پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20 - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20
پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها      اشنایی اولیهیک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن...

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیک NFC انواع مختلف انتقال داده تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

دانلود قسمتی از اسلاید ها      اشنایی اولیهیک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده‌ی بی‌سیم با برد کوتاه در فاصله‌ی 10سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی 13.56MHz توانایی تبادل اطلاعات با سرعت 424Kb/s (به صورت میانگین) را دارد. در این حالت اینترفیس NFCموجود در دستگاهها به صورت خودکار تنظیمات مورد راانجام میدهد وارتباط بصورتpeer-to-peerبین دو دستگاه برقرار میگردد.انواع مختلف انتقال دادهفعالغیرفعالسه ویژگی کلی:•قابلیت استفاده به جای کارت های غیرتماسی موجود  باوجود این فناوری حالا 3 راه برای برقراری ارتباط وجود دارد •اتصال از طریق Bluetooth•اتصال از طریق WiFi•nfc    و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...  ...

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC اسلاید 20 پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیک NFC انواع مختلف انتقال داده تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

قسمتی از اسلاید ها      اشنایی اولیهیک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده‌ی بی‌سیم با برد کوتاه در فاصله‌ی 10سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی 13.56MHz توانایی تبادل اطلاعات با سرعت 424Kb/s (به صورت میانگین) را دارد. در این حالت اینترفیس NFCموجود در دستگاهها به صورت خودکار تنظیمات مورد راانجام میدهد وارتباط بصورتpeer-to-peerبین دو دستگاه برقرار میگردد.انواع مختلف انتقال دادهفعالغیرفعالسه ویژگی کلی:•قابلیت استفاده به جای کارت های غیرتماسی موجود  باوجود این...

پاورپوینت پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید پاورپوینت 20 اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت 20 در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت -اسلاید در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید پاور میدان پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت 20 در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت 20 در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاور میدان پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت در در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت میدان در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پارپوینت مورد چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت در در مورد اتیسم -16 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد اتانازی -33 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید پاورپوینت در در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید پاورپوینت -اسلاید درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید پاورپوینت در در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید پاورپوینت در در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مورد اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید پاورپوینت ارتباط اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید پاورپوینت در اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت 20 در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید پاوروینت مورد در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر پاورپوینت ارتباط در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید پاورپوینت نزدیکNFC در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17 پاورپوینت میدان در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی پاورپوینت 20 در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مورد در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی پاورپوینت ارتباط در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی پاورپوینت -اسلاید در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید پاورپوینت ارتباط در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید پاورپوینت در در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید پاورپوینت -اسلاید در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید پاورپوینت در در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20

پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC  -اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

 

اشنایی اولیه

یک تراشه قابل نصب در یک دستگاه تلفن یاوسایل دیگر

•فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده‌ی بی‌سیم با برد کوتاه در فاصله‌ی 10سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی 13.56MHz توانایی تبادل اطلاعات با سرعت 424Kb/s (به صورت میانگین) را دارد. در این حالت اینترفیس NFCموجود در دستگاهها به صورت خودکار تنظیمات مورد راانجام میدهد وارتباط بصورتpeer-to-peerبین دو دستگاه برقرار میگردد.

انواع مختلف انتقال داده

  1. فعال
  2. غیرفعال

سه ویژگی کلی:

•قابلیت استفاده به جای کارت های غیرتماسی موجود
 
 باوجود این فناوری حالا 3 راه برای برقراری ارتباط وجود دارد
 
•اتصال از طریق Bluetooth

•اتصال از طریق WiFi

•nfc
 
 
 
 
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...
 

nbsp nbsp nbsp موجودnbsp nbsp باوجود غیرتماسی موجودnbsp nbsp این فناوری حالا راه برای برقراری های غیرتماسی موجودnbsp nbsp nbsp های غیرتماسی کارت های جای کارت غیرتماسی موجودnbsp قابلیت استفاده nbsp باوجود موجودnbsp nbsp ارتباط اتصال فناوری دستگاه اسلاید


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20تگ ها :nbsp nbsp nbsp موجودnbsp nbsp باوجود غیرتماسی موجودnbsp nbsp این فناوری حالا راه برای برقراری های غیرتماسی موجودnbsp nbsp nbsp های غیرتماسی کارت های جای کارت غیرتماسی موجودnbsp قابلیت استفاده nbsp باوجود موجودnbsp nbsp ارتباط اتصال فناوری دستگاه اسلاید
سایر محصولات