پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه 72 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه 72 اسلاید
پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه 72 اسلاید

پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید

حرکت دست در شنای پروانه شامل مراحل زیر می باشد :1- ورود دست به آب                                                       (Entry) 2- کشش دست به بیرون                                         ( Out sweep) 3- کشش دست به پایین                                       Sweep) ( Down 4- کشش دست به بالا                                          ( Up Sweep)    5- در حرکت در خارج...

پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه عضلات ران شانه دست پروانه تجزیه و تحلیل حرکت پای پروانه فلکس?

دانلود حرکت دست در شنای پروانه شامل مراحل زیر می باشد :1- ورود دست به آب                                                       (Entry) 2- کشش دست به بیرون                                         ( Out sweep) 3- کشش دست به پایین                                       Sweep) ( Down 4- کشش دست به بالا                                          ( Up Sweep)    5- در حرکت در خارج آب                                       ( Recovery ) شرح مراحل حرکت دست پروانهتجزیه و تحلیل( مفاصل مهم در ستوناسی دست پروانه : مفصل شانه – مفصل آرنج – مفصل فوقانی...

پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه 72 اسلاید پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه عضلات ران شانه دست پروانه تجزیه و تحلیل حرکت پای پروانه فلکس?

حرکت دست در شنای پروانه شامل مراحل زیر می باشد :1- ورود دست به آب                                                       (Entry) 2- کشش دست به بیرون                                         ( Out sweep) 3- کشش دست به پایین                                       Sweep) ( Down 4- کشش دست به بالا                                          ( Up Sweep)    5- در حرکت در خارج آب                                       ( Recovery ) شرح مراحل حرکت دست پروانهتجزیه و تحلیل( مفاصل مهم در ستوناسی دست پروانه : مفصل شانه – مفصل آرنج – مفصل فوقانی و تحتانی ساعد )تمرینات قدرتی برای دست پروانهتجزیه و تحلیل حرکت پای پروانه تجزیه و تحلیل :گرد بزرگ :سینه ای بزرگ :دوسربازویی : بازویی قدامی :دلتوئید:زند اعلائی قدامی : فلکدو سرهایی :مچ دست : ( کف دستی طویل ، زند اسفلی قلامی،زند اعلائی قدامی)فوق استخوان بازوییفوق خاری :درون گرداننده مدوی :تحت کتفی :پهن داخلیسرینی میانی :عضله سوئز خاصره ای :عضله خیاطه : عضلات دو قلو :تقویت عضلات  فلکسور آرنجتقویت عضلات شا نهتقویت عضلات ران ...

پاورپوینت شنای در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید پاورپوینت -72 با موضوع رسیدن به سن تکلیف و وظایف کلی خاص دوران بلوغ -احكام دوران بلوغ-24 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید پاور و پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت شنای در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید در پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاور پروانه پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت حرکت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت پروانه در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت در در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت و در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاورپوینت -72 در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت پا در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت تجزیه در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت در در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت شنای در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت پا در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت در در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت -72 در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پاورپوینت -72 در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت عضلاتی در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پاورپوینت عضلاتی در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت پروانه در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت پا در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پارپوینت شنای چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت پروانه در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت تحلیل آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید پاورپوینت شنای در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مور تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی-23 اسلاید پاورپوینت تجزیه در مورد بهداشت مواد غذایی-نحوه تشخيص فساد مواد غذايي -24 اسلاید پاورپوینت در در مورد دستگاه ایمنی بدن و ایمانولوژی(Nutrition and Immunology)-اسلاید 58 پاورپوینت پاورپوینت در مورد تشخیص پرستاری-18 اسلاید پاورپوینت حرکت در مورد هسته‌زایی-27 اسلاید -10 اسلاید انگلیسی پاورپوینت حرکت در مورد نازل - لوله دال - قوس قطاعی- 19 اسلاید پاورپوینت -72 در مورد نزول قرآن -11 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها -14 اسلاید پاورپوینت پروانه در مورد محاسبه‌ی کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی -17 اسلاید پاورپوینت عضلاتی در مورد نقد بنا کليسای نوتردام-زندگی نامه لوکوربوزیه و سبک معماری -25 اسلاید پاورپوینت و درمورد آناتومی بینی -38 اسلاید پاورپوینت پروانه در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی پاورپوینت -72 در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید پاورپوینت در در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید پاورپوینت -72 در مورد شکست نور-29 اسلاید پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت پا در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید پاورپوینت تجزیه در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید پاورپوینت دست در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید پاورپوینت پروانه در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید پاورپوینت حرکت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید پاورپوینت دست در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید پاورپوینت دست در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید پاورپوینت عضلاتی در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید پاورپوینت تجزیه در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید پاورپوینت حرکت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید پاورپوینت در در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت و نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید پاورپوینت پا در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید پاورپوینت -72 در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8 پاورپوینت تحلیل در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید پاورپوینت در در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57 پاورپوینت در در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید پاورپوینت تحلیل در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت -72 در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید پاورپوینت پا در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید پاورپوینت عضلاتی در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلاید

پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست  و پا در شنای پروانه -72 اسلاید

حرکت دست در شنای پروانه شامل مراحل زیر می باشد :

1- ورود دست به آب                                                       (Entry)

 

2- کشش دست به بیرون                                         ( Out sweep)

 

3- کشش دست به پایین                                       Sweep) ( Down

 

4- کشش دست به بالا                                          ( Up Sweep)  

 

5- در حرکت در خارج آب                                       ( Recovery )

 

شرح مراحل حرکت دست پروانه

تجزیه و تحلیل

( مفاصل مهم در ستوناسی دست پروانه : مفصل شانه – مفصل آرنج – مفصل فوقانی و تحتانی ساعد )

تمرینات قدرتی برای دست پروانه

تجزیه و تحلیل حرکت پای پروانه

تجزیه و تحلیل :

گرد بزرگ :

سینه ای بزرگ :

دوسربازویی :

 بازویی قدامی :

دلتوئید:

زند اعلائی قدامی :

فلکدو سرهایی :مچ دست : ( کف دستی طویل ، زند اسفلی قلامی،زند اعلائی قدامی)

فوق استخوان بازویی

فوق خاری :

درون گرداننده مدوی :

تحت کتفی :

پهن داخلی

سرینی میانی :

عضله سوئز خاصره ای :

عضله خیاطه :

عضلات دو قلو :

تقویت عضلات  فلکسور آرنج

تقویت عضلات شا نه

تقویت عضلات ران


nbsp nbsp nbsp آبnbsp nbsp nbsp زند اسفلی قلامیزند قدامی فلکدو سرهایی اسفلی قلامیزند اعلائی فوق استخوان بازوییفوق اعلائی قدامی فلکدو قلامیزند اعلائی قدامی بازویی قدامی دلتوئید nbsp nbsp حرکت دست کشش دست دست پروانهتجزیه sweep nbsp ndash مفصل آبnbsp nbsp اعلائی قدامی پروانه تحلیل عضلات قدامی sweep اعلائی مراحل


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید


پاورپوینت با موضوع رسیدن به سن تکلیف و وظایف کلی خاص دوران بلوغ -احكام دوران بلوغ-24 اسلاید


پاورپوینت در مورد آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال -122 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیب زمینی -خواص-ترکیبات-پرورش وکشت-20 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی - 37 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مور تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد بهداشت مواد غذایی-نحوه تشخيص فساد مواد غذايي -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد دستگاه ایمنی بدن و ایمانولوژی(Nutrition and Immunology)-اسلاید 58


پاورپوینت در مورد تشخیص پرستاری-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هسته‌زایی-27 اسلاید -10 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نازل - لوله دال - قوس قطاعی- 19 اسلاید


پاورپوینت در مورد نزول قرآن -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها -14 اسلاید


پاورپوینت در مورد محاسبه‌ی کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقد بنا کليسای نوتردام-زندگی نامه لوکوربوزیه و سبک معماری -25 اسلاید


پاورپوینت درمورد آناتومی بینی -38 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی ورزشی-62 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد نورمن فاستر و آثار معماری آن-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور و روشنایی -نوردرمعماری مدرن -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور پردازی در پارک ها و میادین - 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد فيزيك نور و اتم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد شکست نور-29 اسلاید


پاورپوینت در مورد کمر درد های ناشی از کار -ساختار کمر -40 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد کیلوماستیکس مسنیلی -تریکوموناس هومینیس-انتروموناس هومینیس-رتورتاموناس اینتستینالیس-11 اسلاید


پاورپوینت در مورد نخود-خواص-نکات تغذیه‌ای-گیاه شناسی-کاشت برداشت-بیماریهای گیاه -46 اسلاید


پاورپوینت در مورد نکات پزشکی روزه داری خوب- 62 اسلاید


پاورپوینت در مورد نجوم -سیارات منظومه شمسی-17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاره هاي طبيعت در ادبيات- نجوم و منظومة شمسي در ديوان -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها- 40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ارتعاش (Vibration)-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزيه و تحليل خطر وكنترل نقاط بحراني دربرنامه HACCP در تهيه شيريني رولت-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانیHACCPدر عرضه مواد غذایی -39 اسلاید


پاورپوینت در مورد استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد حفاظت در برابر اشعه های یونساز و غیر یونساز-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد نبوت و وحی -انواع وحی در قرآن-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی طرح کسب کار و ایده پردازی خلاقانه-56 اسلاید


پاورپوینت در مورده دوصده تکاپوی توسعه در ایران- دوران کلاسیک توسعه-سلطنت رضا شاه-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت نکات زیبایی در مورد زندگی-سخنان مفهومی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در مزارع برنج -گیاه برنج-43 اسلاید


پاورپوینت در مورد نايسرياها Neisseria -باسيلهاي گرم منفي غيرتخميري-ویبریوکلرا-اسلاید 19 -اسلاید انگلیسی 8


پاورپوینت در مورد نیروگاههای بادی-انرژی باد -45 اسلاید


پاورپوینت در مورد عملكرد مديريت نيروي انساني-نیروی انسانی -کار آفرینی -اسلاید 57


پاورپوینت در مورد بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش-نیروی انسانی -47 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی-16 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد نیرو -درس علوم -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد نیروگاه های خورشیدی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه-25 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp آبnbsp nbsp nbsp زند اسفلی قلامیزند قدامی فلکدو سرهایی اسفلی قلامیزند اعلائی فوق استخوان بازوییفوق اعلائی قدامی فلکدو قلامیزند اعلائی قدامی بازویی قدامی دلتوئید nbsp nbsp حرکت دست کشش دست دست پروانهتجزیه sweep nbsp ndash مفصل آبnbsp nbsp اعلائی قدامی پروانه تحلیل عضلات قدامی sweep اعلائی مراحل
سایر محصولات