پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20 - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20
پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20

قسمتی از اسلاید ها      نظام مراقبت SURVEILLANCE تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتيمهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش...

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماری ها SURVEILLANCEنظام مراقبت مراقبت از بیماری تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

دانلود قسمتی از اسلاید ها      نظام مراقبت SURVEILLANCE تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتيمهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش موارد بیماری نیز باید استاندارد شود.استفاده هاي نظام مراقبت :ارزيابي وضعيت تعيين الويت پايش و ارزشيابي برنامه ها شناسايي مشكلات  ايجاد زمينه براي تحقيق انواع اطلاعاتی که بطور معمول تحت مراقبت قرار می گیرند : بيماري ها – سل, مالاريا, سرطان مري, ... عوامل خطر- مصرف سيگار, رفتارهای پرخطر ... موارد ابتلا و مرگ و میر نتایج آزمایشگاهی: نتایج سرولوژی، باکتریولوژیک، مقاومت داروها، ... وضعیت ناقلین: نوع ناقلین منطقه، وفور آنها، حساسیت به حشره کش ها شرایط محیطی: دسترسی به آب آشامیدنی، سطح آلودگی هوا، ... مخازن بیماری ها: انسانی و حیوانی خصوصیات جمعیت: سن، جنس، مهاجرت، ... مداخله های صورت گرفته: واکسن های مصرف شده، اماکن سم پاشی شده، تعداد افراد درمان شده اهداف نظام مراقبت :  پايش روند  شناسايي اپيدمي ها  شناسايي گروههاي در معرض خطر  تعيين اهداف برنامه  ارزيابي پيشرفت برنامه هاي مداخله اي مراقبت از بیماری چیزی فراتر از گزارش دهی انفعالی بیماری است و شامل اقدامات زیر است: بیماری های تابع مقررات گزارش اجباری بیماری های مشمول گزارش تلفنی:  بیماری های مشمول گزارش کتبی: توانائي نظام مراقبت در تشخيص مواردبرنامه مراقبت به دو شکل انجام می گیرد:  و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ... ...

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماریها SURVEILLANCE اسلاید 20 پاورپوینت در مورد نظام مراقبت مراقبت از بیماری ها SURVEILLANCEنظام مراقبت مراقبت از بیماری تحقیق مقاله پروژه پاورپوینت

قسمتی از اسلاید ها      نظام مراقبت SURVEILLANCE تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتيمهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش موارد بیماری نیز باید استاندارد شود.استفاده هاي نظام مراقبت :ارزيابي وضعيت تعيين الويت پايش و ارزشيابي برنامه ها شناسايي مشكلات  ايجاد زمينه براي تحقيق انواع اطلاعاتی که بطور معمول تحت مراقبت قرار می گیرند : بيماري ها – سل, مالاريا, سرطان مري, ... عوامل خطر- مصرف سيگار, رفتارهای پرخطر ... موارد ابتلا و مرگ و میر نتایج آزمایشگاهی: نتایج سرولوژی، باکتریولوژیک، مقاومت داروها، ... وضعیت ناقلین: نوع ناقلین منطقه، وفور آنها، حساسیت به حشره کش ها شرایط محیطی: دسترسی به آب آشامیدنی، سطح آلودگی هوا، ... مخازن بیماری ها: انسانی و حیوانی خصوصیات جمعیت: سن، جنس، مهاجرت، ... مداخله های صورت گرفته: واکسن های مصرف شده، اماکن سم پاشی شده، تعداد افراد درمان شده اهداف نظام مراقبت :  پايش روند  شناسايي اپيدمي ها  شناسايي گروههاي در معرض خطر  تعيين اهداف برنامه  ارزيابي پيشرفت برنامه هاي مداخله اي مراقبت از بیماری چیزی فراتر از گزارش دهی انفعالی بیماری است و شامل اقدامات زیر است: بیماری های تابع مقررات گزارش اجباری بیماری های مشمول گزارش تلفنی:  بیماری های مشمول گزارش کتبی: توانائي نظام مراقبت در تشخيص مواردبرنامه مراقبت به دو شکل...

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت - در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاور مورد پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت -مراقبت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید - پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت در در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت مراقبت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاور -مراقبت پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت - در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت از در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت - در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت در در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت - در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت در در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت از در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت - در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت -مراقبت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت -مراقبت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت - در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت از در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت از در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت - در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت نظام آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت از در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید پاورپوینت در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید پاورپوینت 20 مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید پاورپوینت - در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید پاورپوینت در در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید پاورپوینت مراقبت در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید پاورپوینت 20 در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید پاورپوینت در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید پاورپوینت - در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید پاورپوینت در در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید پاورپوینت در در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید پاورپوینت در در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید پاورپوینت - در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید پاوروینت 20 در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید پاورپوینت -مراقبت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید پاورپوینت بیماریها در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید پاورپوینت در در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید پاورپوینت در در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید پاورپوینت از در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید پاورپوینت اسلاید پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید پاورپوینت -مراقبت در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید پاورپوینت از در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید پاورپوینت SURVEILLANCE در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند ) پاورپوینت در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید پاورپوینت - در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE -   اسلاید  20

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 نظام مراقبت
SURVEILLANCE

 

تعريف : گرد آوري, تجزيه و تحليل, تفسير و انتشار به هنگام, مستمر و منظم داده هاي مربوط به سلامتي

مهم اين است كه از اين اطلاعات براي مداخله هاي لازم در نظام سلامت يك جامعه استفاده شود. به این دلیل استفاده از تعاریف استاندارد شده بیماری و معیارهای تشخیص که بتواند در کشورهای مختلف اجرا شود ضروری بوده  و فرم گزارش موارد بیماری نیز باید استاندارد شود.

استفاده هاي نظام مراقبت :

ارزيابي وضعيت
 تعيين الويت
 پايش و ارزشيابي برنامه ها
 شناسايي مشكلات
  ايجاد زمينه براي تحقيق
 

انواع اطلاعاتی که بطور معمول تحت مراقبت قرار می گیرند :

 بيماري ها – سل, مالاريا, سرطان مري, ...
 عوامل خطر- مصرف سيگار, رفتارهای پرخطر ...
 موارد ابتلا و مرگ و میر
 نتایج آزمایشگاهی: نتایج سرولوژی، باکتریولوژیک، مقاومت داروها، ...
 وضعیت ناقلین: نوع ناقلین منطقه، وفور آنها، حساسیت به حشره کش ها
 شرایط محیطی: دسترسی به آب آشامیدنی، سطح آلودگی هوا، ...
 مخازن بیماری ها: انسانی و حیوانی
 خصوصیات جمعیت: سن، جنس، مهاجرت، ...
 مداخله های صورت گرفته: واکسن های مصرف شده، اماکن سم پاشی شده، تعداد افراد درمان شده
 

اهداف نظام مراقبت :

  پايش روند
  شناسايي اپيدمي ها
  شناسايي گروههاي در معرض خطر
  تعيين اهداف برنامه
 ارزيابي پيشرفت برنامه هاي مداخله اي
 

مراقبت از بیماری چیزی فراتر از گزارش دهی انفعالی بیماری است و شامل اقدامات زیر است:

 

بیماری های تابع مقررات گزارش اجباری

 بیماری های مشمول گزارش تلفنی:
 بیماری های مشمول گزارش کتبی:

توانائي نظام مراقبت در تشخيص موارد

برنامه مراقبت به دو شکل انجام می گیرد:

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


های مشمول گزارش nbsp nbsp nbsp نظام مراقبت nbsp اهداف نظام مراقبت درمان شدهnbsp اهداف مراقبت nbsp پايش شدهnbsp اهداف نظام نظام مراقبت nbsp nbsp بیماری های هاnbsp شناسايي های مشمول nbsp بیماری مراقبت بیماری گزارش استفاده برنامه مداخله شناسايي هاnbsp نتایج ناقلین


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید


پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید


پاورپوینت درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید


پاوروینت در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید


پاورپوینت درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید


پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید


پاورپوینت در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند )


پاورپوینت در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسیتگ ها :های مشمول گزارش nbsp nbsp nbsp نظام مراقبت nbsp اهداف نظام مراقبت درمان شدهnbsp اهداف مراقبت nbsp پايش شدهnbsp اهداف نظام نظام مراقبت nbsp nbsp بیماری های هاnbsp شناسايي های مشمول nbsp بیماری مراقبت بیماری گزارش استفاده برنامه مداخله شناسايي هاnbsp نتایج ناقلین
سایر محصولات