پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی برنامه راهبردی تحول اداری در کشور 57 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی برنامه راهبردی تحول اداری در کشور 57 اسلاید
پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی برنامه راهبردی تحول اداری در کشور 57 اسلاید

پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها     ويژگيها و خصوصيات نظام اداري موجود:بخشي نگر و دورن گرا  روزمره مدار و نزديك بين  تحول گريز و محافظه كار “ مشاركت ناپذير،خودمحور و افزون طلب “تجربه گرا، سنتي و دانش گريز“بي نظم و ناهماهنگ “مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار  تعهدپذير و اخلاق گرا  بالقوه توانمند و مستعد تحول فرصتها و نقاط قوت: •برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته •تمايل جامعه و نهادهاي مردمی به مشاركت در تصميم سازي•دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي، دانش مديريت و فناوريهاي نوين اداري•خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري •برخورداري از رشد نسبي دانش، بينش وتوانايي مديران •حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري  تهديدها و نقاط ضعف: •جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن •بحران روبه...

پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی برنامه راهبردی تحول اداری در کشور ویژگیها و خصوصیات نظام اداری موجود مطلوب تحقیق م

دانلود قسمتی از اسلاید ها     ويژگيها و خصوصيات نظام اداري موجود:بخشي نگر و دورن گرا  روزمره مدار و نزديك بين  تحول گريز و محافظه كار “ مشاركت ناپذير،خودمحور و افزون طلب “تجربه گرا، سنتي و دانش گريز“بي نظم و ناهماهنگ “مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار  تعهدپذير و اخلاق گرا  بالقوه توانمند و مستعد تحول فرصتها و نقاط قوت: •برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته •تمايل جامعه و نهادهاي مردمی به مشاركت در تصميم سازي•دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي، دانش مديريت و فناوريهاي نوين اداري•خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري •برخورداري از رشد نسبي دانش، بينش وتوانايي مديران •حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري  تهديدها و نقاط ضعف: •جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن •بحران روبه افزايش ناكارآمدي نظام اداري •مواجه بودن با نارضايتي عمومي و كاهش اعتماد...

پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی برنامه راهبردی تحول اداری در کشور 57 اسلاید پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداری مدیریتی برنامه راهبردی تحول اداری در کشور ویژگیها و خصوصیات نظام اداری موجود مطلوب تحقیق م

قسمتی از اسلاید ها     ويژگيها و خصوصيات نظام اداري موجود:بخشي نگر و دورن گرا  روزمره مدار و نزديك بين  تحول گريز و محافظه كار “ مشاركت ناپذير،خودمحور و افزون طلب “تجربه گرا، سنتي و دانش گريز“بي نظم و ناهماهنگ “مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار  تعهدپذير و اخلاق گرا  بالقوه توانمند و مستعد تحول فرصتها و نقاط قوت: •برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته •تمايل جامعه و نهادهاي مردمی به مشاركت در تصميم سازي•دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي، دانش مديريت و فناوريهاي نوين اداري•خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري •برخورداري از رشد نسبي دانش، بينش وتوانايي مديران •حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري  تهديدها...

پاورپوینت -برنامه در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید 57 پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت کشور- در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاور در پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت مورد در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید کشور- پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت تحول در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت تحول در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاور راهبردي پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت در در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت کشور- در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت مديريتي در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت در در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت 57 در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت مديريتي در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت -برنامه در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت راهبردي در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پارپوینت تحول چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت -برنامه در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت راهبردي در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت مورد آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت -برنامه در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت -برنامه در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت راهبردي در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت راهبردي در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت در در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت -برنامه در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت -برنامه در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت در در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت در در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت 57 در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت اداري- در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت مورد در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت در در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت کشور- در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت در در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت تحول در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت اداري در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت مديريتي در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت 57 در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت در در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت تحول در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت 57 در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت -برنامه در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت راهبردي در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت نظام در مورد نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي  تحول اداري در کشور- 57 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

ويژگيها و خصوصيات نظام اداري موجود:

بخشي نگر و دورن گرا

 روزمره مدار و نزديك بين

 تحول گريز و محافظه كار

“ مشاركت ناپذير،خودمحور و افزون طلب

“تجربه گرا، سنتي و دانش گريز
“بي نظم و ناهماهنگ

“مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار

 تعهدپذير و اخلاق گرا

 بالقوه توانمند و مستعد تحول

 

فرصتها و نقاط قوت:

•برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته
•تمايل جامعه و نهادهاي مردمی به مشاركت در تصميم سازي
•دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي، دانش مديريت و فناوريهاي نوين اداري
•خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري
•برخورداري از رشد نسبي دانش، بينش وتوانايي مديران
•حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري
 
تهديدها و نقاط ضعف:
•جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن
•بحران روبه افزايش ناكارآمدي نظام اداري
•مواجه بودن با نارضايتي عمومي و كاهش اعتماد جامعه
•تمايل به حفظ وضع موجود و مقاومت کارکنان در قبال تحول
•عدم تمايل به مشاركت پذيري و شفاف شدن عملكردها
•فقدان يكپارچگي و انسجام دروني
•گرايش رو به تزايد سياسي شدن نظام اداري كشور
•عدم توجه به شايسته سالاري
•عدم توجه به شهروندمداري و پاسخ به خواستهاي جامعه
 
ويژگيها و خصوصيات نظام اداري مطلوب:
 
موانع مهم انتقال از
وضع موجود به وضع مطلوب
رويکردهای تحول در نظام اداری
 
هدف کلي تحول اداري
مراحل برنامه تحول اداري
مواد مرتبط با تحول اداری در
سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 
موارد مرتبط با تحول اداری در سند ملي توسعه بخش سلامت و آموزش پزشکي
 
اهداف كلان، جهت گيريها و راهکارهاي رياست جمهوری
 
برنامه هاي وزير محترم پيرامون تحول اداري
 
 
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...
 

خصوصيات نظام اداري nbsp nbsp nbsp انجام اصلاحات اداري خواستهاي جامعهnbsp ويژگيها نظام اداري كشورbull انسجام درونيbull گرايش شدن نظام اداري نظام اداري مطلوب مطلوب رويکردهای تحول وضع مطلوب رويکردهای نظام اداري nbsp nbsp bull برخورداري وضع موجود انجام اصلاحات گرا nbsp خصوصيات نظام اصلاحات اداري اداري bull تحول اداری اداري برنامه مشاركت موجود تمايل مطلوب محترم مرتبط اداری


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :خصوصيات نظام اداري nbsp nbsp nbsp انجام اصلاحات اداري خواستهاي جامعهnbsp ويژگيها نظام اداري كشورbull انسجام درونيbull گرايش شدن نظام اداري نظام اداري مطلوب مطلوب رويکردهای تحول وضع مطلوب رويکردهای نظام اداري nbsp nbsp bull برخورداري وضع موجود انجام اصلاحات گرا nbsp خصوصيات نظام اصلاحات اداري اداري bull تحول اداری اداري برنامه مشاركت موجود تمايل مطلوب محترم مرتبط اداری
سایر محصولات