کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول - دانلود تحقیق مقاله پروژه
کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفولرشته: گیاه پزشکیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 82    فهرستمقدمه1کشت ذرت2 سویا 5تقسیم بندی فهر 7شرح مراحل رویشی 7 شرح مراحل زایشی8کنجد9بادام زمینی 10گندم 14مراحل تولید بذر 15دورگ گیری گندم 17مراحل تولید ژرم پلاسمای جدید گندم 18افات گندم21علفهای هرز گندم و مبارزه انها 22تسطیح اراضی23گوجه فرنگی24مارچوبه 25هندوانه 28یونجه31کالیبراسیون سمپاشها 36بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی 39کنترل علفهای هرز مزارع گندم41گروه بندی علفهای هرز 42روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم43تفاوتهای گندم وجو 45تفاوت گندم وجوبا یولاف وحشی در زمان مبارزه45تفاوت گندم وجوبا فالاریس در زمان مبارزه 46تفاوت گندم وجوبا چچم در زمان مبارزه 46تفاوت گندم وجوبا دم روباهی 46تفاوت گندم وجوبا برموس47بررسی اثر علف کشها روی علف های هرز گل مریم 48ارزیابی زمان ومیزان مصرف علف کش متری بوزین 51علفهای هرز مزارع ذرت ومبارزه با انها 53علفهای هرز ذرت 54عوامل رشد گیاهان55نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود ان56ازمون خاک57شیمی خاک 59معرفی بخش اب و خاک62طرح کاشت گل رز 64افات گیاهی 67کرم ساقه خوار ذرت67پروانه تک نقطه ای نیشکر 68شپشک ارد الوی جنوب 69شپشک استرالیایی70پروانه مینوز برگ مرکبات 70مگس زیتون71کنه تارتن 71کنه گالی نمدی مو73کنه مرکبات جنوب 73اموزش تهیه اسپان قارچ7475PDAطرز تهیه بخش فنی مهندسی77ابیاری 77ماشینهای کشاورزی 77  مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ابادحدود 44سال است در منطقه فعالیت دارد.شامل تعدادی موسسه به شرح زیرمیباشد:                                                                         1-تحقیقات اصلاح وتولید نهال وبذر:این بخش هرساله حدود 20-40طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به زراعی وبه نژادی اجرا می شود.پروژه های موردفعالیت در این بخش عبارتند از :نباتات علوفه ای،دانه های روغنی ،حبوبات،سبزی وصیفی ودرختان میوه(انگور وخرما).2—تحقیقات تک محصولی:این بخش...

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول گزارش کارآموزی کارآموزی دانلود کارآموزی دانلود تحقیق دانلود تحقیق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول گیاه پزشکی

دانلود دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفولرشته: گیاه پزشکیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 82    فهرستمقدمه1کشت ذرت2 سویا 5تقسیم بندی فهر 7شرح مراحل رویشی 7 شرح مراحل زایشی8کنجد9بادام زمینی 10گندم 14مراحل تولید بذر 15دورگ گیری گندم 17مراحل تولید ژرم پلاسمای جدید گندم 18افات گندم21علفهای هرز گندم و مبارزه انها 22تسطیح اراضی23گوجه فرنگی24مارچوبه 25هندوانه 28یونجه31کالیبراسیون سمپاشها 36بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی 39کنترل علفهای هرز مزارع گندم41گروه بندی علفهای هرز 42روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم43تفاوتهای گندم وجو 45تفاوت گندم وجوبا یولاف وحشی در زمان مبارزه45تفاوت گندم وجوبا فالاریس در زمان مبارزه 46تفاوت گندم وجوبا چچم در زمان مبارزه 46تفاوت گندم وجوبا دم روباهی 46تفاوت گندم وجوبا برموس47بررسی اثر علف کشها روی علف های هرز گل مریم 48ارزیابی زمان ومیزان مصرف علف کش متری بوزین 51علفهای هرز مزارع ذرت ومبارزه با انها 53علفهای هرز ذرت 54عوامل رشد گیاهان55نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود ان56ازمون خاک57شیمی خاک 59معرفی بخش اب و خاک62طرح کاشت گل رز 64افات گیاهی 67کرم ساقه خوار ذرت67پروانه تک نقطه ای نیشکر 68شپشک ارد الوی جنوب 69شپشک استرالیایی70پروانه مینوز برگ مرکبات 70مگس زیتون71کنه تارتن 71کنه گالی نمدی مو73کنه مرکبات جنوب 73اموزش تهیه اسپان قارچ7475PDAطرز تهیه بخش فنی مهندسی77ابیاری 77ماشینهای کشاورزی 77  مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ابادحدود 44سال است در منطقه فعالیت دارد.شامل تعدادی موسسه به شرح زیرمیباشد:                                                                         1-تحقیقات اصلاح وتولید نهال وبذر:این بخش هرساله حدود 20-40طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به زراعی وبه نژادی اجرا می شود.پروژه های موردفعالیت در این بخش عبارتند از :نباتات علوفه ای،دانه های روغنی ،حبوبات،سبزی وصیفی ودرختان میوه(انگور وخرما).2—تحقیقات تک محصولی:این بخش همزمان با تاسیس مرکز ومشخص شدن پتانسیل بالای تولید چغندر قند در استانفعالیت خود را در زمینه تعیین تاریخکاشت ومقایسه ارقام وروش ابیاری ودیگر   فعالیتهای به زراعی وبه نژادی اغاز نموده است.3-تحقیقات گیاه پزشکی:این بخش در زمینه مبارزه با علفهای هرز وکنترل افات وبیماریهای گیاهی فعالیت دارد وتاکنون بیش از120طرح تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی افت وتعیین زمان مبارزه  اجرا می شود .4—تحقیقات اب وخاک: طرحهای این بخش در زمینه های تغذیه نباتات وبررسی مسایل خاک وتجزیه گیاه است.5—تحقیقات فنی ومهندسی :در سه پروژه فعالیت دارد:ابیاری زه کشی وماشین الات کشاورزی وصنایع غذایی وتبدیل فراوردههای            کشاورزی می باشد .دو موسسه تحقیقاتی دیگر نیز در این مرکز فعالیت دارند که شامل :موسسه تحقیقاتی امور دامی ومنابع طبیعی هستند.                                                                              کشت ذرتطرح مقایسه ارقام ذرت:هشتاد هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول است که سعی بر ان است تا سال 90به صد هزار هکتار برسد .طرحهای اجرایی به دو صورت می باشد:1-به نژادی :هدف از این طرح پیدا کردن ارقامی است برای جایگزینی ،به منظور بازدهی بیشتر وعملکرد بهتر که البته این طرحبرای انواع غلات صیفی جات ودام هم اجرا می شود.2-به زراعی : هدف از این طرح پیدا کردن روشهایی برای دستیابی به بازدهی بیشتروبهترمحصول است مثل روشهای ابیاری سیفونی وابیاری قطره ای ویا ابیاری تحت فشارویا استفاده از انواع کود های شیمیایی وحیوانی وسبز اشاره کرد.اولین طرح مورد ازمایش:ازمایش به نژادی سه بار تکرار ارقام دیر رس مختلف ذرت:در این طرح ما سه بلوک داشتیم که در هر کدام از بلوکها 29 ذرت کشت کردیم به این صورت که هر بلوک از تعداد زیادی جوی وپشته  تشکیل شده بود که روی هر پشته هم از تعدادی گودال با عمق کم وگو دالهای  هدو پشتهی کنار هم توسط یک رقم مشخص از ذزت کشت شد که درون  یک پاکت در ابتدای ردیفها به صورت یکی در میان قرار داده شده بود.درون هر گودال چهار بذر قرار دادیم وپس از اتمام کشت ،روی بذرها را با کمی خاک پوشاندیم البته روی انها نباید با خاک زیادی پوشانده شود تا به جوانه زنی بذر اسیبی واردنشود ،بهترین عمق کاشت برای ذرت ،به اندازه سه یا چهار برابر قطر بزرگترین ذرتروی ان خاک بریزیم.طرح مقایسه ی لاینهای نیمه خالص ذرت(طرح ژنوتیپی):اجرای این طرح هم مانند طرح به نژادی به صورت کاشت بذر در ردیفها انجام میشودبا این تفاوت که این بار هر پاکت بذر مخصوص یک ردیف بود  وپاکت بذری که درد ابتدای ردیف قرار داده شده بود تمام بذرش در همان ردیف کشت میشد .ظاهرا هدف از اجرای این طرح تعیین انواع ژنوتیپهاویا فنوتیپهای مختلف ذرت بود ولی به این دلیلکه تصمیم کارشناسان بر اجرای دیگری بود واشکال در انجام ان پیش امد توضیحات بیشتری در مورد ان داده نشد.دلایل تکرار  در طرح:  معمولا دو نوع خاک در محیطهای کشت وجود دارد که به انها خاکها مرده وزنده گفته می شود که خاکهای مرده کیفیت مطلوبی نداشته وضعیف میباشندکه یکی از ذلایل ایجاد این خاکها سمپاشی خاک میباشدوبر عکس ان خاکهای زنده از کیفیت بالایی برخورداند ویکی از دلایل تکرار در طرح ازمایشی وجود همین قطعات مختلف مرده وزنده خاک است وپیدا کردن قطعات مناسب برای کاشت است.دلیل کاشت تصادفی بذور :نباید یک نوع بذ ردر بخش مطلوب وغنی مزرعه قرار گرفته ونوع دیگر بذر  همیشه در بخش فقیرقرار گیرد وبه طور کلی شاید بتوان گفت :این روش کاشت یکنوع روش امتحان بذر است برای اینکه ببینیم ایا بذری که در بخش غنی زمین عملکرد بالایی داشته  میتواند همان عملکرد را در بخش فقیر زمین داشته باشد یا نه؟نتایج طرح:1-اثر بلوک:تعداد تکرار ویا تعداد بلوکها که هر چه این تکرار بیشتر باشد دقت کار بالا رفته وتعداد خطا کاهش یافته ونتنیجه بهتری به دست میاوریم2-اثر تیمار :نوع ارقام بدست امده در نتیجه بدست امده موثر میباشد .3-اثر اشتباهات از مایشی :موارد متعددی را میتوان نام برد مثل قوی یا ضعیف بودن زمین و تغییراتی در وزن بذور در اثر تعویض ترازو ویا اندازه گیری طول برگها و.....ویکی از راههای کاهش اشتباهات ازمایشی این است که این گونه عملیات توسط یک فرد انجام شود تا تعداد خطاها یش کمتر باشد .زمان ابیاری زمین :ابیاری عمدتا بصورت  نرمال وهفتگی انجام میگیرد یعنی بعد از اینکه اب به اندازه 70میلی متر اب از سطح تشتک تبخیر ،تبخیر شد ،ولی در شرایط تنشهای ابی بعد از تبخیر 100-110میلی متر اب انجام میشود.  سویا                  Glyine   max مبدا سویا را اسیای شرقی میدانند .دانه های ان حدود 18%روغن خورااکی بسیار مرغوب و35-50%پروتیین میباشد .گیاهی یک ساله است که ساقه های ان معمولا راست وبا انشعاب های زیاد است .هر برگ معمولا از سه برگچه تشکیل شده که دارای انتهایی نسبتا باریکند .میوه سویا نیام یا پیله است که به صورت مجتمع به 15-3 عدد روی ساقه های کوتاه می باشد .هر نیام دارای 2یا 4 دانه می باشد .با توجه به ارقام مختلف ان ازاوایل بهار تا اواسط تابستان کشت میشود نسبت به طول روز وشب حساسیت نشان می دهند در نتیجه برای هر منطقه ای با توجه به عرض جغرا فیایی منطقه باید رقم مناسب را به کار برد .برای عرض جغرافیایی 42 رقم های 5،6،7را مناسب میدانند .مشکل کشت سویا در خوزستان :سویا جزء لگوم است وتونایی تثبیت ازت را دارد این کار توسط باکتریهای که در ریشه قرار دارند انجام میگیرد باکتریهایی که با سویا همزیستی دارند  ریزوبیوم ،جاپونیکوم میباشند. کمبود ازت روی رشد زایشی اثر سوء دارد وباید در صورت وجود این مشکل به خاک کود سرک میدهند.بیماریها وافات:از جمله بیماریهایی که گیاه در اول رشد با مواجه می شود بیماریهای ناشی از قارچ های خاکزی می باشد .از جمله میتوان بوته میری را نام برد که بعضی ارقام به ان حساسند .رقمهایی که دارای شاخ وبرگ زیادند محیط را برای افات فراهم می کنند .بعد از سبز شدن گیاه معمولا مشکل مینوز را داریم .موش نیز قادر است در تمام مراحل رشد ی به گیاه خسارت وارد کند ،موش دقیقا جایی را که با کپسول ارتباط دارد خسارت می زندو در جایی که معمولا خسارت زیاد است گیاه به مرحله رسیدگی نمی رسد وسبز باقی می ماند وبرگها ضخیم میشوند.سویا شامل دو تیپ رشدی است محدود و نامحدود .رشد محدود به رقمی گفته می شود که در ان فاز رویشی وزایشی از هم جدا هستند ورشد نا محدود یک حالت اورلب بین دو فاز وجود دارد یعنی ابتدا رشد رویشی انجام میشود وزمانی که هنوز این رشد تکمیل نشده فاز زایشی اغاز شده وهر دو فاز همراه با هم پیش می روند .تفاوت بین گیاهان رشد محدود ورشد نا محدود :در ارقام رشد نا محدود جوانه انتهایی در بالای بوته دیده می شود وچون رشد برگها از پایین به بالا انجام می شود برگهای بالایی کوچکتر از پایینی هستند وبه همین ترتیب ظهور...

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول رشته: گیاه پزشکی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 82 گزارش کارآموزی کارآموزی دانلود کارآموزی دانلود تحقیق دانلود تحقیق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول گیاه پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفولرشته: گیاه پزشکیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 82    فهرستمقدمه1کشت ذرت2 سویا 5تقسیم بندی فهر 7شرح مراحل رویشی 7 شرح مراحل زایشی8کنجد9بادام زمینی 10گندم 14مراحل تولید بذر 15دورگ گیری گندم 17مراحل تولید ژرم پلاسمای جدید گندم 18افات گندم21علفهای هرز گندم و مبارزه انها 22تسطیح اراضی23گوجه فرنگی24مارچوبه 25هندوانه 28یونجه31کالیبراسیون سمپاشها 36بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی 39کنترل علفهای هرز مزارع گندم41گروه بندی علفهای هرز 42روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم43تفاوتهای گندم وجو 45تفاوت گندم وجوبا یولاف وحشی در زمان مبارزه45تفاوت گندم وجوبا فالاریس در زمان مبارزه 46تفاوت گندم وجوبا چچم در زمان مبارزه 46تفاوت گندم وجوبا دم روباهی 46تفاوت گندم وجوبا برموس47بررسی اثر علف کشها روی علف های هرز گل مریم 48ارزیابی زمان ومیزان مصرف علف کش متری بوزین 51علفهای هرز مزارع ذرت ومبارزه با انها 53علفهای هرز ذرت 54عوامل رشد گیاهان55نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود ان56ازمون خاک57شیمی خاک 59معرفی بخش اب و خاک62طرح کاشت گل رز 64افات گیاهی 67کرم ساقه خوار ذرت67پروانه تک نقطه ای نیشکر 68شپشک ارد الوی جنوب 69شپشک استرالیایی70پروانه مینوز برگ مرکبات 70مگس زیتون71کنه تارتن 71کنه گالی نمدی مو73کنه مرکبات جنوب 73اموزش تهیه اسپان قارچ7475PDAطرز تهیه بخش فنی مهندسی77ابیاری 77ماشینهای کشاورزی 77  مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ابادحدود 44سال است در منطقه فعالیت دارد.شامل تعدادی موسسه به شرح زیرمیباشد:                                                                         1-تحقیقات اصلاح وتولید نهال وبذر:این بخش هرساله حدود 20-40طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به زراعی وبه نژادی اجرا می شود.پروژه های موردفعالیت در این بخش عبارتند از :نباتات علوفه ای،دانه های روغنی ،حبوبات،سبزی وصیفی ودرختان میوه(انگور وخرما).2—تحقیقات تک محصولی:این بخش همزمان با تاسیس مرکز ومشخص شدن پتانسیل بالای تولید چغندر قند در استانفعالیت خود را در زمینه تعیین تاریخکاشت ومقایسه ارقام وروش ابیاری ودیگر   فعالیتهای به زراعی وبه نژادی اغاز نموده است.3-تحقیقات گیاه پزشکی:این بخش در زمینه مبارزه با علفهای هرز وکنترل افات وبیماریهای گیاهی فعالیت دارد وتاکنون بیش از120طرح تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی افت وتعیین زمان مبارزه  اجرا می شود .4—تحقیقات اب وخاک: طرحهای این بخش در زمینه های تغذیه نباتات وبررسی مسایل خاک وتجزیه گیاه است.5—تحقیقات فنی ومهندسی :در سه پروژه فعالیت دارد:ابیاری زه کشی وماشین الات کشاورزی وصنایع غذایی وتبدیل فراوردههای            کشاورزی می باشد .دو موسسه تحقیقاتی دیگر نیز در این مرکز فعالیت دارند که شامل :موسسه تحقیقاتی امور دامی ومنابع طبیعی هستند.                                                                              کشت ذرتطرح مقایسه ارقام ذرت:هشتاد هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول است که سعی بر ان است تا سال 90به صد هزار هکتار برسد .طرحهای اجرایی به دو صورت می باشد:1-به نژادی :هدف از این طرح پیدا کردن ارقامی است برای جایگزینی ،به منظور بازدهی بیشتر وعملکرد بهتر که البته این طرحبرای انواع غلات صیفی جات ودام هم اجرا می شود.2-به زراعی : هدف از این طرح پیدا کردن روشهایی برای دستیابی به بازدهی بیشتروبهترمحصول است مثل روشهای ابیاری سیفونی وابیاری قطره ای ویا ابیاری تحت فشارویا استفاده از انواع کود های شیمیایی وحیوانی وسبز اشاره کرد.اولین طرح مورد ازمایش:ازمایش به نژادی سه بار تکرار ارقام دیر رس مختلف ذرت:در این طرح ما سه بلوک داشتیم که در هر کدام از بلوکها 29 ذرت کشت کردیم به این صورت که هر بلوک از تعداد زیادی جوی وپشته  تشکیل شده بود که روی هر پشته هم از تعدادی گودال با عمق کم وگو دالهای  هدو پشتهی کنار هم توسط یک رقم مشخص از ذزت کشت شد که درون  یک پاکت در ابتدای ردیفها به صورت یکی در میان قرار داده شده بود.درون هر گودال چهار بذر قرار دادیم وپس از اتمام کشت ،روی بذرها را با کمی خاک پوشاندیم البته روی انها نباید با خاک زیادی پوشانده شود تا به جوانه زنی بذر اسیبی واردنشود ،بهترین عمق کاشت برای ذرت ،به اندازه سه یا چهار برابر قطر بزرگترین ذرتروی ان خاک بریزیم.طرح مقایسه ی لاینهای نیمه خالص ذرت(طرح ژنوتیپی):اجرای این طرح هم مانند طرح به نژادی به صورت کاشت بذر در ردیفها انجام میشودبا این تفاوت که این بار هر پاکت بذر مخصوص یک ردیف بود  وپاکت بذری که درد ابتدای ردیف قرار داده شده بود تمام بذرش در همان ردیف کشت میشد .ظاهرا هدف از اجرای این طرح تعیین انواع ژنوتیپهاویا فنوتیپهای مختلف ذرت بود ولی به این دلیلکه تصمیم کارشناسان بر اجرای دیگری بود واشکال در انجام ان پیش امد توضیحات بیشتری در مورد ان داده نشد.دلایل تکرار  در طرح:  معمولا دو نوع خاک در محیطهای کشت وجود دارد که به انها خاکها مرده وزنده گفته می شود که خاکهای مرده کیفیت مطلوبی نداشته وضعیف میباشندکه یکی از ذلایل ایجاد این خاکها سمپاشی خاک میباشدوبر عکس ان خاکهای زنده از کیفیت بالایی برخورداند ویکی از دلایل تکرار در طرح ازمایشی وجود همین قطعات مختلف مرده وزنده خاک است وپیدا کردن قطعات مناسب برای کاشت است.دلیل کاشت تصادفی بذور :نباید یک نوع بذ ردر بخش مطلوب وغنی مزرعه قرار گرفته ونوع دیگر بذر  همیشه در بخش فقیرقرار گیرد وبه طور کلی شاید بتوان گفت :این روش کاشت یکنوع روش امتحان بذر است برای اینکه ببینیم ایا بذری که در بخش غنی زمین عملکرد بالایی داشته  میتواند همان عملکرد را در بخش فقیر زمین داشته باشد یا نه؟نتایج طرح:1-اثر بلوک:تعداد تکرار ویا تعداد بلوکها که هر چه این تکرار بیشتر باشد دقت کار بالا رفته وتعداد خطا کاهش یافته ونتنیجه بهتری به دست میاوریم2-اثر تیمار :نوع ارقام بدست امده در نتیجه بدست امده موثر میباشد .3-اثر اشتباهات از مایشی :موارد متعددی را میتوان نام برد مثل قوی یا ضعیف بودن زمین و تغییراتی در وزن بذور در اثر تعویض ترازو ویا اندازه گیری طول برگها و.....ویکی از راههای کاهش اشتباهات ازمایشی این است که این گونه عملیات توسط یک فرد انجام شود تا تعداد خطاها یش کمتر باشد .زمان ابیاری زمین :ابیاری عمدتا بصورت  نرمال وهفتگی انجام میگیرد یعنی بعد از اینکه اب به اندازه 70میلی متر اب از سطح تشتک تبخیر ،تبخیر شد ،ولی در شرایط تنشهای ابی بعد از تبخیر 100-110میلی متر اب انجام میشود.  سویا                  Glyine   max مبدا سویا را اسیای شرقی میدانند .دانه های ان حدود 18%روغن خورااکی بسیار مرغوب و35-50%پروتیین میباشد .گیاهی یک ساله است که ساقه های ان معمولا راست وبا انشعاب های زیاد است .هر برگ معمولا از سه برگچه تشکیل شده که دارای انتهایی نسبتا باریکند .میوه سویا نیام یا پیله است که به صورت مجتمع به 15-3 عدد روی ساقه های کوتاه می باشد .هر نیام دارای 2یا 4 دانه می باشد .با توجه به ارقام مختلف ان ازاوایل بهار تا اواسط تابستان کشت میشود نسبت به طول روز وشب حساسیت نشان می دهند در نتیجه برای هر منطقه ای با توجه به عرض جغرا فیایی منطقه باید رقم مناسب را به کار برد .برای عرض جغرافیایی 42 رقم های 5،6،7را مناسب میدانند .مشکل کشت سویا در خوزستان :سویا جزء لگوم است وتونایی تثبیت ازت را دارد این کار توسط باکتریهای که در ریشه قرار دارند انجام میگیرد باکتریهایی که با سویا همزیستی دارند  ریزوبیوم ،جاپونیکوم میباشند. کمبود ازت روی رشد زایشی اثر سوء دارد وباید در صورت وجود این مشکل به خاک کود سرک میدهند.بیماریها وافات:از جمله بیماریهایی که گیاه در اول رشد با مواجه می شود بیماریهای ناشی از قارچ های خاکزی می باشد .از جمله میتوان بوته میری را نام برد که بعضی ارقام به ان حساسند .رقمهایی که دارای شاخ وبرگ زیادند محیط را برای افات فراهم می کنند .بعد از سبز شدن گیاه معمولا مشکل مینوز را داریم .موش نیز قادر است در تمام مراحل رشد ی به گیاه خسارت وارد کند ،موش دقیقا جایی را که با کپسول ارتباط دارد خسارت می زندو در جایی که معمولا خسارت زیاد است گیاه...

آموزش مرکز کامل پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی کارورزی دزفول 3 کنش پژوهی دانلود پزشکی تست های تمام فصل های بازاریابی کاتلر (24 فصل) دانلود کشاورزی طراحی یک واحد یادگیری درس تقویم مطالعات چهارم درس بیست و یکم . آموزش صفی کامل پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی کارورزی صفی 3 کنش پژوهی دانلود کشاورزی رمان pdf (مجموعه 100 تایی) سری اول کارآموزی تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول دانلود پزشکی طراحی یک واحد یادگیری درس تقویم مطالعات چهارم درس بیست و یکم . پاورپوینت گیاه فاكتورهاي موثر در كميت و كيفيت تشعشع و کیفیت تصویر رادیوگرافی پاورپوینت کشاورزی فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب پاورپوینت پزشکی در مورد غفلت پاورپوینت مرکز مغناطیس و الکترومغناطیس پاورپوینت گیاه معيارهای پذيرش مجله در ISI پاورپوینت کشاورزی معماري دوره ساسانيان پاورپوینت صفی معلمی و چارچوب معلمی پاورپوینت پزشکی بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها پاورپوینت آباد معرفي هوش مصنوعي پاورپوینت پزشکی معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

رشته: گیاه پزشکی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 82

 

 

 

 

فهرست

مقدمه1

کشت ذرت2

سویا 5

تقسیم بندی فهر 7

شرح مراحل رویشی 7

شرح مراحل زایشی8

کنجد9

بادام زمینی 10

گندم 14

مراحل تولید بذر 15

دورگ گیری گندم 17

مراحل تولید ژرم پلاسمای جدید گندم 18

افات گندم21

علفهای هرز گندم و مبارزه انها 22

تسطیح اراضی23

گوجه فرنگی24

مارچوبه 25

هندوانه 28

یونجه31

کالیبراسیون سمپاشها 36

بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی 39

کنترل علفهای هرز مزارع گندم41

گروه بندی علفهای هرز 42

روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم43

تفاوتهای گندم وجو 45

تفاوت گندم وجوبا یولاف وحشی در زمان مبارزه45

تفاوت گندم وجوبا فالاریس در زمان مبارزه 46

تفاوت گندم وجوبا چچم در زمان مبارزه 46

تفاوت گندم وجوبا دم روباهی 46

تفاوت گندم وجوبا برموس47

بررسی اثر علف کشها روی علف های هرز گل مریم 48

ارزیابی زمان ومیزان مصرف علف کش متری بوزین 51

علفهای هرز مزارع ذرت ومبارزه با انها 53

علفهای هرز ذرت 54

عوامل رشد گیاهان55

نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود ان56

ازمون خاک57

شیمی خاک 59

معرفی بخش اب و خاک62

طرح کاشت گل رز 64

افات گیاهی 67

کرم ساقه خوار ذرت67

پروانه تک نقطه ای نیشکر 68

شپشک ارد الوی جنوب 69

شپشک استرالیایی70

پروانه مینوز برگ مرکبات 70

مگس زیتون71

کنه تارتن 71

کنه گالی نمدی مو73

کنه مرکبات جنوب 73

اموزش تهیه اسپان قارچ74

75PDAطرز تهیه

بخش فنی مهندسی77

ابیاری 77

ماشینهای کشاورزی 77

 

 

مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ابادحدود 44سال است در منطقه فعالیت دارد.شامل تعدادی موسسه به شرح زیرمیباشد:                                                                        

1-تحقیقات اصلاح وتولید نهال وبذر:این بخش هرساله حدود 20-40طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به زراعی وبه نژادی اجرا می شود.پروژه های موردفعالیت در این بخش عبارتند از :نباتات علوفه ای،دانه های روغنی ،حبوبات،سبزی وصیفی ودرختان میوه(انگور وخرما).

2—تحقیقات تک محصولی:

این بخش همزمان با تاسیس مرکز ومشخص شدن پتانسیل بالای تولید چغندر قند در استانفعالیت خود را در زمینه تعیین تاریخکاشت ومقایسه ارقام وروش ابیاری ودیگر   فعالیتهای به زراعی وبه نژادی اغاز نموده است.

3-تحقیقات گیاه پزشکی:

این بخش در زمینه مبارزه با علفهای هرز وکنترل افات وبیماریهای گیاهی فعالیت دارد وتاکنون بیش از120طرح تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی افت وتعیین زمان مبارزه  اجرا می شود .

4—تحقیقات اب وخاک:

طرحهای این بخش در زمینه های تغذیه نباتات وبررسی مسایل خاک وتجزیه گیاه است.

5—تحقیقات فنی ومهندسی :

در سه پروژه فعالیت دارد:

ابیاری زه کشی وماشین الات کشاورزی وصنایع غذایی وتبدیل فراوردههای            کشاورزی می باشد .دو موسسه تحقیقاتی دیگر نیز در این مرکز فعالیت دارند که شامل :موسسه تحقیقاتی امور دامی ومنابع طبیعی هستند.

                                                                            

کشت ذرت

طرح مقایسه ارقام ذرت:

هشتاد هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول است که سعی بر ان است تا سال 90به صد هزار هکتار برسد .طرحهای اجرایی به دو صورت می باشد:

1-به نژادی :هدف از این طرح پیدا کردن ارقامی است برای جایگزینی ،به منظور

بازدهی بیشتر وعملکرد بهتر که البته این طرحبرای انواع غلات صیفی جات ودام هم اجرا می شود.

2-به زراعی : هدف از این طرح پیدا کردن روشهایی برای دستیابی به بازدهی بیشتروبهترمحصول است مثل روشهای ابیاری سیفونی وابیاری قطره ای ویا ابیاری تحت فشارویا استفاده از انواع کود های شیمیایی وحیوانی وسبز اشاره کرد.

اولین طرح مورد ازمایش:

ازمایش به نژادی سه بار تکرار ارقام دیر رس مختلف ذرت:

در این طرح ما سه بلوک داشتیم که در هر کدام از بلوکها 29 ذرت کشت کردیم به این صورت که هر بلوک از تعداد زیادی جوی وپشته  تشکیل شده بود که روی هر پشته هم از تعدادی گودال با عمق کم وگو دالهای  هدو پشتهی کنار هم توسط یک رقم مشخص از ذزت کشت شد که درون  یک پاکت در ابتدای ردیفها به صورت یکی در میان قرار داده شده بود.

درون هر گودال چهار بذر قرار دادیم وپس از اتمام کشت ،روی بذرها را با کمی خاک پوشاندیم البته روی انها نباید با خاک زیادی پوشانده شود تا به جوانه زنی بذر اسیبی واردنشود ،بهترین عمق کاشت برای ذرت ،به اندازه سه یا چهار برابر قطر بزرگترین ذرتروی ان خاک بریزیم.

طرح مقایسه ی لاینهای نیمه خالص ذرت(طرح ژنوتیپی):

اجرای این طرح هم مانند طرح به نژادی به صورت کاشت بذر در ردیفها انجام میشودبا این تفاوت که این بار هر پاکت بذر مخصوص یک ردیف بود  وپاکت بذری که درد ابتدای ردیف قرار داده شده بود تمام بذرش در همان ردیف کشت میشد .ظاهرا هدف از اجرای این طرح تعیین انواع ژنوتیپهاویا فنوتیپهای مختلف ذرت بود ولی به این دلیلکه تصمیم کارشناسان بر اجرای دیگری بود واشکال در انجام ان پیش امد توضیحات بیشتری در مورد ان داده نشد.

دلایل تکرار  در طرح:

  معمولا دو نوع خاک در محیطهای کشت وجود دارد که به انها خاکها مرده وزنده گفته می شود که خاکهای مرده کیفیت مطلوبی نداشته وضعیف میباشندکه یکی از ذلایل ایجاد این خاکها سمپاشی خاک میباشدوبر عکس ان خاکهای زنده از کیفیت بالایی برخورداند ویکی از دلایل تکرار در طرح ازمایشی وجود همین قطعات مختلف مرده وزنده خاک است وپیدا کردن قطعات مناسب برای کاشت است.

دلیل کاشت تصادفی بذور :

نباید یک نوع بذ ردر بخش مطلوب وغنی مزرعه قرار گرفته ونوع دیگر بذر  همیشه در بخش فقیرقرار گیرد وبه طور کلی شاید بتوان گفت :این روش کاشت یکنوع روش امتحان بذر است برای اینکه ببینیم ایا بذری که در بخش غنی زمین عملکرد بالایی داشته  میتواند همان عملکرد را در بخش فقیر زمین داشته باشد یا نه؟

نتایج طرح:

1-اثر بلوک:تعداد تکرار ویا تعداد بلوکها که هر چه این تکرار بیشتر باشد دقت کار بالا رفته وتعداد خطا کاهش یافته ونتنیجه بهتری به دست میاوریم

2-اثر تیمار :نوع ارقام بدست امده در نتیجه بدست امده موثر میباشد .

3-اثر اشتباهات از مایشی :موارد متعددی را میتوان نام برد مثل قوی یا ضعیف بودن زمین و تغییراتی در وزن بذور در اثر تعویض ترازو ویا اندازه گیری طول برگها و.....ویکی از راههای کاهش اشتباهات ازمایشی این است که این گونه عملیات توسط یک فرد انجام شود تا تعداد خطاها یش کمتر باشد .

زمان ابیاری زمین :

ابیاری عمدتا بصورت  نرمال وهفتگی انجام میگیرد یعنی بعد از اینکه اب به اندازه 70میلی متر اب از سطح تشتک تبخیر ،تبخیر شد ،ولی در شرایط تنشهای ابی بعد از تبخیر 100-110میلی متر اب انجام میشود.


 

سویا                  Glyine   max

مبدا سویا را اسیای شرقی میدانند .دانه های ان حدود 18%روغن خورااکی بسیار مرغوب و35-50%پروتیین میباشد .گیاهی یک ساله است که ساقه های ان معمولا راست وبا انشعاب های زیاد است .هر برگ معمولا از سه برگچه تشکیل شده که دارای انتهایی نسبتا باریکند .میوه سویا نیام یا پیله است که به صورت مجتمع به 15-3 عدد روی ساقه های کوتاه می باشد .هر نیام دارای 2یا 4 دانه می باشد .با توجه به ارقام مختلف ان ازاوایل بهار تا اواسط تابستان کشت میشود نسبت به طول روز وشب حساسیت نشان می دهند در نتیجه برای هر منطقه ای با توجه به عرض

جغرا فیایی منطقه باید رقم مناسب را به کار برد .برای عرض جغرافیایی 42 رقم های 5،6،7را مناسب میدانند .

مشکل کشت سویا در خوزستان :

سویا جزء لگوم است وتونایی تثبیت ازت را دارد این کار توسط باکتریهای که در ریشه قرار دارند انجام میگیرد باکتریهایی که با سویا همزیستی دارند  ریزوبیوم ،

جاپونیکوم میباشند. کمبود ازت روی رشد زایشی اثر سوء دارد وباید در صورت وجود این مشکل به خاک کود سرک میدهند.

بیماریها وافات:

از جمله بیماریهایی که گیاه در اول رشد با مواجه می شود بیماریهای ناشی از قارچ های خاکزی می باشد .از جمله میتوان بوته میری را نام برد که بعضی ارقام به ان حساسند .رقمهایی که دارای شاخ وبرگ زیادند محیط را برای افات فراهم می کنند .

بعد از سبز شدن گیاه معمولا مشکل مینوز را داریم .موش نیز قادر است در تمام مراحل رشد ی به گیاه خسارت وارد کند ،موش دقیقا جایی را که با کپسول ارتباط

دارد خسارت می زندو در جایی که معمولا خسارت زیاد است گیاه به مرحله رسیدگی نمی رسد وسبز باقی می ماند وبرگها ضخیم میشوند.

سویا شامل دو تیپ رشدی است محدود و نامحدود .رشد محدود به رقمی گفته می شود که در ان فاز رویشی وزایشی از هم جدا هستند ورشد نا محدود یک حالت اورلب بین دو فاز وجود دارد یعنی ابتدا رشد رویشی انجام میشود وزمانی که هنوز این رشد تکمیل نشده فاز زایشی اغاز شده وهر دو فاز همراه با هم پیش می روند .

تفاوت بین گیاهان رشد محدود ورشد نا محدود :

در ارقام رشد نا محدود جوانه انتهایی در بالای بوته دیده می شود وچون رشد برگها از پایین به بالا انجام می شود برگهای بالایی کوچکتر از پایینی هستند وبه همین ترتیب ظهور گلها در پایین بوته سریعتر از بالا اغاز میشود ودر نتیجه در حالی که هنوز در بخش بالای گیاه گل وجود دارد در بخش پایین غلاف ها ویا کپسول های میوه تشکیل میشوند وبدین ترتیب مراحل مختلف رشدی گیاه را می توان بطور همزمان روی یک ساقه مشاهده کرد.

در گیاهان رشد محدود جوانه انتهایی در پایین قرار دارد و برگها روی ان قرار گرفته و ان را پوشانده اند در این رشد گیاه یکباره به گل رفته وتشکیل گلها از وسط بوته اغاز شده وبه دو سمت بالا وپایین ادامه پیدا می کند وگاهی دوران گلدهی با یکی دو روزاختلاف انجام گیرد در اینجا برگهای بالایی یا پایینی از نظر اندازه اختلاف زیادی با همندارند .


nbsp nbsp nbsp مرکز تحقیقات کشاورزی 46تفاوت گندم وجوبا محدود جوانه انتهایی مبارزه 46تفاوت گندم طرح پیدا کردن زمان مبارزه 46تفاوت زمین داشته باشد فقیر زمین داشته nbsp nbsp گندم وجوبا علفهای هرز این بخش این طرح وجود دارد 46تفاوت گندم انجام تحقیقات محدود ارقام ابیاری کشاورزی وجوبا نژادی


سایر محصولات :

آموزش کامل پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی


کارورزی 3 کنش پژوهی


دانلود تست های تمام فصل های بازاریابی کاتلر (24 فصل)


دانلود طراحی یک واحد یادگیری درس تقویم مطالعات چهارم درس بیست و یکم .


آموزش کامل پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی


کارورزی 3 کنش پژوهی


دانلود رمان pdf (مجموعه 100 تایی) سری اول


کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول


دانلود طراحی یک واحد یادگیری درس تقویم مطالعات چهارم درس بیست و یکم .


پاورپوینت فاكتورهاي موثر در كميت و كيفيت تشعشع و کیفیت تصویر رادیوگرافی


پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب


پاورپوینت در مورد غفلت


پاورپوینت مغناطیس و الکترومغناطیس


پاورپوینت معيارهای پذيرش مجله در ISI


پاورپوینت معماري دوره ساسانيان


پاورپوینت معلمی و چارچوب معلمی


پاورپوینت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها


پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي


پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازنتگ ها :nbsp nbsp nbsp مرکز تحقیقات کشاورزی 46تفاوت گندم وجوبا محدود جوانه انتهایی مبارزه 46تفاوت گندم طرح پیدا کردن زمان مبارزه 46تفاوت زمین داشته باشد فقیر زمین داشته nbsp nbsp گندم وجوبا علفهای هرز این بخش این طرح وجود دارد 46تفاوت گندم انجام تحقیقات محدود ارقام ابیاری کشاورزی وجوبا نژادی
سایر محصولات