پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی137اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی137اسلاید
پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی137اسلاید

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید

قسمتی از اسلایدها     در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.•در برخورد...

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید پاورپوینت در مورد نشانه شناسی نشانه های نشانه های شایع اختلالات روانی شایع اختلالات روانی اختلالات درک انواع توهم اختلالات تفکر هذی?

دانلود قسمتی از اسلایدها     در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.•در برخورد با بيماران نشانه هاي مختلف را شناسايي كند.اختلالات دركدرك perception•تعبير و تفسير از محيط پيرامون•در سايه تجربه•درك محركها پيرو تجربه هاي قبلي فرد•پديده اي انتخابي•آگاهي از كيفيت، كميت، شباهتها و تفاوتهاي اجزاي محيط بوسيله اعضاي حسياختلال در درك•فريفتار Illusion•توهم Hallucinationانواع توهم•بينايي Visual•شنوايي Auditory•چشايي Gustatory•بويايي Olfactory•لامسه اي Tactile•كاركردي Functional•Synesthesia   اختلالات تفكرفرم فكر•انتزاعي abstract•عيني concreteاختلال در جريان فكراختلالات محتواي فكر •رؤيا پردازي Phantasy•وسواس Obsession•هذيان Delusion  اختلال در رفتارهاي كلامي اختلال در رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظه  توجه•Attention•ميزان تلاش براي تمركز روي...

پاورپوینت درمورد نشانه شناسی نشانه های شایع اختلالات روانی 137اسلاید پاورپوینت در مورد نشانه شناسی نشانه های نشانه های شایع اختلالات روانی شایع اختلالات روانی اختلالات درک انواع توهم اختلالات تفکر هذی?

قسمتی از اسلایدها     در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.•در برخورد با بيماران نشانه هاي مختلف را شناسايي كند.اختلالات دركدرك perception•تعبير و تفسير از محيط پيرامون•در سايه تجربه•درك محركها پيرو تجربه هاي قبلي فرد•پديده اي انتخابي•آگاهي از كيفيت، كميت، شباهتها و تفاوتهاي اجزاي محيط بوسيله اعضاي حسياختلال در درك•فريفتار Illusion•توهم Hallucinationانواع توهم•بينايي Visual•شنوايي Auditory•چشايي Gustatory•بويايي Olfactory•لامسه اي Tactile•كاركردي Functional•Synesthesia   اختلالات تفكرفرم فكر•انتزاعي abstract•عيني concreteاختلال در جريان فكراختلالات محتواي فكر •رؤيا پردازي Phantasy•وسواس Obsession•هذيان Delusion  اختلال در رفتارهاي كلامي اختلال در رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظه  توجه•Attention•ميزان تلاش براي تمركز روي يك محرك•تمركز  (concentration)تداوم توجه است  عاطفه  •Affect•حالت هيجاني بيروني فرد•تظاهر خارجي محتواي هيجاني فرد•هيجاني كه فرد ابراز مي كند و ديگران مي توانند در چهره فرد ببينند اختلالات خلق   و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...  ...

پاورپوینت هاي در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید شايع پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاور هاي پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت شناسي در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید -نشانه پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت نشانه در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاور درمورد پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پارپوینت هاي چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت شناسي آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت درمورد در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت شايع در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت شايع در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت شايع در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت شايع نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت اختلالات در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت نشانه در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت اختلالات در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت اختلالات در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید پاورپوینت شناسي در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید پاورپوینت -نشانه در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155 پاورپوینت هاي در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد فرا شناخت-38 اسلاید پاورپوینت درمورد در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20 پاورپوینت هاي در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید پاورپوینت هاي در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید پاورپوینت رواني-137اسلاید در مورد نظام سلامت-137 اسلاید

پاورپوینت درمورد نشانه شناسي -نشانه هاي شايع اختلالات رواني-137اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

در پايان اين درس از فراگير انتظار مي‌رود:

•علايم و نشانه هاي شايع اختلالات رواني را بشناسد.
•نشانه هاي مختلف را توصيف كند.
•در برخورد با بيماران نشانه هاي مختلف را شناسايي كند.
اختلالات درك
درك perception
•تعبير و تفسير از محيط پيرامون
•در سايه تجربه
•درك محركها پيرو تجربه هاي قبلي فرد
•پديده اي انتخابي
•آگاهي از كيفيت، كميت، شباهتها و تفاوتهاي اجزاي محيط بوسيله اعضاي حسي
اختلال در درك
•فريفتار Illusion
•توهم Hallucination
انواع توهم
•بينايي Visual
•شنوايي Auditory
•چشايي Gustatory
•بويايي Olfactory
•لامسه اي Tactile
•كاركردي Functional
•Synesthesia
 
 
اختلالات تفكر
فرم فكر
•انتزاعي abstract
•عيني concrete
اختلال در جريان فكر
اختلالات محتواي فكر
 
•رؤيا پردازي Phantasy
•وسواس Obsession
•هذيان Delusion
 
 
اختلال در رفتارهاي كلامي
 
اختلال در رفتارهاي حركتي
حافظه
اختلالات حافظه
 
 
توجه
•Attention
•ميزان تلاش براي تمركز روي يك محرك
•تمركز  (concentration)تداوم توجه است
 
 
عاطفه
 
•Affect
•حالت هيجاني بيروني فرد
•تظاهر خارجي محتواي هيجاني فرد
•هيجاني كه فرد ابراز مي كند و ديگران مي توانند در چهره فرد ببينند
 
اختلالات خلق
 
 
 
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...
 

nbsp nbsp nbsp شايع اختلالات رواني هاي شايع اختلالات رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull attentionbull nbsp nbsp نشانه هاي هاي شايع اختلالات رواني شايع اختلالات هاي مختلف رفتارهاي حركتي حركتي حافظهاختلالات كلاميnbsp اختلال nbsp اختلال اختلالات فردbull هيجاني رفتارهاي محتواي رواني اختلال


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیدل استیک- راهنماي ايمني تزريقات-39 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیوارهای برشی- ديوارهای برشی کوپله -58 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیازهای روانشناختی -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد معرفی و آشنایی با شبکه های کامپیوتری NGN- اسلاید 155


پاورپوینت در مورد توسعه کارآفرینی -40اسلاید-12 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نگهبانان و گشتي هاي حريق -12اسلاید


پاورپوینت در مورد فرا شناخت-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتباط میدان نزدیکNFC -اسلاید 20


پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظارت بر بودجه-37 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام سلامت-137 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp شايع اختلالات رواني هاي شايع اختلالات رفتارهاي حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp حركتي حافظهاختلالات حافظهnbsp nbsp توجهbull attentionbull nbsp nbsp نشانه هاي هاي شايع اختلالات رواني شايع اختلالات هاي مختلف رفتارهاي حركتي حركتي حافظهاختلالات كلاميnbsp اختلال nbsp اختلال اختلالات فردbull هيجاني رفتارهاي محتواي رواني اختلال
سایر محصولات