مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی 20برگ ورد - دانلود تحقیق مقاله پروژه
مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی 20برگ ورد
مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی 20برگ ورد

مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد

     مطالعات اولیه پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی فهرست مطالب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:    1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:    3 ضرورت انجام تحقیق    3 نوآوری های تحقیق    4 اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران    5 اهداف برجسته تحقیق:    5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق    5 فرضیه :   ...

مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی

دانلود      مطالعات اولیه پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی فهرست مطالب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:    1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:    3 ضرورت انجام تحقیق    3 نوآوری های تحقیق    4 اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران    5 اهداف برجسته تحقیق:    5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق    5 فرضیه :    6 مرور ادبيات و سوابق مربوطه:    6 مرکز رسانه و طراحی لباس واکو    12 ساختمان جدید جورجیو آرمانی    13 مرکزمد و لباس یو پی اس (hook ups)    15 نوع روش تحقيق:    17 ۱۱-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    19 منابع:    20   بخشی از مطلب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:  امروزه مُد (mode)، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپ های مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه می شود و برخی گروه های جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با شور و شوق خاصی آن را می پذیرند. دامنه گسترش این حرکت به حدی است که همه جنبه های زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، مکالمات روزمره و حتی سبک زندگی را در بر می گیرد.  به راستی مد چیست؟ از دید مدگرایی از دیدگاه دین امری ارزشمند است یا ضدارزش؟ اخلاقی است یا غیراخلاقی؟  فقدان کالبدی معمارانه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر هنرهای دستی قومیت های مختلف ایران، از جمله لباس و مشکلات این عرصه را متوجه آن می کند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ لباس با هویت و فرهنگ، طراحی مجموعه ای بنام «آکادمی مد و لباس ایرانیان» با رویکرد احیای هویت فرهنگی طراحی گردد. عدم درک و شناخت تحولات در زمینه تولیدات پوشاک و البسه در عرصه فرهنگی، راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود و گسست از هویت در بستر فرهنگ، مشکلات جبران ناپذیری به این...

پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی

     مطالعات اولیه پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی فهرست مطالب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:    1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:    3 ضرورت انجام تحقیق    3 نوآوری های تحقیق    4 اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران    5 اهداف برجسته تحقیق:    5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق    5 فرضیه :    6 مرور ادبيات و سوابق مربوطه:    6 مرکز رسانه و طراحی لباس واکو    12 ساختمان جدید جورجیو آرمانی    13 مرکزمد و لباس یو پی اس (hook ups)    15 نوع روش تحقيق:    17 ۱۱-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    19 منابع:    20   بخشی از مطلب بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:  امروزه مُد (mode)، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپ های مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه می شود و برخی گروه های جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با شور و شوق خاصی آن را می پذیرند. دامنه گسترش این حرکت به حدی است که همه جنبه های زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، مکالمات روزمره و حتی سبک زندگی را در بر می گیرد.  به راستی مد چیست؟ از دید مدگرایی از دیدگاه دین امری ارزشمند است یا ضدارزش؟ اخلاقی است یا غیراخلاقی؟  فقدان کالبدی معمارانه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر هنرهای دستی قومیت های مختلف ایران، از جمله لباس و مشکلات این عرصه را متوجه آن می کند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ لباس با هویت و فرهنگ، طراحی مجموعه ای بنام «آکادمی مد و لباس ایرانیان» با رویکرد احیای هویت فرهنگی طراحی گردد. عدم درک و شناخت تحولات در زمینه تولیدات پوشاک و البسه در عرصه فرهنگی، راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود و گسست از هویت در بستر فرهنگ، مشکلات جبران ناپذیری به این عرصه وارد خواهد کرد. (Derber, 2000,63). در کشور ما این مقوله دارای اهمیت بسزایی می باشد چراکه ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی خود از لباس یاد می کند و دارای قوانین خاص در این رابطه است (حجت، ۱۳۸۸). تغيير و تحولات بطنى جوامع در گذشته و رويدادهاى محدود آن ها باعث شده بود تا انسان ها و جوامع انسانى واجد هويت نسبتاً مشخص و تعريف شده اى باشند كه كمتر با تغييرات ناگهانى مواجه مى شد و بنابراين طى زمان، هويت جوامع، تكامل يا تغييراتى تدريجى داشت. ولى شرايط حاكم بر جهان امروز و تحولات صورت گرفته در عرصه هاى مختلف علوم و فن آورى به ويژه جريان فن آورى اطلاعات و اهميت و حضور آن در زندگى انسان معاصر و مسائلى چون جهانى شدن و جهانى سازى، مساله هويت را به يكى از بزرگترين دغدغه هاى انسان معاصر تبدیل نموده است(نقى زاده و همکاران،۱۳۸۸) اشتراك در مباني فكري و تلاش براي حفظ و انتقال اصول و معيارهاي هويت ايراني به زبان و بيان هر دوره موجب پيوستگي هويتي در آثار دوران گذشته شده است . اما در دوران معاصر به دليل نقصان در توجه به جهان بيني جامعه در ايجاد زبان و بيان معاصر موجب گسست هايي در اين مسير كمال گرا شده است(نقي...

اولیه مطالعات اولیه طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست ، با رویکرد زمینه گرایی در معماری - 17 برگ ورد مطالعات - اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی - 10 برگ ورد مطالعات اولیه اولیه طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اقلیمی - 12برگ ورد فرهنگی مطالعات اولیه طراحی دانشکده ،علوم و فنون هوایی پرواز، با رویکرد بهره گیری از، پدافند غیر عامل -14 برگ ورد مطالعات اولیه طراحی،پارک موزه جوان با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی - 22برگ ورد دانلود فرهنگی مطالعات اولیه طراحی خانه سالمندان با رویکرد سلامت روان - 10 برگ ورد مطالعات 20برگ اولیه بررسی تطییقی تفکیک اراضی زمین، با رویکرد ارتقای کیفیت منظر شهری -18 برگ ورد احیای مطالعات اولیه ،ادراک منظر فرهنگی فضاهای باز شهری، با رویکرد توسعه پایدار شهری - 10 برگ ورد مطالعات مطالعات اولیه چگونگی بکارگیری پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی - 13برگ ورد مطالعات ورد اولیه طراحی تالار شهر ،سیتی هال،city hall، با رویکرد تعاملات اجتماعی - 10برگ ورد مطالعات طراحی اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا - 20برگ ورد مطالعات ورد اولیه مرکز توانبخشی معلولین جسمی حرکتی -16 صفحه ورد 6 شیت نقشه و مدارک اتوکدی + تصاویر هوا مطالعات فرهنگی اولیه طراحی ايستگاه راه آهن - 22 برگ ورد رویکرد مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد 20برگ مطالعات اولیه طراحی باغ مد لباس و فشن اسلامي - 20 برگ ورد پاورپوینت ورد بررسی معماری ارگانیک خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور-40 اسلاید پاورپوینت هویت بررسی معماری رنسانس - 86 اسلاید پاورپوینت فرهنگی بررسی معماري رنسانس - 66 اسلاید پاورپوینت 20برگ بررسی سبک و مکتب معماری شیکاگو-84 اسلاید پاورپوینت خانه تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون - 47 اسلاید پاورپوینت - بررسی نمونه موردی هتل بونان HOTEL DOBAN پروژه خانه بررسی روستای ازناب درسجین شهرستان ابهر - ۶۸ صفحه PDF فرهنگی پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید پاورپوینت خانه طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی - 70 اسلاید پاورپوینت هویت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد- 49 اسلاید طراحی مرمت مدرسه عمادیه گرگان - 151 اسلاید پاورپوینت اولیه روش های نوین ساختمان سازی جهان ، سیستم تیلت آپ - 50 اسلاید پاورپوینت هویت کناف معرفی، سیستم‌ها و کاربردها،‌ محصولات - 43 اسلاید پاورپوینت - بررسی معماری اسلامی ترکیه - 49 اسلاید پاورپوینت - بررسی عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌ -31 اسلاید پاورپوینت هویت معماری گنبد، هدیه ایران به جهان اسلام - 90 اسلاید پاورپوینت طراحی سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 41 اسلاید پاورپوینت طراحی سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 21 اسلاید پاورپوینت ورد بررسی شهر و شهر نشيني پيش از اسلام -30 اسلاید پاورپوینت مطالعات بررسی فرانگ لوید رایت - 50 اسلاید فایل فرهنگی اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی - پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید فرهنگی پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید هویت پاورپوینت مرمت خانه ارباب هرمز تهران،به همراه پلان های کامل - 89 اسلاید هویت پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید رویکرد پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید - آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی مد نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد پاورپوینت 20برگ آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید 20برگ پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید پاورپوینت طراحی بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید رویکرد نقشه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز دانلود با طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد پاورپوینت طراحی تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید پاورپوینت مطالعات بررسی مرمت خانه طبیب زاده اصفهان -98 اسلاید + هدیه طراحی پاورپوینت بررسی معماری بازارهای ایرانی - 138 اسلاید پاورپوینت - تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید فایل خانه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان 20برگ مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد پاور رویکرد پوینت بررسی مبانی روانشناسی محیط در معماری - 103 اسلاید فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی اولیه پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید احیای پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید طراحی پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید پاورپوینت مطالعات راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید طراحی نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد پاورپوینت فرهنگی آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید مد پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید فایل 20برگ اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان پاورپوینت بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید پاورپوینت مد تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید فرهنگی پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید پرسشنامه اولیه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد اولیه آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی فرهنگی مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد طرح فرهنگی جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf احیای معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید پاورپوینت هویت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید پاورپوینت 20برگ تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلاید

 مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد

 

 

 

 

 

مطالعات اولیه پروپوزال طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی

 

فهرست مطالب

 

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:    1
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:    3
ضرورت انجام تحقیق    3
نوآوری های تحقیق    4
اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران    5
اهداف برجسته تحقیق:    5
پرسش ها و فرضیه های تحقیق    5
فرضیه :    6
مرور ادبيات و سوابق مربوطه:    6
مرکز رسانه و طراحی لباس واکو    12
ساختمان جدید جورجیو آرمانی    13
مرکزمد و لباس یو پی اس (hook ups)    15
نوع روش تحقيق:    17
۱۱-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    19
منابع:    20

 

 

بخشی از مطلب
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی: 
امروزه مُد (mode)، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپ های مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه می شود و برخی گروه های جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با شور و شوق خاصی آن را می پذیرند. دامنه گسترش این حرکت به حدی است که همه جنبه های زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، مکالمات روزمره و حتی سبک زندگی را در بر می گیرد. 
به راستی مد چیست؟ از دید مدگرایی از دیدگاه دین امری ارزشمند است یا ضدارزش؟ اخلاقی است یا غیراخلاقی؟ 
فقدان کالبدی معمارانه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر هنرهای دستی قومیت های مختلف ایران، از جمله لباس و مشکلات این عرصه را متوجه آن می کند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ لباس با هویت و فرهنگ، طراحی مجموعه ای بنام «آکادمی مد و لباس ایرانیان» با رویکرد احیای هویت فرهنگی طراحی گردد.
عدم درک و شناخت تحولات در زمینه تولیدات پوشاک و البسه در عرصه فرهنگی، راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود و گسست از هویت در بستر فرهنگ، مشکلات جبران ناپذیری به این عرصه وارد خواهد کرد. (Derber, 2000,63). در کشور ما این مقوله دارای اهمیت بسزایی می باشد چراکه ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی خود از لباس یاد می کند و دارای قوانین خاص در این رابطه است (حجت، ۱۳۸۸).
تغيير و تحولات بطنى جوامع در گذشته و رويدادهاى محدود آن ها باعث شده بود تا انسان ها و جوامع انسانى واجد هويت نسبتاً مشخص و تعريف شده اى باشند كه كمتر با تغييرات ناگهانى مواجه مى شد و بنابراين طى زمان، هويت جوامع، تكامل يا تغييراتى تدريجى داشت. ولى شرايط حاكم بر جهان امروز و تحولات صورت گرفته در عرصه هاى مختلف علوم و فن آورى به ويژه جريان فن آورى اطلاعات و اهميت و حضور آن در زندگى انسان معاصر و مسائلى چون جهانى شدن و جهانى سازى، مساله هويت را به يكى از بزرگترين دغدغه هاى انسان معاصر تبدیل نموده است(نقى زاده و همکاران،۱۳۸۸)
اشتراك در مباني فكري و تلاش براي حفظ و انتقال اصول و معيارهاي هويت ايراني به زبان و بيان هر دوره موجب پيوستگي هويتي در آثار دوران گذشته شده است . اما در دوران معاصر به دليل نقصان در توجه به جهان بيني جامعه در ايجاد زبان و بيان معاصر موجب گسست هايي در اين مسير كمال گرا شده است(نقي زاده و همکاران، ۱۳۸۷).
وضعيت سنتي در ارتباط با لباس، معنادار بودن کامل لباس‌ها است. درواقع در وضعيت سنتي هر لباس نمادي از يک حالت يا وضعيت است.)به نحوی که مثلا لباس دختر مجرد با لباس زن ازدواج کرده تفاوت داشت.) به نظر مي¬رسد اين رابطة نمادين در مدرنيته رو به افول بوده است. مدرنيته در ذات خود موجب معنازدايي است.با گسترش مدرنیته، معنای لباس به شدت دستخوش تغییر شد و این باعث هرج و مرجی در این عرصه شده است.( يگانه، ۱۳۸۶)
بی‌توجهی به عرصه پوشاک که خود جزئی از ملزومات هویت فرهنگی می باشد مشکلات فراوانی در ارائه و تولید به وجود آورده است. مشکلات موجود در عرصه لباس و سبک¬هاي پوشش در صدر مسائل فرهنگي جامعه می باشد. البته اتفاقات دهه اخیر و عدم توجه به تغييرات مقوله¬هايي فرهنگي نظير هويت-يابي از نظر برخي متخصصین، در مسأله‌سازي پوشش اهميت فراواني داشته است. از سوي ديگر روندهاي جهاني اقتصاد و اطلاعات نيز به اين مسأله دامن زده¬اند. پاي ديگر اين مسألة، در حوزة مطالعات مربوط به هویت است. به هرحال، قريب به هشتاد سال است که معارضه های سیاسی فرهنگی بر سر موضوع لباس و پوشش، بر سر مسائل فرهنگی کشور ما سایه افکنده وهر از چندگاهی چون ماری که از لانه بیرون می آید، خود را در صدر سیاست های فرهنگی کشور قرار می دهد (یگانه، ۱۳۸۶).
با اندکی دقت نظر در وضعیت فعلی هنر و زبان و مآثر آنها می‌توان چالش‌ها و آسیب‌های جدی فرهنگی و هویتی جامعه ما را مشاهده کرد. با درک و شناخت بنیادین این تحولات و ایجاد خود آگاهی فرهنگی در این زمینه راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود در بستر فرهنگ یافته خواهد شد (حجت، ۱۳۸۸). لذا طراحی آکادمی مد ولباس ایران با رویکرد احیای هویت فرهنگی می تواند زمینه های لازم جهت ارتباط فرهنگی و نوع پوشش متناسب با هویت ایرانی را به عرصه نمایش بگذارد.
با اين حال به نظر مي¬رسد در حوزه نظريه¬پردازي در کشور ما، هنوز نقاط و زاوياي مغفول بسياري وجود دارد. اين نوشتار درصدد است سهمي در گشايش زاويه¬اي نوين براي تحليل اين مسأله داشته باشد.
 

 


nbsp nbsp nbsp رویکرد احیای هویت تحقیقnbsp nbsp nbsp احیای هویت فرهنگی مسأله اساسی تحقیق های تحقیقnbsp nbsp بیان مسأله اساسی اهداف برجسته تحقیق nbsp nbsp شده است هویت فرهنگی احیای هویت رویکرد احیای این عرصه تحقیقnbsp nbsp مطالعات اولیه فرهنگی جامعه طراحی مشکلات معاصر تحولات تحقیق رویکرد احیای مسأله


سایر محصولات :

مطالعات اولیه طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست ، با رویکرد زمینه گرایی در معماری - 17 برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی - 10 برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اقلیمی - 12برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی دانشکده ،علوم و فنون هوایی پرواز، با رویکرد بهره گیری از، پدافند غیر عامل -14 برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی،پارک موزه جوان با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی - 22برگ ورد


دانلود مطالعات اولیه طراحی خانه سالمندان با رویکرد سلامت روان - 10 برگ ورد


مطالعات اولیه بررسی تطییقی تفکیک اراضی زمین، با رویکرد ارتقای کیفیت منظر شهری -18 برگ ورد


مطالعات اولیه ،ادراک منظر فرهنگی فضاهای باز شهری، با رویکرد توسعه پایدار شهری - 10 برگ ورد


مطالعات اولیه چگونگی بکارگیری پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی - 13برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی تالار شهر ،سیتی هال،city hall، با رویکرد تعاملات اجتماعی - 10برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا - 20برگ ورد


مطالعات اولیه مرکز توانبخشی معلولین جسمی حرکتی -16 صفحه ورد 6 شیت نقشه و مدارک اتوکدی + تصاویر هوا


مطالعات اولیه طراحی ايستگاه راه آهن - 22 برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد


مطالعات اولیه طراحی باغ مد لباس و فشن اسلامي - 20 برگ ورد


پاورپوینت بررسی معماری ارگانیک خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور-40 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری رنسانس - 86 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماري رنسانس - 66 اسلاید


پاورپوینت بررسی سبک و مکتب معماری شیکاگو-84 اسلاید


پاورپوینت تحلیل مدرسه معماری کوپر یونیون - 47 اسلاید


پاورپوینت بررسی نمونه موردی هتل بونان HOTEL DOBAN


پروژه بررسی روستای ازناب درسجین شهرستان ابهر - ۶۸ صفحه PDF


پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید


پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی - 70 اسلاید


پاورپوینت مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد- 49 اسلاید


مرمت مدرسه عمادیه گرگان - 151 اسلاید


پاورپوینت روش های نوین ساختمان سازی جهان ، سیستم تیلت آپ - 50 اسلاید


پاورپوینت کناف معرفی، سیستم‌ها و کاربردها،‌ محصولات - 43 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری اسلامی ترکیه - 49 اسلاید


پاورپوینت بررسی عیوب اصلی جوش در سازه‌ های فولادی‌ -31 اسلاید


پاورپوینت معماری گنبد، هدیه ایران به جهان اسلام - 90 اسلاید


پاورپوینت سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 41 اسلاید


پاورپوینت سیر تحول-شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام - 21 اسلاید


پاورپوینت بررسی شهر و شهر نشيني پيش از اسلام -30 اسلاید


پاورپوینت بررسی فرانگ لوید رایت - 50 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


پاورپوینت مرمت خانه ارباب هرمز تهران،به همراه پلان های کامل - 89 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


نقشه اتوکد طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز


دانلود طرح تفصیلی اهواز -315 برگ ورد


پاورپوینت تفکر (بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 21 اسلاید


پاورپوینت بررسی مرمت خانه طبیب زاده اصفهان -98 اسلاید + هدیه


پاورپوینت بررسی معماری بازارهای ایرانی - 138 اسلاید


پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


مطالعات اولیه طراحی بازارچه مرزی - 20 برگ ورد


پاور پوینت بررسی مبانی روانشناسی محیط در معماری - 103 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


پاورپوینت بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید


پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد


طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf


معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید


پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلایدتگ ها :nbsp nbsp nbsp رویکرد احیای هویت تحقیقnbsp nbsp nbsp احیای هویت فرهنگی مسأله اساسی تحقیق های تحقیقnbsp nbsp بیان مسأله اساسی اهداف برجسته تحقیق nbsp nbsp شده است هویت فرهنگی احیای هویت رویکرد احیای این عرصه تحقیقnbsp nbsp مطالعات اولیه فرهنگی جامعه طراحی مشکلات معاصر تحولات تحقیق رویکرد احیای مسأله
سایر محصولات