پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد16 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد16 اسلاید
پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد16 اسلاید

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد-16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها     شرح مسأله فروشنده دوره گردمساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)كاربردها• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با...

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد-16 اسلاید پاورپوینت در مورد ارائه یک ها ی شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد الگوریتم های ژنتیکی حل TSP شبکه عصبی CNN TSP ?

دانلود قسمتی از اسلایدها     شرح مسأله فروشنده دوره گردمساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)كاربردها• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل...

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد 16 اسلاید پاورپوینت در مورد ارائه یک ها ی شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد الگوریتم های ژنتیکی حل TSP شبکه عصبی CNN TSP ?

قسمتی از اسلایدها     شرح مسأله فروشنده دوره گردمساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)كاربردها• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با يكديگر است.تعيين مسير بهينه حركت مته براي سوراخ كردن صفحه‏هاي مدارچاپي،   تعيين مسير بهينه انتقال داده در شبكه‏هاي كامپيوتري،   پردازش تصوير و تشخيص الگو،  ...

پاورپوینت فازی در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید پاورپوینت برای در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید پاور عصبی پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت درمورد در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید شبکه پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت حل در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت ارائه در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاور ژنتيکی پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت گرد-16 در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت حل در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاورپوینت حل در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت حل در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت برای در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت برای در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت گرد-16 در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پارپوینت عصبی چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت درمورد آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت برای در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت فروشنده در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت گرد-16 در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت حل در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت برای در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت فروشنده در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت یک در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نظام سلامت-137 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید پاورپوینت فازی مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید پاورپوینت فازی در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید پاورپوینت دوره درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید پاورپوینت دوره در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید پاورپوینت برای در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید پاورپوینت برای در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید پاورپوینت یک در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید پاورپوینت حل در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید پاوروینت ارائه در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید پاورپوینت جديد در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20 پاورپوینت دوره در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید پاورپوینت ژنتيکی در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید پاورپوینت مسأله درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید پاورپوینت عصبی در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید پاورپوینت شبکه در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید پاورپوینت عصبی پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید پاورپوینت در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید پاورپوینت مسأله در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند ) پاورپوینت برای در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید پاورپوینت ارائه در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید پاورپوینت حل در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت درمورد ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد-16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

شرح مسأله فروشنده دوره گرد

مساله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem)

كاربردها

• بسياري از مسايل بهينه‏سازي قابل تبديل به مساله فروشنده دوره‏گرد هستند.
• بعلاوه TSP مساله‏اي كلاسيك براي مقايسه روشهاي مختلف بهينه‏سازي با يكديگر است.
تعيين مسير بهينه حركت مته براي سوراخ كردن صفحه‏هاي مدارچاپي،
  تعيين مسير بهينه انتقال داده در شبكه‏هاي كامپيوتري،
  پردازش تصوير و تشخيص الگو،
  از جمله زمينه‏هايي هستند كه حل TSP برايشان بسيار راه‏گشاست
 

روش های متداول برای حل TSP

شبکه عصبی CNN-TSP

الگوريتم آموزش CNN-TSP

بهبود CNN-TSP با استفاده از منطق فازی

طراحی پايگاه قواعد با استفاده از الگوريتم های ژنتيکی

تابع هزينه

شبيه سازی

 

 

و سایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها ...


مسأله فروشنده دوره nbsp nbsp nbsp تعيين مسير بهينه بهينه انتقال داده مسير بهينه انتقال هاي كامپيوتري nbsp nbsp تعيين مسير كامپيوتري nbsp پردازش nbsp nbsp فروشنده دوره فروشنده دورهrlm دورهrlm گرد مسير بهينه تعيين مسير فروشنده بهينه استفاده تعيين بهينهrlm دورهrlm مسأله


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با شخصیت، فعالیت ها وخدمات خواجه نظام ا لملک طوسی-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی- نظام مراقبت سندرميك-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد خانواده و نظام خانواده-35 اسلاید


پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی-و برآورد تولید ناخالص شهری-65 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های کنترل، تعاریف و کارکردها-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي-فئوداليسم-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام های مراقبت-44 اسلاید


پاورپوینت درمورد اصلاح نظامهاي مديريتي-نظام شايسته سالاری -86 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي -10 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته-رضايت شغلي و پيامدهاي آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهای ایران -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت-249 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-41 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي -18اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت در سوئد-43 اسلاید


پاوروینت در مورد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها-نظام مدریت -مدریت مشارکتی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مورد نظم هندسی حاکم بر جمادات-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تحول در نظام اداري- مديريتي -برنامه راهبردي تحول اداري در کشور- 57 اسلاید


پاورپوینت درمورد تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط خانه و سایر محیطهای مشابه -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد روش های نوین خبر نویسی-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد فرایند تنظیم سند حسابداری-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد پايگاه داده هاي فعال -تشريح رويداد،شرط،عمل با ذکر مثالي از يک تريگر-29 اسلاید


پاورپوینت پوستر عوامل تهدید کننده و تمهیدات لازم در حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر -1 اسلاید


پاورپوینت در مورد تکنولوژی در مانی نوروفیدبک-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد پارازي -دو کیث - 13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجهیزات شبکه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله -32 اسلاید -15 اسلاید انگلیسی(همه متن های فارسی به انگلیسی نیز نوشته شده اند )


پاورپوینت در مورد شبكه هاي كامپيوتري-16 اسلاید


پاورپوینت در مورد شبکه های اجتماعی-28 اسلاید


پاورپوینت در مورد استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه-32 اسلاید -5 اسلاید انگلیسیتگ ها :مسأله فروشنده دوره nbsp nbsp nbsp تعيين مسير بهينه بهينه انتقال داده مسير بهينه انتقال هاي كامپيوتري nbsp nbsp تعيين مسير كامپيوتري nbsp پردازش nbsp nbsp فروشنده دوره فروشنده دورهrlm دورهrlm گرد مسير بهينه تعيين مسير فروشنده بهينه استفاده تعيين بهينهrlm دورهrlm مسأله
سایر محصولات