پاورپوینت در مورد بیماری های کبد 20 اسلاید - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت در مورد بیماری های کبد 20 اسلاید
پاورپوینت در مورد بیماری های کبد 20 اسلاید

پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید

سیروز کبدی چیست ؟وزن كبد در حالت معمولي در حدود 1/5کیلوگرم و بزرگترين غده بدن مي‏باشد. كبد در قسمت ربع فوقاني سمت راست شكم و پشت دنده‏هاي تحتاني قرار دارد. التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی (پاتولوژی) خصوصیات معینی دارد. این بیماری حاصل التهاب مزمن بافت کبد ميباشد که به دلایل گوناگونی اتفاق می افتد هر گونه التهابی به صورت کم یا زیاد باعث تخریب بافت کبد میشود.سپس بافت های تخریب شده به صورت...

پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت در مورد بیماری های کبد 20 اسلاید پاورپوینت در مورد بیماری های کبد بیماریهای کبد کارآموزی تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت parsdigisho

دانلود سیروز کبدی چیست ؟وزن كبد در حالت معمولي در حدود 1/5کیلوگرم و بزرگترين غده بدن مي‏باشد. كبد در قسمت ربع فوقاني سمت راست...

پاورپوینت در مورد بیماری های کبد 20 اسلاید پاورپوینت در مورد بیماری های کبد 20 اسلاید پاورپوینت در مورد بیماری های کبد بیماریهای کبد کارآموزی تحقیق پروژه مقاله پاورپوینت parsdigisho

سیروز کبدی چیست ؟وزن كبد در حالت معمولي در حدود 1/5کیلوگرم و بزرگترين غده بدن مي‏باشد. كبد در قسمت ربع فوقاني سمت راست شكم و پشت دنده‏هاي تحتاني قرار دارد. التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی (پاتولوژی) خصوصیات معینی دارد. این بیماری حاصل التهاب مزمن بافت کبد ميباشد که به دلایل گوناگونی اتفاق می افتد هر گونه التهابی به صورت کم یا زیاد باعث تخریب بافت کبد میشود.سپس بافت های تخریب شده به صورت جبرانی بازسازی می شوند.  ادامه این فرایند به طور مزمن و مکرر، ساختار منظم و یک شکل کبد را در...

پاورپوینت پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید پاورپوینت بیماری اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22 پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید پاور اسلاید پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14 پاورپوینت پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22 پاورپوینت مورد در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید پاورپوینت در در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید پاورپوینت های در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید پاور -20 پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید پاورپوینت در در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید پاورپوینت کبد در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید پاورپوینت های در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید پاورپوینت در در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید پاورپوینت های در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید پارپوینت -20 چارچوب معلمی -26 اسلاید پاورپوینت در در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید پاورپوینت های در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید پاورپوینت کبد در مورد شوره سر -24 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اتیسم -16 اسلاید پاورپوینت در در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید پاورپوینت کبد در مورد اتانازی -33 اسلاید پاورپوینت های در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید پاورپوینت اسلاید درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید پاورپوینت در در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید پاورپوینت کبد در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید پاورپوینت های در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید پاورپوینت های در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید پاورپوینت های اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید پاورپوینت بیماری کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی پاورپوینت اسلاید اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید پاورپوینت اسلاید اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید پاورپوینت -20 اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 پاورپوینت اسلاید در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید پاوروینت اسلاید در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر پاورپوینت کبد در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید پاورپوینت کبد در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید پاورپوینت های در مورد OSHA - اسلاید 17 پاورپوینت های در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی پاورپوینت های در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید پاورپوینت بیماری در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی پاورپوینت کبد در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید پاورپوینت مورد در مورد اوريون-34 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید پاورپوینت اسلاید در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید پاورپوینت -20 در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20

پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید

سیروز کبدی چیست ؟

وزن كبد در حالت معمولي در حدود 1/5کیلوگرم و بزرگترين غده بدن مي‏باشد. كبد در قسمت ربع فوقاني سمت راست شكم و پشت دنده‏هاي تحتاني قرار دارد. التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی (پاتولوژی) خصوصیات معینی دارد.

 

این بیماری حاصل التهاب مزمن بافت کبد ميباشد که به دلایل گوناگونی اتفاق می افتد هر گونه التهابی به صورت کم یا زیاد باعث تخریب بافت کبد میشود.سپس بافت های تخریب شده به صورت جبرانی بازسازی می شوند.

 

ادامه این فرایند به طور مزمن و مکرر، ساختار منظم و یک شکل کبد را در هم میریزدو به تدریج فيبروزو سفتی کبد افزایش می یابد.
 
علل عمده سيروز کبدي در ايران شامل هپاتيت B ،هپاتيت C وهپاتيت اتوايميون است. ولی داروها و مواد سمي-کبد چرب-بيماري ويلسون –تنگی مجاری صفراوی -مشکلات قلبی و انسداد وریدهای کبدی از علل این بیماری مي باشند .
عوارض وعلايم سيروز کبدي
...

عمده سيروز کبدي ايران شامل هپاتيت چرب بيماري ويلسون علل عمده سيروز تدریج فيبروزو سفتی صورت جبرانی بازسازی شوند nbsp ادامه مکرر ساختار منظم بافت کبد سيروز کبدي این بیماری تدریج فيبروزو شکل کبد فيبروزو سفتی سفتی کبد علل عمده بیماری هپاتيت سيروز تخریب التهاب


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20تگ ها :عمده سيروز کبدي ايران شامل هپاتيت چرب بيماري ويلسون علل عمده سيروز تدریج فيبروزو سفتی صورت جبرانی بازسازی شوند nbsp ادامه مکرر ساختار منظم بافت کبد سيروز کبدي این بیماری تدریج فيبروزو شکل کبد فيبروزو سفتی سفتی کبد علل عمده بیماری هپاتيت سيروز تخریب التهاب
سایر محصولات