساختي ( زلزله ،رانش زمين و فرونشست سطح زمين )

 آوار توليد شده بيش از يك محله را در بر مي گيرد و بسيار سنگين است.

2ـ سوانح طبيعي (گردباد ،طوفان )

 آوار توليد شده بيش از يك محله را دچار صدمه مي نمايد و نيز كم حجم و سطحي است.

3ـ انفجارات (انفجار گاز ،بمب گذاري ها و جنگ )

 آوار به بيش از  چند ساختمان صدمه قابل توجهي به ديگر مناطق شهري وارد نمي گردد و ميزان آوار توليد شده زياد نمي باشد .

4ـ اتفاقات (گود برداري ، سستي بنا ، ريزش ساختمان به علت سستي زمين، برخورد وسايل نقليه با ساختمان)  آوار ايجاد شده محدود به يك يا دو ساختمان مي شود .

 


nbsp آوار توليد جنگ nbsp آوار طوفان nbsp آوار چند ساختمان صدمه ساختمان صدمه قابل گردباد طوفان nbsp nbsp آوار آوار توليد توليد شده انواع ساختمان اسكلت حمال شده بيش بيش ازnbsp ازnbsp چند چند ساختمان ساختمان توليد اسكلت سوانح ايجاد ديوار


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب -117 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيگنالهاي بيوالکتريک -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» -37 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد  نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد   نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :nbsp آوار توليد جنگ nbsp آوار طوفان nbsp آوار چند ساختمان صدمه ساختمان صدمه قابل گردباد طوفان nbsp nbsp آوار آوار توليد توليد شده انواع ساختمان اسكلت حمال شده بيش بيش ازnbsp ازnbsp چند چند ساختمان ساختمان توليد اسكلت سوانح ايجاد ديوار
سایر محصولات