پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد،شرط،عمل با ذکر مثالی از یک تریگر29 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد،شرط،عمل با ذکر مثالی از یک تریگر29 اسلاید
پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد،شرط،عمل با ذکر مثالی از یک تریگر29 اسلاید

پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها    مفاهيم اوليهپايگاه داده هاي فعال چيست؟تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر اجزاء سازنده يكTrigger (ECA): مراحل ايجاد Fuzzy trigger تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي  انواع روشهاي ReplicationReplication Engine معماري موتور رونوشت برداريبررسي محاسن و معايب روش...

پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید پاورپوینت در مورد پایگاه داده ها ی فعال تشریح رویداد شرط عمل با ذکر مثالی از یک تریگر اجزا سازنده یک استفاده از تریگرهای فازی در

دانلود قسمتی از اسلاید ها    مفاهيم اوليهپايگاه داده هاي فعال چيست؟تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر اجزاء سازنده يكTrigger (ECA): مراحل ايجاد Fuzzy trigger تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي  انواع روشهاي...

پاورپوینت در مورد پایگاه داده های فعال تشریح رویداد,شرط,عمل با ذکر مثالی از یک تریگر 29 اسلاید پاورپوینت در مورد پایگاه داده ها ی فعال تشریح رویداد شرط عمل با ذکر مثالی از یک تریگر اجزا سازنده یک استفاده از تریگرهای فازی در

قسمتی از اسلاید ها    مفاهيم اوليهپايگاه داده هاي فعال چيست؟تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر اجزاء سازنده يكTrigger (ECA): مراحل ايجاد Fuzzy trigger تحقيقات گروه دوم...

پاورپوینت هاي در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید فعال پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاور پايگاه پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت داده در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید هاي پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت از در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت فعال در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت فعال در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاور از پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت داده در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت داده در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت در در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت از در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت با در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت با در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت از در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت داده در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پارپوینت هاي چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت يک در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت در آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت در در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت با در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت در در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت با در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت در در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت در در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت از در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت با در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت با در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت پايگاه در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت مثالي در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت فعال نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت از در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت ذکر در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت در در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت با در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت مثالي در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت در در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت يک در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت -تشريح در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت تريگر-29 در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت هاي در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت تريگر-29 در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت رويداد،شرط،عمل در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت تريگر-29 در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت از در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت فعال در مورد نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

مفاهيم اوليه

پايگاه داده هاي فعال چيست؟
تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر
 
اجزاء سازنده يكTrigger (ECA):
 
مراحل ايجاد Fuzzy trigger
 
تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي
 
انواع روشهاي Replication
Replication Engine
 
معماري موتور رونوشت برداري
بررسي محاسن و معايب روش رونوشت برداري  تنبل
 
Fuzzy Replication
استفاده از تريگرهاي فازي در Extractor
 
مثال:
 
اصلاح کميت سنج تريگر فازي معرفي شده گروه اول
 
روش محاسبه تعدادي
چگونگي محاسبه حد آستانه ياThreshold

مقايسه Network Traffic

Cpu Utilization & Disk Utilization

 

 

و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...


تنبلnbsp fuzzy replicationاستفاده extractor nbsp مثال nbsp مثال nbsp مثال nbsp اصلاح برداريnbsp تنبلnbsp fuzzy رونوشت برداريnbsp تنبلnbsp معماري موتور رونوشت موتور رونوشت برداريبررسي ذکر مثالي nbsp nbsp تريگرهاي فازي هاي فعال داده هاي کميت سنج تريگر فازي سنج تريگر فازي معرفي تريگرهاي رونوشت محاسبه fuzzy اسلاید مثالي تريگر رويدادشرطعمل


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :تنبلnbsp fuzzy replicationاستفاده extractor nbsp مثال nbsp مثال nbsp مثال nbsp اصلاح برداريnbsp تنبلnbsp fuzzy رونوشت برداريnbsp تنبلnbsp معماري موتور رونوشت موتور رونوشت برداريبررسي ذکر مثالي nbsp nbsp تريگرهاي فازي هاي فعال داده هاي کميت سنج تريگر فازي سنج تريگر فازي معرفي تريگرهاي رونوشت محاسبه fuzzy اسلاید مثالي تريگر رويدادشرطعمل
سایر محصولات