پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی
پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار-66 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلاید ها      مضمون-بافت چیست؟-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی-روش پیشنهادی-ارزیابی روش پیشنهادی-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها-تبلیغات سیار-نتیجه گیری -مراجع -ارسال مقالات   تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و...

پاورپوینت در مورد روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار-66 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار تبلیغات سیار ان

دانلود قسمتی از اسلاید ها      مضمون-بافت چیست؟-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی-روش پیشنهادی-ارزیابی روش پیشنهادی-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها-تبلیغات سیار-نتیجه گیری -مراجع -ارسال مقالات   تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -برونی سیستم  ماهواره جهانیاستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی-درونی شبکه سنسورهااستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی  سيستم GPS شامل 3 بخش  فضا  كنترل   كاربري شبکه سنسوری برای برآورده ساختن خاصیت محرمانگی کاربر ودر نتیجه          مدیریت غیر متمرکز مطرح شد  فرستنده ها در محل هایی از سقف یا جاهای خاصی تعبیه شده اند ایستگاه رادیویی با ارسال امواج رادیویی به فعال سازی فرستنده ها،  می  پردازد.این امواج پس از رسیدن به فرستنده ها و فعال نمودن  آنها، سبب می شوند که   فرستنده شروع به ارسال امواج مافوق  صوت  کننددستگاه کاربر  با دریافت این امواج وامواج رادیویی  به تعیین فاصله  خود می پردازد. ایرادات وارد به سیستم های مطرح شده  محدوده پوششیقیمت های زیادی کاربران  توسعه دهندگان نرم افزارها زیرساختارهای مورد استفاده برای این کار محدود کمبود برنامه های کاربردی   اانگشت‌نگاري محلي (الگوریتم نزدیکترین فاصله)نگشت‌نگاري محلي Radar Method  Radar Results from Empirical MethodHorus system) Probabilistic Method)اجزای سیستم Horus استفاده از نرم افزار مطلب برای طراحی  ...

پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار 66 اسلاید 15 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیار تبلیغات سیار ان

قسمتی از اسلاید ها      مضمون-بافت چیست؟-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی-روش پیشنهادی-ارزیابی روش پیشنهادی-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها-تبلیغات سیار-نتیجه گیری -مراجع -ارسال مقالات   تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن -برونی سیستم  ماهواره جهانیاستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی-درونی شبکه سنسورهااستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی  سيستم GPS شامل 3 بخش  فضا  كنترل   كاربري شبکه سنسوری برای برآورده ساختن خاصیت محرمانگی کاربر ودر نتیجه          مدیریت غیر متمرکز مطرح شد  فرستنده ها در محل هایی از سقف یا جاهای خاصی تعبیه شده اند ایستگاه رادیویی با ارسال امواج رادیویی به فعال سازی فرستنده ها،  می  پردازد.این امواج پس از رسیدن به فرستنده ها و فعال نمودن  آنها، سبب می شوند که   فرستنده شروع به ارسال امواج مافوق  صوت  کننددستگاه کاربر  با دریافت این امواج وامواج رادیویی  به تعیین فاصله  خود می پردازد. ایرادات وارد به سیستم های مطرح شده  محدوده پوششیقیمت های زیادی کاربران  توسعه دهندگان نرم افزارها زیرساختارهای مورد استفاده برای این کار محدود کمبود برنامه های کاربردی   اانگشت‌نگاري محلي (الگوریتم نزدیکترین فاصله)نگشت‌نگاري محلي Radar Method  Radar Results from Empirical MethodHorus system) Probabilistic Method)اجزای سیستم Horus استفاده از نرم افزار مطلب برای طراحی   شبکه عصبی RBF  برنامه...

پاورپوینت استفاده در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید اسلاید پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاور استفاده پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت از در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید در پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت براي در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت مدار در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت تخمين در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاور شعاعي پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت استفاده در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت شعاعي در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت استفاده در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت با در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت از در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت از در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت موقعيت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت در در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت دروني در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت محيط در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت سیار-66 در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت روش در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت استفاده در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت در در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پاورپوینت دروني در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت با در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پارپوینت هاي چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت در در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت در در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت محيط آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت با در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت دروني در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت مدار در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت تخمين در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت موقعيت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت براي در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت استفاده در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت تخمين در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت با در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت تخمين در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت عصبي در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت کاربرد در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت محيط در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت شعاعي در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت در در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت موقعيت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت موقعيت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت موقعيت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت انگلیسی در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت -15 نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت با در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت سیار-66 در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت در در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت شعاعي در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت کاربرد در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت براي در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت عصبي در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت کاربرد در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت روش در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت استفاده در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت با در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت -15 در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت -15 در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت براي در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت عصبي در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت با در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت سیار-66 در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت از در مورد نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت در مورد روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار-66 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

 

مضمون

-بافت چیست؟
-تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن
-روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلی
-روش پیشنهادی
-ارزیابی روش پیشنهادی
-آشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه  تعیین موقعیت در آنها
-تبلیغات سیار
-نتیجه گیری
-مراجع
-ارسال مقالات
 
 
تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن
-برونی
 سیستم  ماهواره جهانی
استفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی
-درونی
 شبکه سنسورها
استفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی
 
 

سيستم GPS شامل 3 بخش

 فضا
 كنترل 
 كاربري
 
شبکه سنسوری
برای برآورده ساختن خاصیت محرمانگی کاربر ودر نتیجه          مدیریت غیر متمرکز مطرح شد 
فرستنده ها در محل هایی از سقف یا جاهای خاصی تعبیه

شده اند

 
ایستگاه رادیویی با ارسال امواج رادیویی به فعال سازی فرستنده ها،  می  پردازد.
این امواج پس از رسیدن به فرستنده ها و فعال نمودن  آنها، سبب می شوند که   فرستنده شروع به ارسال امواج مافوق  صوت  کنند
دستگاه کاربر  با دریافت این امواج وامواج رادیویی  به تعیین فاصله  خود می پردازد.
 
ایرادات وارد به سیستم های مطرح شده
 
 
محدوده پوششی
قیمت های زیادی
 کاربران
 توسعه دهندگان نرم افزارها
زیرساختارهای مورد استفاده برای این کار محدود
کمبود برنامه های کاربردی
 
 
اانگشت‌نگاري محلي (الگوریتم نزدیکترین فاصله)نگشت‌نگاري محلي
 
Radar Method
 
 
Radar Results from Empirical Method
Horus system) Probabilistic Method)
اجزای سیستم Horus
 
استفاده از نرم افزار مطلب برای طراحی   شبکه عصبی RBF
 
 برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک سیار  
 
 
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...
 

nbsp nbsp nbsp انگشت نگاری محلی اصلی مطرح برای های مختلف تعیین مختلف تعیین موقعیت روشهای اصلی مطرح تکنیک انگشت نگاری کار محدود کمبود مورد استفاده برای nbsp nbsp های مختلف برنامه های تعیین موقعیت انگشت نگاری روشهای اصلی تعیین فرستنده امواج انگشت استفاده برنامه سیستم نگاری تجارت


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp انگشت نگاری محلی اصلی مطرح برای های مختلف تعیین مختلف تعیین موقعیت روشهای اصلی مطرح تکنیک انگشت نگاری کار محدود کمبود مورد استفاده برای nbsp nbsp های مختلف برنامه های تعیین موقعیت انگشت نگاری روشهای اصلی تعیین فرستنده امواج انگشت استفاده برنامه سیستم نگاری تجارت
سایر محصولات